X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Аналіз уроку

Завантажити презентацію

Аналіз уроку

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

«Для того щоб встановити, чому і як потрібно навчати вчителя чи шкільного адміністратора, потрібно з'ясувати об'єктивні закономірності даної діяльності, її складові та структуру» Терський Н. Л. Ідея творчого підходу до аналізу уроку та неможливість вкласти його у будь-яку готову схему; пам'ятка аналізу уроку; класифікація основних недоліків аналізу уроку та причини їх виникнення; поради щодо проведення співбесіди з учителем перед аналізом уроку Шамова Т. І. і Конаржевський Ю. А.

Слайд 3

Необхідність класифікації аналізу уроку, розробки параметрів оцінки його ефективності залежно від його типу. Махмутов М. І. Підсумковий аналіз уроку й оцінки стану їх реалізації з точки зору оптимальності дій учителя. Бабанський Ю. К. Урок, як систему, характеризують п'ять основних складових: Мета діяльності. Учитель (діяльність на уроці). Учні (навчальна діяльність). Зміст діяльності. Стиль взаємовідносин учителя та учнів. Симонов В. П.

Слайд 4

Типи та види аналізу уроків Повний аналіз уроку Короткий аналіз уроку Комплексний аналіз уроку Аспектний аналіз уроку

Слайд 5

План аналізу уроку Мета відвідування уроку; Загальні відомості. Тема й мета уроку. Тип і структура уроку. Зміст уроку. Принципи навчання. Методи, прийоми й засоби навчання. Поведінка учнів. Поведінка вчителя. Результати уроку. Висновки й пропозиції. В. Онищук

Слайд 6

Функції педагогічного аналізу уроку Інструмент формування переконань учителя в необхідності перегляду методики своєї праці, відносин з учнями, якщо вони виявилися непродуктивними; інструмент мотивації діяльності вчителя як рушійної сили розвитку; спосіб поєднання педагогічної теорії з практикою навчально-виховної роботи; основи узагальнення й розповсюдження передового досвіду; можливість ефективно формувати й розвивати зв'язки наступності;

Слайд 7

спосіб граничної конкретизації управління навчально-виховним процесом; засіб впливу на кінцеві результати навчально-виховно го процесу; засіб управління процесом навчання учнів, визначення ступеня вивчення особливостей учнів учителем; засіб формування цілісного педагогічного колективу; засіб конструювання єдності педагогічних позицій у колективі; засіб виявлення рівня вихованості педагогічного колективу; Функції педагогічного аналізу уроку

Слайд 8

практикум щодо самоаналізу уроку й самооцінки його ефективності: «Уміння його здійснювати — обов'язковий і невід'ємний елемент культури педагогічної майстерності вчителя»; засіб стимулювання самоосвіти педагога; сподівання в успіх учителя; інструмент формування загальних цінностей колективу; вираження поваги і довіри до вчителя; засіб виховання свідомого ставлення вчителя до праці Функції педагогічного аналізу уроку

Слайд 9

Аспекти уроку

Слайд 10

Процедура аналізу уроку Аналізувати урок слід за умови наявності вірогідних та об'єктивних фактів, отриманих у процесі його спостереження; аналізувати доцільно кожен відвіданий урок за умови, що всі його деталі та нюанси усвідомлені, а факти спостереження вивчені, проаналізовані, синтезовані; перед аналізом уроку вислухати думку вчителя про його зміст та ефективність, досягнення мети (самоаналіз); висновки про ефективність відвіданого уроку робити тільки на основі синтезу виявлених фактів під час його спостереження;

Слайд 11

висновки й пропозиції, висловлені в процесі аналізу уроку, повинні відображати суть та зміст теми уроку, бути конкретними й обґрунтованими; аналіз уроку, висновки й пропозиції слід зіставляти з поставленою метою відвідування та поглиблення вивчення об’єкта переважного спостереження; рекомендації слід спрямовувати на усунення виявлених недоліків у процесі спостереження уроку, підвищення ефективності педагогічної діяльності вчителя та навчально-пізнавальної діяльності учнів. Процедура аналізу уроку

Слайд 12

відповідне теоретичне підґрунтя має визначати науковий рівень змісту уроку; за умови належного наукового рівня забезпечувати оптимальність змісту уроку; урок має бути містким, але не перевантаженим; урізноманітнювати види робіт, методи та прийоми навчання й викладання, організаційні форми уроку, широко поєднувати індивідуальні, групові та фронтальні форми роботи; добирати суб’єктивно значущу для учнів інформацію, тексти художніх творів і різноманітні мовленнєві зразки для наслідування; забезпечувати інтенсивну мовленнєву практику учнів, цілеспрямовану й систематичну роботу над розвитком зв’язного мовлення; Вимоги до сучасного уроку

Слайд 13

Вимоги до сучасного уроку постійно активізувати учнів (максимальне включення до різних видів діяльності) і розвивати їхню самостійність та ініціативність; ураховувати навчально-виховні можливості уроку, передбачати, щоб зміст сприяв вихованню (національному, розумовому, моральному, естетичному) особистості учня; виховувати в учнів стійкий інтерес до мови та літератури; постійно збуджувати позитивне емоційне ставлення до навчання, стимулювати інтелект та естетичні потреби школяра; дбати про високу педагогічну культуру вчителя-словесника, його постійне духовне збагачення, ідейно-моральне зростання.

Слайд 14

Оцінки суджень 1 Категорія : урок високої ефективності, мета та завдання досягнуті (аргументувати); урок середньої ефективності, мета та завдання досягнуті частково (аргументувати); урок низької ефективності, мета та завдання не досягнуті (аргументувати). Урок високої ефективності слід уважати той, на якому учні засвоїли знання, набули певних практичних навичок та умінь, у своєму розвитку й вихованні просунулися вперед.

Слайд 15

2 Категорія : урок проведений на високому науково-теоретичному та методичному рівні, мета й завдання досягнуті (аргументувати); урок проведений на середньому науково-теоретичному та методичному рівні, мета й завдання частково досягнуті (аргументувати); урок проведений на низькому науково-теоретичному та методичному рівні, мета й завдання не досягнуті (аргументувати). Оцінки суджень

Слайд 16

Пам’ятка вчителю щодо самоаналізу уроку Характеристика логіко-структурних, дидактичних та методичних особливостей теми уроку, відповідність її навчальній програмі, за якою працює вчитель. Чіткість повідомлення теми, постановка триєдиної мети (освітня, виховна, розвивальна), завдань уроку. Педагогічна доцільність вибору дидактичного матеріалу (зміст, об'єм, ступінь складності тощо) відповідно до мети та завдань уроку.

Слайд 17

Раціональний вибір та реалізація комплексу принципів навчання, визначення і реалізація принципу-домінанти. Раціональний вибір методів, засобів навчання, форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів і їх реалізація на уроці. Визначення та реалізація виховного потенціалу навчального матеріалу. Пам’ятка вчителю щодо самоаналізу уроку

Слайд 18

Динаміка розвитку здібностей, інтересів, нахилів учнів у процесі навчання. Ступінь організації навчально-пізнавальної діяльності та дисципліни учнів, їх активності й самостійності. Забезпечення вчителем на уроці відповідних санітарно-гігієнічних умов та морально психологічного мікроклімату. Самооцінка вчителем досягнення мети уроку, тобто оцінка ступеня реалізації освітнього, розвивального, виховного потенціалів програмного матеріалу, що вивчався на уроці. Пам’ятка вчителю щодо самоаналізу уроку

Слайд 19

Самоаналіз уроку дати коротку характеристику класу; назвати тему уроку, охарактеризувати її місце в загальній системі інших уроків та тем; визначити ступінь складності та трудності теми, що вивчалася на уроці; дати характеристику триєдиній дидактичній меті уроку, зіставивши її з кінцевим результатом; висловити свою думку про тип уроку, його відповідність дидактичній меті; визначити етапи уроку й показати розв'язання навчальних завдань на кожному з них; охарактеризувати використання в ході уроку методів навчання, їх відповідність змісту навчального матеріалу та способам організації діяльності учнів, зіставивши це з отриманим результатом; указати найбільш вдалі та невдалі моменти уроку. За Т.Шамовою, Ю.Конаржевським

Слайд 20

Пам'ятка для самоаналізу уроку які завдання ви поставили перед уроком; які завдання вважали особливо важливими та як при цьому враховували особливості класу; місце уроку серед інших уроків з теми, що вивчається; чому вибрали саме такі методи, форми та засоби навчання; яким чином враховували особливості учнів, які відстають у навчанні та сильно підготовлених; як забезпечували попередження перевантаження учнів домашньою роботою; як ви самі оцінюєте результати реалізації основних завдань уроку . За Ю. Бабанським

Слайд 21

Логіко-структурна залежність між видами аналізу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка