X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Формування інформаційної компетентності

Завантажити презентацію

Формування інформаційної компетентності

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Формування інформаційної компетентності учнів при вивченні біології Мої учні будуть дізнаватися про нове не від мене; вони будуть відкривати це нове самостійно. Моє основне завдання – допомогти їм розкритися . М. Песталоцці

Слайд 2

Компетентнісний підхід – це процес навчання, спрямований на формування та розвиток життєво важливих умінь і навичок особистості, що дає змогу адаптуватися в соціумі. Отже компетентність – це реально сформовані особистісні якості та мінімальний досвід діяльності.

Слайд 3

Інфомаційні компетентності Вміння використовувати інформацію

Слайд 4

Щоб сформувати інформаційні компетентності

Слайд 5

Діяльність вчителя й учня в ході формування інформаційної компетентності Діяльність учителя Діяльність учня

Слайд 6

Раціональне використання фактичного матеріалу підручника Залучення учнів до використання нових інформаційних технологій Формування вмінь: обробляти інформацію; одержувати інформацію під час дослідів Розвиток уміння учнів узагальнювати та систематизувати інформацію Засоби формування інформаційної компетентності Стимулювання учнів до використання додаткових джерел інформації

Слайд 7

Підвищення якості знань Рівень інтелектуального розвитку Порівнювати Робити висновки Узагальнювати матеріал Самостійно здобувати знання Використовувати додаткову літературу Впливає Сприяє формуванню вмінь

Слайд 8

З текстом підручника Методи: читання тексту з позначками; спрямоване читання Завдання: пояснити термін; знайти відповідь; скласти схему; заповнити таблицю З малюнками підручника Завдання: ознайомлення із зовнішньою та внутрішньою будовою організмів; аналіз підписів малюнків; робота з “німими” малюнками, користуючись умовними позначеннями на ілюстраціях; добір відомостей, необхідних для відповідей на запитання; порівняння зображених об'єктів; використання ілюстрацій як самостійного джерела знань; складання за малюнком характеристики біологічних об'єктів і процесів; виявлення зв'язків між живою і неживою природою; вивчення рис пристосованості організмів до середовища існування

Слайд 9

Велике значення у формуванні інформаційної компетентності учнів має формування їх вміння обробляти інформацію та одержувати її під час проведення дослідів.

Слайд 10

Практичні вміння учнів: працювати з лупою і світловим мікроскопом; проводити спостереження у природі; виготовляти найпростіші мікропрепарати; ставити елементарні досліди з вивчення життєдіяльності живих істот; розпізнавати організми різних таксономічних груп; використовувати здобуті на уроках біологічні знання для догляду за зеленими насадженнями і вирощуванням культурних та декоративних рослин

Слайд 11

Інтелектуальні вміння, які сприяють розвитку мислення: розпізнавати частини клітини, органи рослин і тварин тощо; аналізувати основні ознаки рослин і тварин різних таксономічних груп; порівнювати певні біологічні об'єкти і процеси, знаходити в них риси подібності та відмінності; встановлювати зв'язки між будовою і функціями клітин, тканин, органів та їх систем; виявляти взаємозв'язки живих організмів із факторами навколишнього середовища

Слайд 12

Залучення учнів до використання нових інформаційних технологій Використання навчальних програм із біології, програм-репетиторів. Використання програм, що контролюють. Використання програм біологічного дослідження. Використання можливостей Інтернету в процесі обробки питань, що стосуються сучасного розвитку біологічної науки. Демонстрування на уроці відеофрагментів. Використання проекторів при підготовці учнями доповідей, семінарів.

Слайд 13

Засвоєння окремих фактів Формулювання біологічних понять, їх категорій і систем Засвоєння системи знань Оволодіння основними теоріями й провідними ідеями Узагальнення та систематизація інформації

Слайд 14

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка