X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інклюзивна модель освіти: аналіз простору законодавста

Завантажити презентацію

Інклюзивна модель освіти: аналіз простору законодавста

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інклюзивна модель освіти: аналіз законодавчого простору Коць В.В. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Слайд 2

Коць В.В. Від інклюзивної освіти до інклюзивного суспільства

Слайд 3

Інклюзивна освіта – один з аспектів прав дитини

Слайд 4

Кожна дитина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичної чи інтелектуальної вади, має право на одержання освіти, якість якої не відрізняється від якості освіти здорових дітей. Усі діти мають навчатись разом, незалежно від їхніх проблем, вад і відмінностей.

Слайд 5

Базова основа інклюзивної освіти

Слайд 6

В основі інклюзивної освіти лежить право на освіту для всіх дітей, проголошене в ряді міжнародних документів: Освіта для всіх: інклюзивний підхід

Слайд 7

Слайд 8

Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безкоштовною (початкова, загальна освіта). Початкова освіта повинна бути обов’язковою. Технічна, професійна і вища освіта повинна бути загальнодоступною для всіх на основі здібностей кожного. 2. Освіта повинна бути направлена на повний розвиток особистості . Освіта має сприяти взаєморозумінню, терпимості й дружбі між усіма народами, расовими і релігійними групами і повинна сприяти діяльності Організації Об’єднаних Націй з підтримки миру. Загальна декларація прав людини (1948)

Слайд 9

Заборона дискримінації дітей (ст. 2); доступ дітей з інвалідністю до послуг у галузі освіти, професійної підготовки, медичного обслуговування, відновлення здоров’я, підготовки до трудової діяльності й доступу до засобів відпочинку таким чином, який приводить до якнайповнішого за можливості залучення дитини до соціального життя і досягнення розвитку її особистості, включаючи культурний і духовний розвиток дитини (ст. 23); ст. 29 про цілі освіти стверджує, що розвиток дитини за допомогою освіти є основною метою, а також, що освіта повинна забезпечувати розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в їх найповнішому обсязі. Конвенція про права дитини (1989)

Слайд 10

Конвенція ООН про права інвалідів (2006) Закріпила права інвалідів і включила питання інвалідності в загальні питання розвитку. Ст. 24. Освіта. 1. Держави-учасниці визнають право осіб з обмеженими можливостями на освіту. Для реалізації цього права без дискримінації й на основі рівних можливостей держави-учасниці забезпечують інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання впродовж усього життя … 2. Під час реалізації цього права держави-учасниці забезпечують, щоб: а) особи з обмеженими можливостями не виключались із причини інвалідності з системи загальної освіти, а діти з особливими потребами – із системи безкоштовної початкової або середньої освіти; б) діти з особливими потребами мали рівний доступ до інклюзивної, якісної та безкоштовної початкової й середньої освіти за місцем проживання…

Слайд 11

Саламанкська декларація і Рамки дій з освіти осіб з особливими потребами (1994) …Школи повинні приймати усіх дітей, незважаючи на їхню фізичну, інтелектуальну, соціальну, емоційну, мовну або іншу особливість. До них відносяться діти з розумовими і фізичними вадами,обдаровані діти, безпритульні працюючі діти, діти з віддалених районів, або діти, які належать до кочових народів, діти, які належать до мовних, етнічних і культурних меншин, і діти з менш сприятливих районів або груп населення (пункт 3).

Слайд 12

Розширені коментарі до Дакарських рамок дій (2000) Ключове завдання полягає в забезпеченні того, щоб широке бачення освіти для всіх як всеосяжної концепції знаходило своє відображення в політиці національних урядів і фінансових установ. Освіта для всіх повинна… враховувати потреби бідних і найбільш знедолених людей, включаючи працюючих дітей, жителів ізольованих сільських районів і кочівників, а також представників етнічних і мовних меншин: дітей, молоді й дорослих, які страждають від конфліктів, голоду. Слабкого здоров’я, так само як і осіб з особливими освітніми потребами … (пункт 19).

Слайд 13

Джонтьєнська декларація (1990) Визначила своєю метою освіту для всіх. ЮНЕСКО спільно з іншими установами ООН, організаціями, що займаються міжнародним розвитком, і великою кількістю міжнародних і національних неурядових організацій працює для досягнення цієї мети. “Усі діти і молодь світу з їх сильними і слабкими сторонами, їх надіями і очікуваннями мають право на освіту, а не у систем освіти є право на певних дітей. Тому система шкіл повинна реформуватися так, щоб задовольняти індивідуальні потреби дітей” .

Слайд 14

Вітчизняний законодавчий простір На виконання наказу МОН № 855 від 11.09.2009 р. Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки. На виконання наказу МОН № 1224 від 09.12.2010 р. про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах. На виконання Постанови КМУ № 872 від 15.08.2011 р. про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Слайд 15

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.06.2012 р. № 1/9-456 Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012 р. № 1/9-529 Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання.

Слайд 16

Бажаю всім здоров’я, успіхів і творчого натхнення! Коць В. В.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка