X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Завантажити презентацію

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Наказ № 329 Міністерства освіти науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за №566/19304.

Слайд 3

рівні навчальних досягнень (компетентностей) учнів, дванадцятибальна шкала оцінювання, сприяння розвитку учня у процесі навчання та можливості поліпшення учнями особистих навчальних досягнень.

Слайд 4

2011 рік характеристики відповіді учня; якість знань; ступінь сформованості загальнонавчальних та предметних умінь і навичок; рівень володіння розумовими операціями; досвід творчої діяльності; самостійність оцінних суджень. 2008 рік якість знань; Сформованість та предметних умінь і навичок, способів навчальної діяльності; володіння досвідом елементарної творчої діяльності; володіння досвідом емоційно-ціннісного ставлення; до навколишнього світу, інших людей, до себе самого.

Слайд 5

2008 рік Учень (учениця) засвоїв(-ла) знання у формі окремих фактів, елементарних явлень, які може відтворити; володіє різними видами умінь на рівні копіювання зразка виконання способу діяльності; виконує самостійну роботу під безпосереднім керівництвом учителя, але допомогу не може сприйняти відразу, а потребує детального кількаразового її пояснення.

Слайд 6

2008 рік Учень (учениця) володіє знаннями у формі понять, відтворює їх зміст, ілюструє прикладами з підручника, може з підручника, може встановити засвоєні внутрішньопонятійні зв'язки; відповідь будує у засвоєній послідовності; виконує способи діяльності за зразком в подібній ситуації; самостійно працює зі незначною допомогою вчителя.

Слайд 7

2008 рік Учень (учениця) володіє поняттями, відтворює їх зміст, ілюструє не тільки відомими, а й новими прикладами, встановлює відомі внутрішньопонятійні і між понятійні зв'язки; вміє розпізнавати об'єкти, що охоплюються засвоєними поняттями; під час відповіді може відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності; вміннями володіє на рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконує з незначною допомогою вчителя; володіє вміннями виконувати окремі етапи розв’язання проблеми і застосовує їх у співробітництві з учителем

Слайд 8

2008 рік Учень (учениця) володіє системою понять в межах, визначених навчальними програмами, встановлює як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв’язки; вміє розпізнавати об’єкти, які охоплюються засвоєними поняттями різного рівня узагальнення, відповідь аргументує новими прикладами; вміє застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях; самостійні роботи виконує під опосередкованим керівництвом; виконує елементарні творчі завдання.

Слайд 9

У наступних класах оцінювання здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів.

Слайд 10

За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

Слайд 11

У випадку невідповідності рівня навчальних досягнень учня (учениці) цим Критеріям позначається "не атестований".

Слайд 12

підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання; розширення можливості в індивідуальній підготовленості учнів на кожному етапі навчального процесу; підвищення об'єктивності оцінювання не лише протягом навчального року, а й за весь період навчання; градації значущості балів, які отримують учні за виконання різних видів робіт

Слайд 13

Слайд 14

не визначено ні цілей, ні завдань, ні принципів та функцій оцінювання в умовах модернізації освіти; про компетентнісний підхід до організації навчального процесу навіть згадки немає; орієнтація лише на предметні результати навчальної діяльності; середня освіта повинна бути переорієнтована на практичний результат; передбачити самооцінку учнями набутих ними знань, умінь, ставлень; передбачити види діяльності, що сприяють формуванню життєво важливих компетентностей.

Слайд 15

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка