X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інклюзивна освіта-найпотужніший інноваційний рух в освіті ХХІ століття

Завантажити презентацію

Інклюзивна освіта-найпотужніший інноваційний рух в освіті ХХІ століття

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інклюзивна освіта-найпотужніший інноваційний рух в освіті ХХІ століття Інститут спеціальної педагогіки НАПН України С.В.Литовченко, к.пед.н., учений секретар

Слайд 2

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України провідна наукова установа, що визначає перспективи розвитку спеціальної педагогіки та психології, інклюзивної освіти; здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем навчання та виховання дітей з особливими потребами.

Слайд 3

Інклюзивна освіта («inclusion» – включення) передбачає створення можливостей навчання всіх без винятку дітей, в тому числі дітей з особливими потребами, в умовах загальноосвітнього навчального закладу; пристосування середовища та навчального процесу до індивідуальних потреб кожної дитини.

Слайд 4

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: НЕ РЕВОЛЮЦІЯ, А ЕВОЛЮЦІЯ Впровадження інклюзивного навчання не означає знищення чи скорочення системи спеціальних шкіл. Деякі країни, які свого часу повністю скасували систему спеціальних навчальних закладів на користь інклюзивній освіті, сьогодні визнають це як помилку. Спеціальні школи мають розвиватися паралельно з інноваційними навчальними закладами, забезпечуючи право вибору варіативних моделей здобуття освіти дітьми з особливими потребами. Інклюзивне навчання не є альтернативою спеціальній освіті, воно значно розширює її можливості.

Слайд 5

Діти з особливими потребами «children with special needs» використовується для позначення дітей з порушеннями психофізичного розвитку, в тому числі дітей з інвалідністю; акцентує увагу на необхідності забезпечення додаткової підтримки у навчанні дітей цієї категорії (на відміну від терміну «інвалід»).

Слайд 6

ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 3. Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими потребами (дітей з вадами фізичного та психічного розвитку, в тому числі дітей-інвалідів) у загальноосвітніх навчальних закладах створюються умови … Постанова Кабінету Міністрів України №872 від 15.08.2011; Наказ МОНмолодьспорту України №1/9-640 від 23.08.2011.

Слайд 7

Діти з особливими потребами - діти, чиї потреби виходять за рамки загальноприйнятої норми: діти з особливостями (порушеннями) психофізичного розвитку; діти із соціально вразливих груп (наприклад, вихованці дитячих будинків); обдаровані діти.

Слайд 8

Теорія «винятковості» "Норма" Винятковість (нижче середнього) Винятковість (вище середнього) Фізична Порушення зору Порушення слуху Порушення опорно-рухового апарату Інші порушення фізичного розвитку, травми або захворювання Особливі фізичні та сенсорні здібності Соціально-емоційна Аутизм Шизофренія Емоційно-вольові порушення Поведінкові розлади, соціальна дезадаптованість Лідерство

Слайд 9

«Медична модель» ставлення до людей з особливими потребами акцент у характеристиці людини на недоліки, порушення, відхилення від норми в основі медичних термінів – фіксація порушень: «аномальні діти», «дефективні діти», «діти з вадами», «дебіл», «ідіот», «даун» тощо. *

Слайд 10

«Соціальна модель» ставлення до людей з особливими потребами акцент на потреби людини в особливих умовах та засобах навчання підкреслює відповідальність суспільства у виявленні та реалізації цих потреб «діти з особливими освітніми потребами», «діти з особливими потребами» *

Слайд 11

Діти з особливими потребами «children with special needs» відмова суспільства від розподілу громадян на «повноцінну більшість» та «неповноцінну меншість»; зміщення пріоритетів у характеристиці дітей з недоліків, порушень, відхилень від норми до фіксації їхніх потреб у особливих умовах та засобах навчання.

Слайд 12

«Звичайна» дитина Педагоги Масові школи Круглі стовпчики для круглих отворів Дитина з порушеннями психофізичного розвитку Спеціальні педагоги Спеціальні школи Квадратні стовпчики для квадратних отворів

Слайд 13

Адаптація дитини до вимог системи Система залишається незмінною Дитина або адаптується до системи, або стає для неї неприйнятною Перетворювання квадратних стовпчиків на круглі

Слайд 14

Інклюзивна освіта Всі діти різні Всі діти можуть навчатися Діти мають різні здібності, стан здоров'я, соціальний рівень сім'ї тощо Адаптація системи до потреб дитини

Слайд 15

Створення умов – практичне втілення вимог щодо рівного доступу до освіти Сам факт залучення дітей з особливими потребами в масові загальноосвітні школи є важливою умовою, але не є запорукою їхнього успішного навчання та соціалізації. Кінцевий результат значною мірою залежить того, які умови для цього створені та наполегливої, цілеспрямованої роботи всіх учасників навчально-виховного процесу: вчителів, фахівців, батьків.

Слайд 16

Інклюзивне навчання може бути ефективним при створенні адекватних організаційно-педагогічних умов: позитивний клімат у шкільному середовищі: вчителі, учні, батьки; професійне співробітництво в інклюзивній школі: вчителі, асистенти вчителів, фахівці, батьки; адаптація методів та змісту навчання; індивідуальний підхід (індивідуальна навчальний план), особистісно-орієнтовані методики навчання; психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами; відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне забезпечення.

Слайд 17

За оперативними даними, у 2011 році у загальноосвітні навчальні заклади інтегровано понад 129 тис. дітей з особливими освітніми потребами, серед яких 45 відсотків дітей з інвалідністю.

Слайд 18

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року» Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 № 1153

Слайд 19

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», 6 липня 2010 року №2442-VІ Указ Президента України від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» Указ Президента України від 19 травня 2011 року №588 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями»

Слайд 20

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти Наказом МОН від 01.10.2010 р. №912 затверджено Концепцію розвитку інклюзивного навчання Розроблено Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. №872

Слайд 21

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти доповнено Класифікатор професій посадою асистента вчителя інклюзивного навчання (Наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010р. № 327

Слайд 22

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти Положення про спеціальні класи для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 09.12.2010 № 1224, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 29 грудня 2010 р. за № 1412/18707; Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації , затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 23.06.2011 № 623/61, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.12.2011 за №1407/20145.

Слайд 23

Науково-методичне забезпечення інклюзивної освіти Науково-методичний комплект з інклюзивної освіти для педагогів загальноосвітніх закладів, слухачів системи післядипломної педагогічної освіти, батьків дітей з особливими потребами (за редакцією д.пед.н., проф. А.А. Колупаєвої): Монографія «Інклюзивна освіта: реалії та перспективи»;

Слайд 24

Науково-методичне забезпечення інклюзивної освіти Навчальні курси та навчально-методичні посібники: «Основи інклюзивної освіти». «Диференційоване викладання в інклюзивному навчальному закладі»; «Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі»; «Оцінювання навчальних досягнень в інклюзивному класі» та ін.

Слайд 25

В основу покладено: теоретичні положення щодо інклюзивного навчання дітей з особливими потребами; результати дослідження педагогічної практики; узагальнені дані роботи проектів (дослідження консультантів, пропозиції педагогів, плани трансформації шкіл). результати дослідження канадських та вітчизняних вчених в галузі освіти дітей з особливими потребами

Слайд 26

Участь у підготовці та перепідготовці педагогічних кадрів Співробітники Інституту беруть участь у підвищенні професійної кваліфікації педагогів, проводячи лекційні заняття, семінари-тренінги з актуальних проблем освіти дітей з особливими потребами.

Слайд 27

Провідні наукові видання Науково-методичний часопис «Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання»; Збірник наукових праць «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови»

Слайд 28

Дякуємо за увагу! Національна академія педагогічних наук України ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 04060, Київ, вул. М.Берлинського, 9 (044) 440-42-92, 467-22-62 www.ispukr.org.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка