X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
«Здоров'я-збережувальні технології – інноваційний крок в освіті»

Завантажити презентацію

«Здоров'я-збережувальні технології – інноваційний крок в освіті»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Проблема: «Здоров'я-збережувальні технології – інноваційний крок в освіті» Керівник проекту: Сазонова Л.Г. – заступник директора з НВР, вчитель-методист. Учасники проекту: Вчителі початкових класів гімназії Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Новокаховської міської ради Гімназія Новокаховської міської ради м. Нова Каховка 2009 – 2010 р.

Слайд 2

«Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, і сила в’яне, і багатство без користі, і слово безсиле» Герофіл  (бл. 300 р. до н.е.), давньогрецький  лікар, один з основоположників Олександрійської медичної школи

Слайд 3

ПРОБЛЕМА ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ Проблема збереження і зміцнення здоров'я населення й особливо дітей залишається однією з найбільш актуальних для держави. Про це свідчать закони та постанови уряду. У Конституції України, «Основах законодавства України про охорону здоров'я», програмі «Діти України» наголошується на необхідності збереження та зміцнення здоров'я молоді. За останні роки кількість захворювань серед молоді збільшилася на 30%. Сьогодні кожний третій першокласник має різноманітні відхилення у стані здоров’я: у 20% - 40% - спостерігається порушення постави; У 50%- 60% - схильність до частих захворювань. Понад 50% школярів мають незадовільну фізичну підготовленість. Така ситуація обумовлена важким соціально – економічним станом українців, збільшенням кількості соціально – небезпечних сімей, кризою духовних цінностей, зниженням рівня моральних цінностей населення. У Концепції фізичного виховання в системі освіти України відзначається різке погіршення стану здоров'я і фізичної підготовки молоді. 90 % учнів мають хронічні захворювання і фізичні відхилення в розвитку. З усією гостротою перед державою постає проблема боротьби за збереження здоров'я нації.

Слайд 4

Актуальність проблеми для Новокаховської гімназії Показники стану здоров’я учнів початкових класів гімназії: Офтальмологічні патології – 16,3% Неврологічні патології –12,5% ЛОР-патології – 22,5% Травматологічні патології : сколіоз – 25% патологія осанки – 21% Соматичні патології – 27% Хірургічні патології – 3,4% Пропуски уроків учнів початкових класів через хворобу: - за 2008-2009 н.р. : всього -11534 години, по хворобі -10217 годин (88,6%) - за І семестр 2009-2010 н.р. : всього -6102 години, по хворобі – 6050 годин (99%)

Слайд 5

Сьогодні в школі гостро стоїть проблема збереження здоров'я учнів, і тому в традиційній системі освіти виділяють здоров'язбережувальні технології, які належать до групи педагогічних, що посилюють соціально – виховну функцію освітньої установи. Здоров'язбережувальні технології - це технології, що не викликають у суб'єктів освіти специфічних захворювань: неврозів, дидактогенії, вигоряння особистості вчителя. Ці технології є природовідповідними, інтерактивними, такими, що мають потенціал оздоровлення.

Слайд 6

Поняття “здоров’язбережувальні технології” об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів. Під здоров’язбережувальними технологіями вчені пропонують розуміти: ·  сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); ·  оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); ·  повноцінний та раціонально організований руховий режим. Впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров’язбережувальних технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.

Слайд 7

Аналіз класифікацій існуючих здоров’язбережувальних технологій дає можливість виокремити такі типи (О. Ващенко): здоров’язбережувальні – технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини; оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія; технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів загальнонавчального циклу, введення до варіативної частини навчального плану нових предметів, організації факультативного навчання та додаткової освіти; виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.

Слайд 8

Теоретична значущість й актуальність розглянутої проблеми, її недостатня розробленість послужили підставою для визначення теми практико орієнтованого проекту «Здоров’язбережувальні технології – інноваційний крок в освіті». Об'єкт дослідження: система навчально-виховного процесу у школі. Предмет дослідження: умови та фактори, що стимулюють і перешкоджають підвищенню формування здорової особистості. Мета дослідження: виявити шляхи й засоби управління ефективним формуванням діяльності, спрямованої на збереження та поліпшення здоров'я всіх учасників освітнього процесу.

Слайд 9

Задачі проекту: сприяти формуванню здоров'язбережувальних технологій; розробити систему оздоровлення учнів, комплекс організаційних форм і методів діяльності, спрямованих на збереження й поліпшення здоров'я учасників освітнього процесу; вивчення й упровадження нормативно-правових, науково-методичних і організаційних основ діяльності системи освіти з формування духовно й фізично здорової особистості учнів; поліпшення якості освітнього процесу й формування стійкого інтересу до потреби в отриманні навичок здорового способу життя; реалізація програм з формування здорової особистості в умовах освітнього процесу; прийняття управлінських рішень з регулювання й корекції факторів, що впливають на самопочуття та здоров'я учня.

Слайд 10

Наукова та практична значущість дослідження (проекту): виявлені, теоретично обґрунтовані й дослідно-експериментальним шляхом перевірені умови, що забезпечують успішне формування здорового способу життя школярів; розроблена система впровадження програм для учнів (уроків здоров'я, лекцій, «круглих столів»); організована робота з дітьми в позаурочний час (дні здоров'я, оздоровчі табори та ін.); удосконалена організація й забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи, підвищення рухової активності; упорядкована структура проведення динамічних пауз та годин активного відпочинку; систематизоване упровадження оздоровчих заходів у організацію навчального процесу; використання методик лікувальних і оздоровчих процедур та інших матеріалів, зібраних під час експерименту, дозволяє цілеспрямовано управляти й розвивати здоровий спосіб життя у школі.

Слайд 11

Анкетування учнів Як ви оцінюєте своє здоров’я? Здоровий – 73,2% Швидше здоровий, ніж не здоровий – 20,4% Швидше нездоровий, ніж здоровий – 5% Нездоровий – 0,7% Важко відповісти – 0,7% Хто в першу чергу відповідає за ваше здоров’я? Я – 53.4% Батьки – 44,8% Школа, вчителі – 0,6% Держава – 1,2% Що таке здоров’я? Більшість учнів 1-2 класів пов’язують здоров’я з фізичним станом організму, а от вже учні 3-4 класів розуміють здоров’я, як задовільний фізичний, психічний і духовний стан людини.

Слайд 12

Висновок: потрібно створити « здорову » школу Що таке «здорова» школа? Напевно, це така установа, в якій праця й навчання радісні, в якій немає фізичного та психічного насильства, в якій виключається варварське вторгнення в життя особистості. Це дім, де життя організоване природовідповідно, за принципами співіснування та співробітництва. Це місце, де людина не відчуває себе неповноцінною, самотньою та покинутою.

Слайд 13

Душа дитини – жовтий соняшник, До сонця тягнеться щомить, Та на душі тоді лиш сонячно, Коли нічого не болить, Коли дитина загартована, Здорова й сильна, не сумна, Тоді наука їй – як золото, А світ - як казка чарівна. Плекаймо, вчителі, той соняшник, Нехай здоровим він зроста, Обличчям тягнеться до сонечка, Корінням – вглиб землі вроста.

Слайд 14

Школа здоров’я “ Соняшник ” Валеологічний всеобуч Первинна діагностика валеологічних знань працівників Діагностика працівників Лекції Школа свідомого батьківства Консультації спеціалістів Вечори питань та відповідей Клуб спілкування Обмін досвідом Відкриті перегляди Домашні завдання “Посиденьки” Спільний розпорядок дня в школі і дома Складання індивідуальних оздоровчих програм Дні здоров’я Уроки Сім’я Спортивні свята та розваги Фізична Соматична психічна Папки - пересувки Медичне обстеження дітей виставки клінічна Валеологічна бібліотека Діагностика дітей Валеологічний всеобуч Відкриті перегляди Походи екскурсії Дні добрих справ Співпраця з громадськими організаціями

Слайд 15

Модель створення Школи здоров’я “Соняшник” Інформаційне забезпечення Інноваційні підходи до створення моделі Школи здоров’я Експертна інноваційна діяльність Створення картотеки Створення відеотеки Паспортизація учнів Випуск медичної газети Підготовка вчителів, учнів , батьків до інноваційної діяльності Використання досвіду роботи інших шкіл Анкетування Моніторинг Створення матеріальної бази Психолого-педагогічні семінари Співбесіди, круглі столи Наукове товариство Шкільна цільова програма

Слайд 16

Модель упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально- виховний процес

Слайд 17

Психологічний супровід Психолого-педагогічна діагностика Просвіта Корекційно – розвивальна робота Діагностика Аналіз пізнавальна сфера; темперамент; емоційно-вольова сфера;акцентуації характеру соціометрія класів; особливості адаптації; психологічний клімат Ціннісні орієнтації; самооцінка Психічний розвиток Соціальний розвиток Духовний розвиток

Слайд 18

Слайд 19

Урок – це основна структурна одиниця навчального процесу. Урок у здоров’язбере-жувальних технологіях не повинен погіршувати здоров’я. Сучасний урок – це урок інноваційний, який викликає у учнів і вчителів задоволення, стимулює цікавість, творчість. Все це досягається різноманітними формами роботи з використанням інтерактиву та інноваційних технологій.

Слайд 20

Організація роботи на здоров'язбережувальному уроці : Забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов навчання, оптимального світлового і температурного режиму в кабінетах. Забезпечення оперативного, прямого і зворотнього зв'язку. Врахування індивідуальних особливостей учнів. Оптимальний режим праці. Забезпечення чинника фіксації зору. Обґрунтованість методів навчання Зміна навчальної діяльності, режимів робіт. Психологічний клімат. Наявність емоційних розрядок. Розумне поєднання різноманітних видів діяльності. Забезпечення мотивації діяльності учня. Співпраця. Диференційований підхід. Режим змінних позицій. Правильна організація активного відпочинку дітей . Валеологічна спрямованість. Темп і особливості закінчення уроку. Дотримування норм домашніх завдань.

Слайд 21

РОЗРОБЛЯЮЧИ ДАНИЙ ПРОЕКТ БУЛИ ВИКОРИСТАНІ ТАКІ ФОРМИ РОБОТИ: Взаємовідвідування уроків. Відбулися майстер-класи по проектним технологіям. Підготовлено і проведено свято «Тато, мама, я – спортивна сім'я”. Опрацьовані статті в журналах по здоров'язберігаючим технологіям. Зроблені дослідження в Інтернеті. Проведено майстер-клас з природознавства автором методичного посібника Сазоновою Л. Г. Проведені лекції для батьків і дітей із запрошенням шкільної медсестри, психолога та лікарів-спеціалістів. Стало традицією написання диктантів на здоров'язберігаючу тематику. Використання на уроках скоромовок, поспівок, фізкультхвилинок, динамічних пауз дає можливість запобігти перевтомі, забезпечують високу працездатність протягом дня. Проводяться лекторії для батьків з профілактики шкідливих звичок. Організовані консультпункти з питань використання інноваційних технологій в НВП початкової школи.

Слайд 22

Адміністрацією гімназії створюються умови для навчання і здоров’я учнів: Матеріальна база Кліматичні умови (вологе прибирання, дотримання температурного режиму, провітрювання приміщень) Медичне обстеження Гаряче харчування

Слайд 23

Оздоровчі заходи в НВП: - Ранкова зарядка до занять. - Динамічні паузи. - Уроки здоров'я. - Дні здоров'я й спорту. - Декади здоров'я. - Фізкультурно-оздоровчі заходи. - Класні виховні години, лекції, свята. - Консультативна допомога школярам, їхнім батькам. - Зустрічі з медичними працівниками. - Оформлення стендів, стіннівок. - Наявність валеологічного компоненту в змісті й організації навчально-виховного процесу. - Дотримування режиму праці й відпочинку.

Слайд 24

Сучасні здоров'язбережувальні технології - наш шлях вирішення проблеми збереження здоров'я дітей свідомо, комплексно, постійно. - фітболгімнастика, художня гімнастика, пальчикова, дихальна та звукова гімнастика, імунна гімнастика, гідроаеробіка, психогімнастика, гімнастика для очей; - фітотерапія (чаї, коктейлі, фітомішечки);ароматерапія; - вітамінотерапія (вітамінізація страв); - арттерапія, піскова терапія, казко-, кольоротерапія.

Слайд 25

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ГІМНАЗІЇ Служби міськво, виконкому, юстиції Учнівський парламент Практичний психолог Кримінальна міліція Соціальний педагог Гуртки і клуби різних напрямків Позашкільні заклади Організатор дитячого колективу Методоб’єднання класних керівників Творчі групи вчителів Педради з виховної роботи Рада профілактики Піклувальна рада Робота ПОБ Методична рада Заступник директора з виховної роботи Директор гімназії Батьківський комітет гімназії Робота зкласом Формув. особистості

Слайд 26

ЗАХОДИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ГІМНАЗІЇ Система виховання здорового способу життя Утвердження здорового способу життя Профілактика правопорушень Зустрічі з представниками правоохоронних органів, залучення учнів до цікавих справ, гурткової роботи, бібліотеки, індивідуальна робота Бесіди, лекції лікарів, участь в акціях, перегляд фільмів Залучення до спортивних змагань, туризму, занять у Спортивних секціях Профілактика шкідливих звичок

Слайд 27

Співпрацюємо з : Червоним хрестом Мангустом Корпусом Миру США в Україні

Слайд 28

Очікувані результати: Створення сприятливого середовища для збереження здоров’я, виховання і розвитку особистості; Позитивна динаміка емоційного стану школярів; Збереження фізичного, психічного і духовного здоров’я учнів; Формування у дітей навичок саморегуляції, ціннісного ставлення до здоров’я; Зниження показників захворюваності серед учнів і вчителів; Покращення психологічного клімату в дитячому і педагогічному колективі; Збереження опірності організму учнів до шкідливих факторів впливу навколишнього середовища; Зміна соціального менталітету батьків; Оптимізація рухового режиму учнів.

Слайд 29

Маємо результати: Моніторинг пропусків уроків по захворюваності на грип, ГРВІ, та ГРЗ: Динаміка відвідування гуртків: Висновок: поліпшені кліматичні умови (побудова міні-котельні в гімназії), використання оздоровчих заходів (ароматерапія, фітотерапія; ранкова зарядка та ін.), відвідування гуртків та інноваційний підхід у навчанні – це крок до здоров'я .

Слайд 30

Не секрет, що від здоров'я вчителя залежить якість навчального процесу, психологічний комфорт учня в класі та здоров'я дітей. Хворий учитель навантажує негативною енергією дітей. Тому всім вчителям ми від щирого серця бажаємо: Нехай чудова ця пора вам подарує вік щасливий, Щоб не згасали доброта, здоров'я, радощі і сила. Щоб ваш важкий почесний труд був плідний, як багата осінь, І кожен день, що йде новий, хай щастя й радість вам приносить! Сили вам, наснаги, мужності й терпіння, Щоб вам нерви не псували деякі створіння!

Слайд 31

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)