X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 н.р.

Завантажити презентацію

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 н.р.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Відповідно листа МОН № 1/9-343 від 01.07.14р. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 н.р.

Слайд 2

Зміст: Українська мова Українська література Світова література Російська мова Іноземні мови Історія Правознавство Географія Біологія Математика Інформатика Освітня галузь Мистецтво Трудове навчання (технології) Захист Вітчизни Фізична культура Основна школа Корисні посилання Початкова школа Організація навчально-виховного процесу в 6 класі Нормативно-правова база

Слайд 3

Нормативно-методична база

Слайд 4

Нормативно-методична база Лист Міністерства №1/9-303 від 11.06.2014 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів  та структуру 2014/2015 навчального року« Про зміни в Типових навчальних планах старшої школи - Наказ Міністерства № 657 від 29.05.2014 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834« Про зміни в Типових навчальних планах основної школи - Наказ Міністерства № 664 від 29.05.2014 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409"  Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН № 750 від 24.06.14 року) Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Про формування класів з навчанням українською мовою, мовами національних меншин та вивчення цих мов (Лист МОН № 1/9-282 від 03.06.14 року) Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році (Лист МОН № 1/9-376 від 25.07.14 року) Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році Про проведення Першого уроку у 2014/2015 навчальному році

Слайд 5

Педагогічні особливості навчання учнів у 6 класах Основні новації : продовження вивчення двох іноземних мов за бажанням учнями, які розпочали їх вивчати у 5 класі продовження вивчення інформатики посилення використання здоров’язбережувальних технологій підвищення уваги природничій та екологічній освіті, початок вивчення біології

Слайд 6

Слайд 7

Поради вчителям: Вже з перших уроків бажано пропонувати завдання на спостережливість, виявлення істотних ознак предметів, встановлення зв'язків між декількома об'єктами тощо. Звернути увагу на систематичність повторення вивченого навчального матеріалу для тренування стійкості запам'ятовування. Часто використовувати усні завдання та вправи для дослівного запам'ятовування та відтворення, яке є важливим засобом поповнення словникового запасу і формування культури мовлення, розвитку довільної пам'яті і самоконтролю, уміння помічати помилки у відтвореному та виправляти їх. Для формування прийомів довільної уваги пропонувати учням поряд із звичайною діяльністю завдання на складання плану її виконання та перевірку. Поступово збільшувати обсяг та складність текстів для самостійного читання, кількість дій в задачах для розв'язування.

Слайд 8

Поради вчителям: Для активізації навчально-пізнавальної діяльності пропонувати учням самостійно складати завдання і ставити однокласникам запитання стосовно вивченого теоретичного матеріалу. Для розвитку довготривалого мислення заохочувати учнів до роботи з підручником, систематично працювати над розвитком усного та писемного мовлення школярів (коментування дій, усні вправи, складання задач і запитань), використовувати завдання з логічним навантаженням, творчі завдання, пов'язані з опрацювання різних видів інформації та способів подання їх виконання. Постійну увагу приділяти емоційній стороні навчання та стимулюванню інтересу до навчальної діяльності, використовуючи заохочення, вербальну похвалу, ігрові моменти тощо. Допомагати учням навчитись самостійно здобувати знання: користуватись додатковою літературою, довідниками, словниками, комп'ютером, Інтернетом, враховуючи індивідуальні особливості учнів в період становлення інтелектуальної активності.

Слайд 9

Навчальні плани та програми для 5-6 класів

Слайд 10

Початкова школа Організація навчання у 1, 2 і 3 класах у 2014/2015 н.р. здійснюватиметься за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та затвердженими наказом МОН від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», а саме: Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2012; Учебные программы для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. 1-4 классы. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

Слайд 11

Новації в початковій школі: Відповідно до наказу Міністерства від 22.04. 2014 № 500 «Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів» відкореговано державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкових класів.

Слайд 12

Математика для учнів 1-го класу у темі «Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд» у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів фразу «застосовує прийоми обчислення у межах 100 без переходу через розряд» замінити на «має уявлення про спосіб додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток й виконує відповідні обчислення за зразком». Наголошуємо, що ця тема подається для ознайомлення, тому не є обов'язковою для вивчення та контролю. У 2 класі тема «Арифметичні дії додавання й віднімання без переходу через розряд» (стор.150) є обов'язковою до вивчення. Другокласники ознайомлюються з усіма таблицями множення та ділення одноцифрових чисел. Не варто засвоювати напам'ять результати множення і ділення чисел 6-9, можна дозволити учням користуватись готовими таблицями під час обчислень. У 3 класі, під час повторення теми «Таблиці множення і ділення» слід звернути увагу на повноцінне засвоєння таблиць множення і ділення.

Слайд 13

«Літературне читання» (2-4 класи) У навчальній програмі «Літературне читання» (2-4 класи) у змістовій лінії «Коло читання» вказано, що перелік не тільки творів, а й авторів є рекомендованим і може бути змінений укладачами підручників та вчителями. Природознавство До змісту навчального матеріалу з природознавства в 3 класі у частині теми «Людини та її організм» внесено таке уточнення: «Нервова система й органи чуття». Російська мова У навчальній програмі «Русский язык» у школах с українською мовою навчання для 1 класу у реченні «пересказывает данный образец, составляет предложения по опорным словам и объединяет их между собой» замінити слово «словам» на слово «картинкам».

Слайд 14

«Я у світі» У 2014/2015 навчальному році третьокласники розпочнуть вивчати новий навчальний предмет «Я у світі», який спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання. Серед головних завдань предмета - формування громадянської компетентності. При його вивченні педагогам необхідно використовувати активні методи і форми навчання, що сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи, творчості, розвивають уміння міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати власні відповіді, робити висновки, брати участь у громадському житті. Найбільш ефективними для формування громадянської компетентності є колективні творчі справи; використання проектних, інтерактивних, інформаційно- комунікативних технологій.

Слайд 15

«Природознавство» У третьому класі продовжується вивчення предмета «Природознавство», де особливу роль відіграють такі методи та прийоми навчальної діяльності школярів як спостереження, проведення нескладних дослідів, вимірювань, тому у навчальній програмі виділено рубрики «Практичні завдання», «Практичні роботи», «Міні-проекти» «Екскурсії», «Дослідницький практикум». Тематика «Дослідницького практикуму» в 3 класі має виразну компетентнішу спрямованість і передбачає розв'язання таких завдань: «Як опріснити воду?», «Як змусити вітер працювати?», «Які корисні копалини є у моєму краї?», «Як зменшити втрати тепла у будинку?», «Як тварини дбають про своє потомство?», «Раціон здорового харчування», «Як визначити гостроту свого зору». Знаходження шляхів розв'язання окреслених завдань знадобляться школяреві у повсякденному житті, допоможуть сформувати раціональну поведінку, здоровий спосіб життя.

Слайд 16

«Природознавство» Практичні завдання й практичні роботи - важлива й обов'язкова складова уроку природознавства. Практичні роботи та завдання передбачають вивчення властивостей тіл природи, їх будови, проведення спостережень, дослідів, розв'язання природничих та екологічних задач, здійснення порівняльного аналізу, складання схем, проведення міні-досліджень, дискусій, роботу з колекціями корисних копалин, зразками гербаріїв, інтернет-ресурсами, різними джерелами інформації. Мета проведення цих робіт може бути різною: мотиваційна, навчальна, контролююча тощо. Практичні роботи поділяються на навчальні, підсумкові (перевірні) і творчі. Навчальні (тренувальні) роботи націлені на відпрацювання і вдосконалення наявних знань і вмінь, а також на формування нових. Кількість навчальних (тренувальних) практичних робіт визначається вчителем, виходячи з конкретних умов навчання: програми і підручника, рівня підготовки учнів класу з урахуванням рівнів підготовки окремих учнів, фактичного часу на навчання. Оцінки за навчальні практичні роботи учитель ставить на власний розсуд.

Слайд 17

«Природознавство» Кількість, зміст, способи проведення та форми представлення результатів творчих практичних робіт не слід регламентувати. Потреба в таких роботах визначається вчителем і залежить від конкретних умов навчання, в тому числі рівня підготовки і пізнавальних інтересів учнів, традицій навчального закладу, забезпеченості навчальним обладнанням та сучасними засобами навчання. До творчих практичних робіт можна віднести «Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті». Практичні роботи можуть використовуватися як підсумкові (перевірні) роботи для здійснення контролю засвоєння знань, умінь і навичок з предмета. Таку роль можуть відігравати практичні роботи: «Складання ланцюгів живлення», «Умови розвитку рослин», «Розмноження кімнатних рослин». У 3 класі визначено проведення однієї обов'язкової екскурсії під час вивчення теми «Рослини, тварини і середовища їх існування». Але уроків-екскурсій, як форми занять у початковій школі, доречно проводити більше, вивчаючи компоненти живої і неживої природи.

Слайд 18

«Природознавство» У 3 класі учням пропонується реалізувати два проекти: дослідницький і творчий. Запропоновані у програмі проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований зміст. Дослідницький проект підпорядковується логіці наукового дослідження: вибирається тема дослідження, визначається проблема, об'єкт і предмет, висувається гіпотеза, яка перевіряється дослідницьким шляхом; обговорюються результати і формулюються висновки. Перед початком роботи над проектом «Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його походження» учням доцільно повідомити, що існує багато способів визначення пилу в повітрі, пригадати відомі їм із попередніх класів способи визначення чистоти повітря й ознайомити ще з одним із них. Варто також самостійно провести дослідження чистоти повітря на шкільному чи власному подвір'ї. Тематику міні-проектів та запитань до природи учитель може змінювати відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних дидактичних розробок, рівня підготовленості класу, інтересів дітей, регіональних особливостей природи рідного краю тощо

Слайд 19

«Інформатика» З метою приведення назви навчального предмета «Сходинки до інформатики» у відповідність до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517, внесено зміни у додатки 17 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», замінивши у позиції «Навчальні предмети» слова «Сходинки до інформатики» словом «Інформатика». Звертаємо увагу, що при записі назви предмета у журналі пишемо - Інформатика. Особливістю навчальної програми курсу «Інформатика» у 3 класі є наявність у ній розділу «Створення проектів». Основним завданням вивчення цього розділу в 3 класі є ознайомлення учнів з основними принципами проектної діяльності та навчання учнів реалізації етапів роботи над проектом: від етапу постановки завдання до етапу захисту проекту на прикладах роботи над конкретними проектами.

Слайд 20

«Інформатика» Кожний урок при вивченні «Інформатики» проводиться із використанням комп'ютерів, тому клас ділиться на групи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп'ютером, але не менше 8 учнів у групі, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128. При використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять повинна відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 «Улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в ЗНЗ та режим праці учнів на персональних комп'ютерах». Час роботи молодших школярів за комп'ютером на уроці не повинен сумарно перевищувати 15 хвилин. Увесь інший час уроку вчитель знайомить учнів з теоретичним навчальним матеріалом. Теоретична частина уроку може проводитись у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або повторення і закріплення вивченого матеріалу. Після роботи за комп'ютером необхідно проводити гімнастику для очей, яка виконується учнями на робочому місці. Комп'ютерна підтримка курсу - http://www.osvita-dim.com.ua

Слайд 21

Контроль та оцінювання Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-3 класів ЗНЗ здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Навчальні досягнення учнів перших класів з усіх навчальних предметів не оцінюються в балах, а підлягають словесному оцінюванню. Для 4 класів залишаються чинними рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу, що розміщені в інструктивно-методичному листі від 09.06. 2011 р. № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році», додаток «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 році» Оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класів у 2014/2015 навчальному році здійснюється відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 30.08.2011 № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додатки 1 — 12).

Слайд 22

Методичні рекомендації з предметів: Основна школа

Слайд 23

Українська мова

Слайд 24

Українська мова

Слайд 25

Українська мова

Слайд 26

Українська мова Розподіл годин за новою програмою 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 3,5 (122 год, 10 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя) 3,5 (122 год, 6 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя) 2,5 (88 год, 3 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя) 2 (70 год, 4 год.– резерв годин для використання на розсуд учителя) 2 (70 год, 4 год. – резерв для використання на розсуд учителя)

Слайд 27

Українська мова Підручники з української мови для 6 класу Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. , Жук М.Г. Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2014. Глазова О.П. Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2014. Зразок заповнення сторінки журналу з української мови подано у методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580 (Інформаційний збірник Міністерства. – № 14-15. – 2010. – С. 3-17).

Слайд 28

Українська мова Оцінювання результатів навчальної діяльності Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру із урахуванням специфіки виучуваного матеріалу. Решта часу контрольного уроку може бути використано на виконання завдань з аудіювання, читання мовчки. Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольної (тестової) роботи з мовної теми. Оцінку за семестр виставляють на основі тематичних оцінок. Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок для того, щоб кожний учень (учениця) одержав(ла) мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу й усного твору. Для цих видів робіт не відводять окремого уроку, а оцінки виводять один раз на рік і виставляють у колонки без дати.

Слайд 29

Українська література У 2014-2015 навчальному році вивчення української літератури у 5-6 класах здійснюватиметься за новою навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програма 6 класу структурована за такими взаємопов’язаними тематично-проблемними блоками: «Загадково прекрасна і славна давнина України», «Я і світ», «Пригоди і романтика», «Гумористичні твори». До кожного з них, відповідно до вікових особливостей учнів, дібрано тексти, які за своїм змістом дають можливість максимально репрезентувати ту чи іншу тему. До «літератури рідного краю» пропонується включати також художню творчість відомих ровесників учнів, їхніх земляків. Запропонована кількість часу на вивчення кожного розділу, теми є орієнтовною, учитель може її змінювати (в межах 70 год.).

Слайд 30

Українська література Зміни, внесені до навчальної програми «Українська література. 5-9 класи» («Видавничий дім «Освіта», 2013) Вилучено  5 клас Є.Гуцало. «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…» (поезії)   6 клас О.Іваненко. «Друкар книжок небачених»   7 клас А. Малик «Фірман султана» ( 2 книга тетралогії «Таємний посол») М.Стельмах. «Березень», «Я став би птицею, коли б…» (поезії)   8 клас О.Бердник. «Хто зважиться – вогняним наречеться» Остап Вишня. Усмішки.  

Слайд 31

Українська література Додано  5 клас О.Олесь. «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород» (поезії) Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі»   6 клас В.Рутківський. «Джури козака Швайки»; І.Калинець. «Писанки»; «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» (зі збірки «Дивосвіт» - на вибір)   7 клас А.Чайковський. «За сестрою»; О.Ольжич. «Господь багатий нас благословив» «Захочеш – і будеш» (із циклу «Незнаному воякові») (поезії) О.Теліга. «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день» (поезії)   8 клас О.Забужко («Рядок з автобіографії», «Читаючи історію»), В.Герасим’юк («Чоловічий танець»), Ю.Андрухович («Астролог», «Пісня мандрівного спудея»), І.Малкович («З янголом на плечі», «З нічних молитов»), А.Мойсієнко («Жовтень жовті жолуді»), І.Павлюк («Дівчинка»), Г.Кирпа («Мій ангел такий маленький…», «Коли до вас темної ночі…») В.Дрозд. «Білий кінь Шептало»; Ю.Винничук. «Місце для дракона»

Слайд 32

Українська література Підручники з української літератури для 6 класу Авраменко О.М. Українська література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2014. Коваленко Л.Т. Українська література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. Зразок заповнення сторінки журналу з української літератури подано у методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580 (Інформаційний збірник Міністерства. – № 14-15. – 2010. – С. 3-17).

Слайд 33

Українська мова та література в ЗНЗ з мовами навчання національних меншин

Слайд 34

Українська мова та література в ЗНЗ з мовами навчання національних меншин

Слайд 35

Світова література 6 клас за новою навчальною програмою продовжує розпочатий у 5 класі етап літературної освіти – прилучення до читання (5-7 класи). З метою підвищення мотивації учнів до вивчення української та іноземних мов у програмі 5-6 класах закладено можливість читання художніх творів зарубіжних авторів в українських перекладах і мовами оригіналів (англійською, німецькою, французькою, російською тощо – за умови достатньої підготовленості учнів і вчителя). У програмі 6 класу подано такий розподіл годин: 58 годин на вивчення творів, резервний час (4 години), уроки розвитку мовлення (4 години), уроки позакласного читання (4 години), коли вчитель може обрати твір із переліку додаткової літератури, розподілити додаткові години у межах розділу або теми. Новий розділ “Сучасна література зростання і взаємини зі світом” сприятиме активізації читацької активності учнів, реалізації їх власного вибору цікавої книжки.

Слайд 36

Світова література Підручники зі світової літератури для 6 класу Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І. Світова література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2014. Волощук Є.В. Світова література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2014

Слайд 37

Світова література: оцінювання

Слайд 38

Російська мова Навчальні програми: Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою (укладачі: Голобородько Є.П., Озерова Н.Г., Михайловська Г.О., Стативка В.І., Давидюк Л.В., Бикова К.І., Яновська Л.Г., Кошкіна Ж.О.); Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (укладачі: Баландіна Н.Ф., Синиця І.А., Фролова Т.Я., Бойченко Л.А.); Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу) (укладачі: Курач Л.І., Корсаков В.О., Фідкевич О.Л., Ґудзик І.П. )

Слайд 39

Російська мова Російська мова. 5-11 класи. Факультативний курс для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (за новим державним стандартом) Російська мова. 5-11 класи. Факультативний курс для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою Російська мова. Курс за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою

Слайд 40

Навчальні програми з російської мови за рахунок варіативної частини : Російська мова (курс за вибором). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. / Т.Я. Фролова. 2010; Программы для средних общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке. Русский язык. Факультативный курс. 5-11 классы / Л.В. Давидюк. 2010. Російська мова

Слайд 41

Іноземні мови

Слайд 42

Іноземні мови Вивчення другої іноземної мови

Слайд 43

Іноземні мови Підручники для 6 класів: Англійська мова Англійська мова 6 клас авт. Карп’юк О.Д. (вид. “Лібра Терра”,2014 р); Англійська мова 6 клас авт. Несвіт А.М. (вид. “Генеза”, 2014 р.); Німецька мова Німецька мова 6 клас авт. Горбач Л.В., Савченко Л.П., Сидоренко М.М. (вид. “Грамота”, 2014р.); Німецька мова 6 клас авт. Сотнікова С.І.,Гоголєва Г.В., (вид. “Ранок”, 2014р.); Французька мова Французька мова 6 клас авт. Клименко Ю.М. (вид. “Генеза”, 2014р.); Іспанська мова Іспанська мова 6 клас авт. Редько В.Г. (вид. “Генеза”, 2014.)

Слайд 44

Іноземні мови Навчання другої іноземної мови в 6-му класі (підручники): Англійська мова Англійська мова 6(2) клас авт. Пахомова Т.Г.., (вид. “Методика”, 2014р.); Німецька мова Німецька мова 6(2) авт. Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф., (вид. “Ранок”, 2014р.); Німецька мова 6(2) авт.Сидоренко М.М., Палій О.А., (вид. “Ранок”, 2014р.); Французька мова Французька мова 6(2) авт. Клименко Ю.М., (вид. “Методика”, 2014р.);

Слайд 45

Іноземні мови Головна мета навчання іноземної мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, яка дозволяла б їм здійснювати спілкування в усній та писемній формах у межах сфер і тем, визначених програмою. Цілі і методи навчання мають бути спрямовані на розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння (діалогічного і монологічного мовлення), читання, письма. Пріоритетним є комунікативний підхід до навчання. Навчальний матеріал повинен забезпечувати не лише оволодіння знаннями, навичками і вміннями з предмету, але й розвивати увагу, пам’ять, мислення учнів, формувати в них уміння робити висновки і узагальнення, розширювати світогляд, підвищувати культурний рівень, сприяти розвитку особистісних якостей, у тому числі доброзичливості, співпереживання, колективної взаємодопомоги тощо.

Слайд 46

Іноземні мови Навчально-виховний процес здійснюється з опорою на такі теоретичні положення (принципи). Принцип комунікативної спрямованості навчання Принципи ситуативності та тематичної організації навчального матеріалу Принцип діяльнісного характеру навчання Принцип соціокультурного спрямування навчального процесу Принцип домінуючої ролі вправ і завдань Принцип взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності

Слайд 47

Іноземні мови: оцінювання

Слайд 48

Іноземні мови: оцінювання

Слайд 49

Іноземні мови: оцінювання

Слайд 50

Іноземні мови Перевірка зошитів: 1-4 класи – після кожного уроку, з виправленням всіх помилок та поданням правильного варіанту написання; 5-9 класи – 1 раз на тиждень; 10-11 класи – найбільш значимі роботи, 1 раз на місяць. Словники перевіряються один раз в семестр, виправляються помилки, проставляється дата та підпис. Зошити і словники підписуються іноземною мовою. Записи в класному журналі ведуться державною мовою, записи іноземною допускаються лише частково. Поділ класів на групи проводиться відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128.

Слайд 51

Іноземні мови

Слайд 52

Історія Вивчення навчального предмета «Історія України» починається з 5 класу пропедевтичним курсом Вступ до історії. МОН України скасувало лист “Про використання навчальної літератури” (№1/9-607 від 05.09.2013р.), що дозволяє підійти до організації навчання в 5 класі на альтернативних засадах.

Слайд 53

Історія

Слайд 54

Історія України: Зміни в 10-11 кл Академічний рівень. Рівень стандарту. Додано 10 клас - до теми 3 додати «Голодомор 1932 - 1933 років – геноцид українського народу.» 11 клас - до теми 1. додати «Проголошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 р.»; - до теми 2. додати «Національно-визвольний рух 1944 – 1954 рр.» - до теми 3 додати «Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953 – 1954 рр. ХХ з’їзд КПРС і початок лібералізації.»; персоналії Л.Лук’яненко, І.Кандиба, А.Горська, В.Чорновіл, І.Дзюба та ін. Профільний рівень. Додано 10 клас - до теми 7 додати «Голодомор 1932 - 1933 років – геноцид українського народу.» 11 клас - до теми 3 додати «Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953 – 1954 рр. ХХ з’їзд КПРС і початок лібералізації.»; персоналії Л.Лук’яненко, І.Кандиба, А.Горська, В.Чорновіл, І.Дзюба та ін.

Слайд 55

Історія: особливості предмету в 6 класі

Слайд 56

Історія «Інтегрований курс історії» має три змістові лінії: «людина - природа» «людина - влада» «людина - світ уявлень та ідей» Особливості організації навчально-виховного процесу : практичні заняття – уроки самостійного вивчення нового матеріалу на основі опрацювання історичних джерел уроки узагальнення та систематизації вивченого урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів (із пропонуванням усних, письмових або комбінованих видів завдань) Історія: особливості предмету в 6 класі

Слайд 57

Історія: особливості предмету в 6 класі

Слайд 58

Історія: особливості предмету в 6 класі

Слайд 59

Історія: особливості предмету в 6 класі

Слайд 60

Історія: особливості предмету в 6 класі

Слайд 61

Історія: оцінювання

Слайд 62

Правознавство

Слайд 63

Правознавство

Слайд 64

Правознавство

Слайд 65

Правознавство

Слайд 66

Етика

Слайд 67

Математика Згідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства від 03.04.2012 № 409 на вивчення математики у 6 класі відводиться 4 години на тиждень. В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики в 5 класі покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані компетентності учнів. Їх сутісний опис подано в програмі у розділі “Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів”.

Слайд 68

Математика

Слайд 69

Математика

Слайд 70

Математика

Слайд 71

Математика

Слайд 72

Математика Підручники: «Математика. 6 клас» (автори Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) «Математика. 6 клас» (автори: Тарасенкова Н.А., Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О.) «Математика. 6 клас» (автор Істер О.С.).

Слайд 73

Математика

Слайд 74

Географія

Слайд 75

Географія

Слайд 76

Географія

Слайд 77

Географія

Слайд 78

Географія

Слайд 79

Географія

Слайд 80

Географія

Слайд 81

Географія Розподіл годин для вивчення географії в основній та старшій школі:

Слайд 82

Географія

Слайд 83

Географія Кількість практичних робіт в 7-10 класах:

Слайд 84

Географія

Слайд 85

Географія

Слайд 86

Біологія У 2014-2015н.р. вивчення біології буде проходити за такими навчальними програмами:

Слайд 87

Біологія Контроль та оцінювання:

Слайд 88

Біологія Контроль та оцінювання:

Слайд 89

Біологія Контроль та оцінювання:

Слайд 90

Біологія Контроль та оцінювання:

Слайд 91

Біологія Особливості викладання в 6 класі

Слайд 92

Біологія Особливості викладання в 6 класі

Слайд 93

Біологія Особливості викладання в 6 класі

Слайд 94

Біологія Особливості викладання в 6 класі

Слайд 95

Біологія Особливості викладання в 6 класі

Слайд 96

Біологія Особливості викладання в 6 класі

Слайд 97

Біологія Особливості викладання в 6 класі

Слайд 98

Біологія Особливості викладання в 6 класі

Слайд 99

Інформатика: 6 клас У 6 класі учні продовжать вивчення інформатики за програмою «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В.) із розрахунку 1 година на тиждень. Програма розрахована на учнів, які до 5 класу не вивчали інформатики. Мета курсу - формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

Слайд 100

Інформатика: 6 клас Відповідно до навчальної програми в 6 класі будуть вивчатись наступні розділи: Назва розділу Кількість годин Алгоритми та їх виконавці 7 Поняття операційної системи 6 Мультимедіа 8 Текстовий процесор 8 Компютерні мережі 8 Резерв 2 Всього 35

Слайд 101

Інформатика: 6 клас

Слайд 102

Інформатика: 6 клас Навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, рекомендується розподіляти таким чином: - 30% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань, - 70% навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ. При викладанні інформатики у всіх класах учитель самостійно добирає засоби та методи подання навчального матеріалу, визначає форму проведення практичних робіт. З метою реалізації практичної спрямованості передбачається проведення занять з доступом учнів до комп’ютерної техніки на кожному уроці, з поділом класів на дві групи,не менше 8 учнів в кожній (наказ МОН від 20.02.2002 № 128).

Слайд 103

Інформатика: 6 клас Під час вивчення курсу обов'язковим є проведення 10 практичних робіт. Практичні роботи, вказані в програмі є обов'язковими для оцінювання всіх учнів класу. Учитель може самостійно визначати форму проведення цих робіт (лабораторні роботи, практикуми, навчальні проекти, колективна робота в Інтернеті тощо). Зміст таких завдань треба добирати так, щоб тривалість їх виконання не перевищувала 20 хвилин (санітарні норми щодо тривалості безперервної роботи за комп'ютером учнів цієї вікової категорії).

Слайд 104

Інформатика: 6 клас

Слайд 105

Інформатика: 6 клас

Слайд 106

Інформатика: 6 клас

Слайд 107

Інформатика: 6 клас Підручники з інформатики для 6 класу:

Слайд 108

Інформатика: 6 клас

Слайд 109

Інформатика: 5-11 класи

Слайд 110

Інформатика: 5-11 класи

Слайд 111

Інформатика: корисні посилання та вільно поширюване програмне забезпечення

Слайд 112

Фізична культура

Слайд 113

Фізична культура

Слайд 114

Фізична культура

Слайд 115

Фізична культура

Слайд 116

Фізична культура Критеріями відбору навчальним закладом варіативних модулів є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обов’язковим письмовим опитуванням наприкінці попереднього навчального року. Перед початком навчального року шкільне методичне об’єднання розглядає вибір та розподіл варіативних модулів у кожному класі.

Слайд 117

Фізична культура Головні вимоги до сучасного уроку фізичної культури: – забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних зв’язків; – забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості навчального процесу; – формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами; – забезпечення диференційованого підходу до організації навчального процесу з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, урахування мотивів та інтересів учнів до заняття фізичними вправами; – використання вчителем різноманітних організаційних форм, засобів, методів і прийомів навчання; – досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів протягом кожного уроку з урахуванням стану здоров’я.

Слайд 118

Фізична культура Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 р. за № 518/674 учні розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні групи. Для основної медичної групи фізична підготовка проводиться в повному обсязі згідно з навчальними програмами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини. Учні, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури та опановують навчальний матеріал відповідно до вимог навчальної програми. Таким учням рекомендовано поступове збільшення фізичного навантаження без здачі навчальних нормативів та додаткові заняття у групах загальної фізичної підготовки. Учні, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури, але виконують корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані.

Слайд 119

Фізична культура Учні, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути обов’язково присутніми на уроках фізичної культури. Допустиме навантаження для учнів, які за станом здоров’я належать до підготовчої та спеціальної медичних груп, встановлює учитель фізичної культури. Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту. У разі відставання в розвитку фізичних якостей учитель складає індивідуальну програму фізкультурно-оздоровчих занять

Слайд 120

Фізична культура Більшість уроків доцільно проводити на відкритому повітрі за умови, що температура повітря не нижче -8°С. Рішення про неможливість проведення занять з фізичної культури на відкритому повітрі у зв'язку з несприятливими погодними умовами виносять учителі фізичної культури (наказ МОН України від 01.06.2010 № 521«Про затвердження Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2010 р. за № 651/17946).

Слайд 121

Фізична культура Об’єктами оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури можуть бути: Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату). Техніка виконання учнями фізичних вправ. Засвоєння теоретико-методичних знань. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку. Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні навчальні нормативи передбачені навчальною програмою та нормативи запропоновані програмами кожного варіативного модуля по роках вивчення.

Слайд 122

Фізична культура При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (низький, середній, достатній, високий), а потім з урахуванням динаміки особистого результату виставляють оцінку в балах. Оцінюючи навчальні досягнення учнів з фізичної підготовленості, потрібно дотримуватися таких вимог: 1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я. 2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше як на двох заняттях). 3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після — відновлювальні вправи. 4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті. 5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

Слайд 123

Фізична культура У період з 01.09 до 01.10 з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюють , а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями. Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня: непропорційний фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, тимчасове перебування в підготовчій групі не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності. При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів.

Слайд 124

Захист Вітчизни 10-11 класи

Слайд 125

Захист Вітчизни 10-11 класи

Слайд 126

Захист Вітчизни 10-11 класи

Слайд 127

Захист Вітчизни 10-11 класи

Слайд 128

Захист Вітчизни 10-11 класи

Слайд 129

Захист Вітчизни 10-11 класи

Слайд 130

Захист Вітчизни 10-11 класи

Слайд 131

Захист Вітчизни 10-11 класи

Слайд 132

Захист Вітчизни 10-11 класи

Слайд 133

Трудове навчання

Слайд 134

Трудове навчання

Слайд 135

Трудове навчання Головна мета трудового навчання в 5-9 класх - формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства. Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.

Слайд 136

Трудове навчання Трудове навчання у 5 – 6 класах базується на практичній діяльності учнів. Практичні роботи бажано проводити на кожному уроці. Їх зміст визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак, не виключається можливість проведення поодиноких уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього модуля, або його окремої частини. Завдяки своїй спрямованості на реалізацію принципу варіативності, програма дозволяє планувати навчальний матеріал відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей учнів та їхніх інтересів. Вона містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну складову.

Слайд 137

Трудове навчання Обов’язкова для вивчення складова в 5-6 класах обирається школою із запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів. Порядок вивчення розділів і тем обов'язкової для вивчення складової визначено навчальною програмою. Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, бажання учнів, регіональних традицій. Із зазначеного в програмі переліку слід обрати по 2 модулі, на освоєння яких відводиться по 20 годин. Будь-який варіативний модуль у 5 чи 6 класі можна обрати лише 1 раз.

Слайд 138

Трудове навчання Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок матеріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5 - 6 класів виконується в робочих зошитах. Резерв часу вчитель може використати на підсилення окремих складових навчальної програми на свій вибір. Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блока обов’язкової для вивчення складової програми модуля має бути виріб, а будь-якого варіативного модуля – проект.

Слайд 139

Трудове навчання

Слайд 140

Трудове навчання

Слайд 141

Трудове навчання

Слайд 142

Трудове навчання Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму. Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання має відбуватися окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до наказу МОН від 20.02.02 р. №128, за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських. Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній основі, можна скористатись іншими варіантами формування груп: з паралельних класів; змішані групи хлопців і дівчат; поділ на групи за рахунок варіативної частини навчального плану.

Слайд 143

Освітня галузь Мистецтво Освітня галузь "Мистецтво" в 5-6 класах реалізується навчальними предметами "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво" або інтегрованим курсом "Мистецтво", рішення про що приймає загальноосвітній навчальний заклад. Структура програми «Мистецтво» забезпечує цілісність змісту мистецької освіти в основній школі. Програма складається з блоків відповідно до навчальних предметів: «Музичне мистецтво» і «Образотворче мистецтво» або інтегрований курс «Мистецтво».

Слайд 144

Освітня галузь Мистецтво Програма побудована за тематичним принципом. Логічна послідовність тем за роками навчання охоплює такі ключові естетичні категорії, як види, жанри, стилі мистецтва. Спільна тематика кожного року розподіляється на окремі теми варіативно, адже змістове наповнення конкретизується відповідно до специфіки кожного блоку. Програма передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, поурочного розподілу навчального художнього матеріалу. Він має можливість обирати мистецькі твори для сприймання та співу, орієнтуючись на навчальну тематику та критерій їх високої художньої якості, а також розробляти художньо-практичні й ігрові завдання для учнів, враховуючи програмні вимоги, мету уроку, дбаючи про цілісну драматургію уроку.

Слайд 145

Освітня галузь Мистецтво

Слайд 146

Освітня галузь Мистецтво Підручники: «Мистецтво» (інтегрований курс) авт. Л.Масол вид-во «Світоч»; «Музичне мистецтво» авт. Л.Масол, Л.Аристова, вид-во «Сиция»; «Музичне мистецтво» авт. Л.Кондратова, вид-во «Навчальна книга - Богдан»; «Образотворче мистецтво» авт. Л.Масол, О.Калініченко вид-во «Сиция»; «Образотворче мистецтво» авт. С.Железняк, О.Ламонова, вид-во «Генеза».

Слайд 147

Освітня галузь Мистецтво Особливості організації навчально-виховного процесу: Уроки предметів художньо-естетичного циклу доцільно будувати за методом емоційної (художньо-педагогічної) драматургії, який спрямований на активізацію емоційного відношення школярів до мистецтва. Основними і обов’язковими видами діяльності на уроках має бути сприймання і аналіз-інтерпретація творів мистецтва та мистецька діяльність учнів (вокально-хорова, художньо-практична, творча). Навчальна діяльність учнів з художньо-естетичного циклу може проводитись у різних формах, окрім письмових, запис будь-якої інформації, що несе додаткове навантаження, виконання учнями контрольних чи самостійних робіт, письмових домашніх завдань, написання рефератів тощо є недоцільним і несприятливим для організації творчої мистецької діяльності.

Слайд 148

Освітня галузь Мистецтво Домашні завдання: З предмета “Музичне мистецтво”: завдання на слухання та інтерпретацію музики в навколишньому середовищі, завдання творчого спрямування (відтворити прослухану музику за допомогою елементарних музичних інструментів, рухів, голосу, придумати назву до музичного твору, продумати інструментарій для музичного супроводу твору, виконавський план пісні, проаналізувати звуки, створити імпровізацію (вокальну, інструментальну, ритмічну тощо). З предмета “Образотворче мистецтво”: спостереження за кольорами, формами, перспективними змінами в просторі, аналіз колориту, орнаментів, природних форм, фактури, текстури, характеру тощо; добір зразків зображень до теми (графіка, живопис, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво, архітектура, дизайн, фото) та ін.

Слайд 149

Освітня галузь Мистецтво Художня культура У 9 класі навчальним предметом художньо-естетичного циклу є художня культура, яка вивчається за програмою “Художня культура” авт. Масол Л., Миропольська Н. (вид. “Перун”, 2005р.). Її зміст є логічним узагальненням вивченого учнями на уроках мистецьких дисциплін у 1-8 класах та пропедевтикою подальшого вивчення художньої культури в старшій школі. Учні 10-11 класів відповідно до обраного профілю навчання опановують художню культуру за програмами рівня стандарт, академічного чи профільного рівня авт. Масол Л., Миропольська Н., що розміщені на сайті МОН України.

Слайд 150

Освітня галузь Мистецтво Особливості уроку з художньої культури: Конструювання діалогу на уроці замість монологічної подачі матеріалу Використання інноваційних художньо-педагогічних технологій – інтегративних, проблемних, інтерактивних, проектних тощо Організація проектної та творчої діяльності на добровільних засадах Практична спрямованість курсу через систему спеціальних творчих завдань в старшій школі Особистісна орієнтованість навчання та розвиток індивідуальних творчих здібностей учнів Головне – не кількість інформації і набутих знань, а накопичення особистісного художньо-естетичного досвіду

Слайд 151

Освітня галузь Мистецтво Особливості оцінювання: Письмові тематичні перевірки (контрольні, самостійні роботи) з дисциплін, що входять до галузі “Мистецтво” не проводяться. Тематична атестація проводиться 1-2 рази на семестр та виставляється в журналі в окрему колонку без дати. У випадку, коли теми з музики розраховані на вивчення впродовж всього семестру, доцільно проводити проміжне оцінювання навчальних досягнень учнів. Тематичні оцінки з художньої культури виставляються після вивчення відповідного розділу програми із врахуванням всіх видів навчальної діяльності учнів, що підлягали оцінюванню. Семестрова оцінка виставляється на основі тематичних, з врахуванням особистісної динаміки успішності учнів, важливості та тривалості тем..

Слайд 152

Корисні посилання: Навчальні програми Державні стандарти Навчальні плани Методичні рекомендації Список навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України  для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2014/2015 навчальному році  Список навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською та іншими мовами національних меншин у 2014/2015 навчальному році  Підготувала Лойтаренко О.П. //www.okloy.com

Слайд 153

Корисні посилання: Підготувала Лойтаренко О.П. //www.okloy.com

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка