X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Компетентнісний підхід у навчанні математики учнів початкової школи

Завантажити презентацію

Компетентнісний підхід у навчанні математики учнів початкової школи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Компетентнісний підхід у навчанні математики учнів початкової школи Підготувала Писанець С. В., вчитель початкових класів ЗНВК № 67

Слайд 2

Теорію освітніх комптенцій і компетентностей обґрунтовано в роботах учених - Н. Бібік С. Бондар О. Савченко С. Трубачева Методичні аспекти проблеми розкриваються у публікаціях науковців – Т. Байбари М. Вашуленка І. Ґудзик К. Пономарьової

Слайд 3

Державним стандартом початкової освіти передбачено: розумові уміння визначати кількість одиниць кожного розряду; усно виконувати обчислення в межах ста; знаходити значення числових виразів; перевіряти правильність виконання арифметичних дій; використовувати і властивості арифметичних дій під час обчислень; розв’язувати рівняння з однією змінною та інше. практичні уміння записувати і читати числа в межах мільйона; письмово виконувати арифметичні дії в межах мільйона; ділити з остачею; будувати прямокутний трикутник, прямокутник (квадрат) за вказаними довжинами сторін; вимірювати часові проміжки за допомогою годинника.

Слайд 4

“Математична компетентність – це здатність застосовувати додавання, віднімання, множення, ділення та пропорцій в усних та письмових обчисленнях у повсякденних ситуаціях… Математична компетентність включає – різною мірою – здатність та бажання використовувати математичні способи мислення (логічне) та просторове та викладу (формули, моделі, конструкції, графіки, діаграми)”

Слайд 5

Елементи ключових компетентностей. Наприклад: здатність критично мислити, знаходити різні способи для розв‘язання учбової задачі, складати алгоритм дій; аналізувати та відбирати потрібні для розв‘язання задач дані чи інформацію, застосовувати ІКТ; будувати зв’язні висловлювання з використанням математичної термінології (комунікативна); працювати і взаємодіяти в групі чи команді (соціальна).

Слайд 6

Групи умінь: уміння здійснювати обчислення; уміння користуватися інформацією, поданою в різних формах; уміння аналізувати, синтезувати, узагальнювати дані; уміння визначати довжини, площі, об’єми реальних об’єктів.

Слайд 7

Складові математичної компетенції: Обчислювальна; Інформаційно – графічна; Логічна; Геометрична

Слайд 8

Обчислювальна компетентність: вміння порівнювати числа, виконувати арифметичні дії з ними; знаходити значення числових виразів; порівнювати значення однойменних величин і виконувати дії з ними.

Слайд 9

Інформаційно – графічна: читати й записувати числа; подавати величини в різних одиницях вимірювання; знаходити, аналізувати, порівнювати інформацію, подану в таблицях, схемах, на діаграмах; читати й записувати вирази із змінною, знаходити їх значення; користуватися годинником і календарем.

Слайд 10

Логічна складова: розрізняти істинні і хибні твердження; розв‘язувати задачі з логічним навантаженням; описувати ситуації у навколишньому світі за допомогою взаємопов‘язаних величин; працювати з множинами, тощо

Слайд 11

Геометрична складова: володіння просторовою уявою та відношеннями ( визначати місце знаходження об’єкта на площині); вимірювальними вміннями ( визначати довжини об’єктів, площу геометричної фігур); конструкторськими вміннями і навичками (зображувати геометричні фігури на аркуші в клітинку, будувати прямокутники, конструювати геометричні фігури з інших фігур, розбивати фігуру на частини)

Слайд 12

«Перед людиною є три шляхи до пізнання: шлях мислення - найбільш благородний, шлях наслідування - найбільш легкий і шлях особистого досвіду - найбільш важкий». Конфуцій

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка