X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Компетентна особистість – стратегічна мета

Завантажити презентацію

Компетентна особистість – стратегічна мета

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Компетентна особистість – стратегічна мета педагогічного закладу Яринко Л.О., викладач українознавчих дисциплін Красноармійське педагогічне училище

Слайд 2

Чого потребує сучасне суспільство від освіти? підготовка молоді, здатної відповідати викликам часу; компетентної і мобільної на сучасному ринку праці; з громадянською позицією; налаштованої на саморозвиток і навчання впродовж усього життя.

Слайд 3

Чого потребує сучасне суспільство від освіти? підготовка молоді, здатної відповідати викликам часу; компетентної і мобільної на сучасному ринку праці; з громадянською позицією; налаштованої на саморозвиток і навчання впродовж усього життя.

Слайд 4

Чого ж потребує наше суспільство від педпрацівників? Викладач – гарант нової якості освіти. Викладач мислить креативно і прогресивно. Викладач прогнозує результати своєї діяльності. Викладач моделює навчально-виховний процес на основі досягнень сучасної педагогічної науки.

Слайд 5

Місія розвитку професіональної компетентності Неперервна освіта для педпрацівників, яка забезпечує нову якість професійної діяльності. Для виконання цієї місії післядипломна педагогічна освіта повинна бути направлена на циклічне навчання – курси (інститут післядипломної педагогічної освіти) + міжкурсова підготовка (навчальний заклад, методичне об’єднання)

Слайд 6

Педагогічна компетентність учителя - це єдність його теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності Головні компоненти професійної компетентності: інформаційна, комунікативна, продуктивна, моральна, психологічна, предметна, соціальна.

Слайд 7

професійна компетентність викладача - сукупність трьох складових компонентів - предметно-технологічного, психолого-педагогічного, загальнокультурного.

Слайд 8

Навчально-предметні компетенції з мови мова - знакова система; мова - генетичний код нації; мова - найважливіший засіб спілкування людей; мова- засіб формування та існування думки; мова - засіб соціалізації людини; мова існує в мовленні.

Слайд 9

Комунікативні компетенції: доцільно використовувати засоби мови в практиці живого спілкування; наводити переконливі аргументи в процесі розмови; встановлювати і підтримувати контакт із співрозмовником; змінювати стратегію, мовленнєву поведінку залежно від комунікативної ситуації.

Слайд 10

Стратегія і тактика компетентнісний підхід до навчання української мови орієнтує викладача на використання перспективних технологій, на добір ефективних методів формування національно свідомої компетентної мовної особистості.

Слайд 11

Модель професійної компетентності майбутнього вчителя

Слайд 12

Доцільними є такі форми і методи роботи зі студентами: оглядові та евристичні лекції; семінари; самостійне вивчення навчальної літератури; виконання індивідуальних творчих завдань; робота з довідниковими джерелами, Інтернет-ресурсами; робота з довідниковими джерелами;

Слайд 13

завдання на мовне вправляння; тести, складання конспектів, анотацій, рецензій; корекція та редагування текстів; виконання проблемно–пошукових завдань; завдання дослідницького характеру, спрямовані на розвиток комунікативно–мовленнєвих умінь.

Слайд 14

Стратегічні функції розвитку професійної компетентності: Аналітична функція – необхідність всебічного аналізу, створення аналітичної бази даних для порівняння. Прогностична функція – розробка прогностичних концепцій, принципів, підходів, моделей, технологій. Інноваційна – опанування нових пріоритетних напрямів, функцій, орієнтирів, технологій. Рефлексивна функція – передбачає здійснення постійного моніторингу

Слайд 15

Компетентнісний підхід до змісту професійного розвитку Важливим сьогодні є компетентнісний підхід до змісту професійного розвитку. Компетентність охоплює професійні знання, вміння, ініціативність, здатність до співпраці, робота в команді, комунікативні здібності, вміння вчитися і самостійно здобувати знання, креативно і нестандартно мислити, відбирати і використовувати інформацію.

Слайд 16

для успіху сучасній людині потрібно володіти мистецтвом комунікації, тобто мати відповідну комунікативну компетентність.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка