X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Актуалізація пізнавальної діяльності учнів методом комп’ютерно-орієнтованих проектів

Завантажити презентацію

Актуалізація пізнавальної діяльності учнів методом комп’ютерно-орієнтованих проектів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Хустський професійний ліцей Справжній учитель не повідомляє істину, а вчить її шукати. Ф. А. Дистервег Підготувала проект вчитель математики першої категорії Теличко Світлана Іванівна Моє педагогічне кредо:

Слайд 2

Останнім часом в освіті дедалі більшого поширення набуло використання комп’ютерів та інформаційних систем. Цей напрям інноватики цікавить мене. Але слід зазначити, що сучасна система освіти націлена на виховання гармонійно розвинутої людини, на створення високоморального інтелектуалу. Тому я поставила собі за мету на уроках математики направити інформаційні та інноваційні технології на розвиток пізнавальних навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі… Теличко С.І.

Слайд 3

Характерні ознаки методу комп’ютерно-орієнтованих проектів Формування вмінь збирати необхідну інформацію, систематизувати та узагальнювати її, робити висновки; Вироблення системного підходу в самоорганізації та груповій взаємодії; Підвищення мотивації навчання, стимуляції самоосвіти; Формування проектної та інформаційної культури; Організація творчої діяльності учнів.

Слайд 4

Класифікація навчальних проектів За характером контактів За кількістю учасників проектної діяльності За рівнем реалізації міжпредметних зв’язків За метою і характером дослідницької діяльності. За тривалістю За характером координації проектів За характером партнерських взаємодій

Слайд 5

Типи уроків, пов’язані з методом проектів

Слайд 6

Технологічний блок База даних Назва Основна задача Вступне заняття Актуалізувати особистий досвід і знання учнів для введення в тему, самовизначення і особисте цілепокладання в ній; визначити мету проекту та кінцевий результат. Вступний семінар, вступна лекція, проблемна лабораторна робота, розробка концепта теми, заняття по цілепокладанню, захист учнями індивідуальних освітніх програм і ін. Традиційний урок Заняття, що має на меті засвоєння теоретичного матеріалу та формування вмінь і навичок, необхідних учням для виконання індивідуальних завдань. Проблемний семінар, конференція, групові та індивідуальні заняття, евристичне заглиблення, цикл евристичних ситуацій, лекція концептуальна, ділова гра і ін. Лабораторія Добудувати створенні учнями освітні продукти до цілісної системи. Учні оформляють результати. Практикум по розв’язуванню задач, лабораторна робота, мозковий штурм, урок по індивідуальним цілям учнів, консультація, взаємонавчання. Контроль (презентація проекту) Перевірити і оцінити досягнення поставлених цілей. Виявити зміни в особистих якостях учнів, їх знаннях і уміннях, в створеній освітній продукції. Захист творчих проектів і робіт, урок – співбесіда, урок – залік, урок – самоперевірки.

Слайд 7

У залежності від рівня сформованості інтелектуальних умінь учнів можна умовно виділити три рівні навчального дослідження:

Слайд 8

Перший рівень визначає евристичний метод навчання вчитель проводить дослідження, ставить проблему, учні за вчителем або самостійно за планом проводять експерименти, доведення гіпотези виконується під керівництвом вчителя.

Слайд 9

Другий рівень визначає частково-пошуковий метод навчання учні самостійно розв’язують проблему, яка ставиться вчителем.

Слайд 10

Третій рівень – дослідницький самостійна робота учнів, яка виражається у реалізації комп’ютерно-орієнтовних проектів.

Слайд 11

Основні етапи організації проектної діяльності № Етап Учитель Учні 1. Підготовчий Визначає тему і мету проекту, здійснює теоретичну підготовку, мотивує діяльність встановлює терміни виконання Знайомляться і осмислюють інформацію, визначають тему проекту 2. Планування Вказує на джерела, методи і форми діяльності, способи представлення результатів, критерії оцінювання Виробляють план дій, обирають джерела інформації, методи і форми діяльності 3. Практичний Координує та контролює діяльність учнів Здійснюють самостійну навчальну діяльність, втілюють поставлені завдання 4. Корекційно-контролюючий Спостерігає, радить, аналізує, виявляє недоліки в діяльності Вносять корективи в роботу 5. Захист проекту Слухає, аналізує, допомагає робити висновки. Оцінює роботу Представляють виконану роботу, обговорюють, оцінюють, роблять висновки

Слайд 12

Теоретична підготовка учнів до проективної діяльності у вигляді електронних домашніх завдань

Слайд 13

На довгій лінії інтелектуальної освіти, на протилежних кінцях якої стоять учитель початкової школи й академік, скрізь потрібна діяльність, що збуджує, навчання, яке розвиває, виховує, можна сказати, моральне навчання, тому що моральність у широкому розумінні слова може розглядатися як найвища мета школи Ф.А.Дистервег ... з найбільшою енергією і завзятістю опанує предмет учень, розумові сили якого були найбільш інтенсивно збуджені завдяки способу викладання предмета чи методу Ф.А. Дистервег

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка