X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Створення плану самоосвіти вчителя

Завантажити презентацію

Створення плану самоосвіти вчителя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Самоосвіта вчителя є необхідною умовою професійної діяльності педагога. Суспільство завжди ставило і буде ставити перед вчителем високі вимоги. Для того, щоб вчити інших, потрібно знати більше, ніж інші. Тому самоосвіта є головним завданням кожного вчителя.

Слайд 3

РОБОТУ НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ; ВИВЧЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ; УЧАСТЬ У КОЛЕКТИВНИХ І ГРУПОВИХ ФОРМАХ РОБОТИ; ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ КОЛЕГ; ТЕОРЕТИЧНУ РОБОТУ І ПРАКТИЧНУ АПРОБАЦІЮ ОСОБИСТИХ МАТЕРІАЛІВ. САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ВКЛЮЧАЄ:

Слайд 4

КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГА ДО САМООСВІТИ КОГНІТИВНИЙ (базова культура особистості, професійні знання, вміння їх застосовувати) ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ (вміння вибрати джерела пізнання і форми самоосвіти) МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИЙ (допитливість, критичність, працездатність) МОТИВАЦІЙНИЙ (усвідомлення особистої і суспільної значущості неперервної самоосвіти)

Слайд 5

ПЛАН САМООСВІТИ Мета самоосвіти: розширення загальнопедагогічних і психологічних знань з метою удосконалення методів навчання та виховання; поглиблення знань із різноманітних методик; оволодіння досягненнями педагогічної науки, передової педагогічної практики; підвищення загальнокультурного рівня педагога. ТЕХНОЛОГІЯ САМООСВІТИ Спілкування з висококваліфікованими педагогами Вирішення конкретного завдання практичного характеру Критичний огляд періодичної преси

Слайд 6

Проблема, над якою працює школа Власна методична тема Термін реалізації (роботи над темою) Мета Завдання Очікувані результати Література з теми Методичні рекомендації АЛГОРИТМ САМООСВІТИ 1

Слайд 7

Створення тестів, які можуть бути використані вчителем на уроці для швидкої оцінки якості засвоєння учнями нового чи вивченого матеріалу Проведення уроків, на яких буде використано матеріали, підібрані учителем з даної теми Проведення відкритих уроків із запрошенням на них адміністрації і вчителів школи Створення мультимедійних супроводів уроків Адаптація комп’ютерних програм для використання в процесі викладання Упровадження нових методичних прийомів і підходів у процесі викладання предмету Використання технологій 2

Слайд 8

Написання статей у періодичну пресу та фахові журнали Дискусії, наради, обмін досвідом з колегами з метою отримання методичної допомоги Колективний контроль: виступи на педагогічних радах, практичних конференціях, відкритих уроках, індивідуальних звітах на нарадах, рецензування рефератів колег Систематичне проходження курсів підвищення кваліфікації Відвідування семінарів, уроків колег, конференцій Організація позакласної та гурткової роботи з предмета Розробка сценаріїв уроків та заходів з використанням комп’ютерних програм 3

Слайд 9

ПОРАДИ ПЕДАГОГУ МОЖЛИВА ПРОБЛЕМА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 1. Не можу визначитися з темою самоосвіти Виділіть з багатьох проблем, що витікають із результатів діагностичного обстеження, спостережень за дітьми, аналізу роботи ту, яка є для вас головною і вирішення якої може дати стійкі позитивні результати. Визначте актуальність даної проблеми, перспективність і практичну значущість для підвищення освітньо-виховного процесу. При цьому спирайтеся на нормативно-правові документи: закони, листи МОН України, цільові програми, ститистичні дані і т.і.

Слайд 10

МОЖЛИВА ПРОБЛЕМА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 2. Не можу вибрати з великої кількості пропонованої літератури необхідну Перегляд і огляд змісту, вступу, висновків дають загальне уявлення про зміст книги, роблять перечитування свідомим і цілеспрямованим. Дайте відповідь на запитання: що мені відомо з даної теми? Що хотілося б дізнатись, виходячи із запропонованого у змісті? Складіть план вивчення конкретно відібраної літератури. Почніть з вивчення традиційних методик з даної проблеми. Включіть сучасні погляди на проблему. Використовуйте досвід роботи інших педагогів

Слайд 11

МОЖЛИВА ПРОБЛЕМА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 3. Під час опрацювання методичної літератури не можу глибоко усвідомити прочитаний матеріал По мірі читання виділяйте ключові слова, думки, судження. Записуйте найбільш важливі, на ваш погляд, у власному формулюванні, використовуючи різні прийоми запису прочитаного: короткий виклад думки, фактів, узагальнення власних суджень, виділення головної думки і виділення головного для себе умовними позначеннями. Записуйте питання, які виникають по мірі ознайомлення з джерелами. Користуйтеся довідниками, словниками, що розкривають основні терміни і поняття.

Слайд 12

МОЖЛИВА ПРОБЛЕМА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 4. При вивченні теми, виникає відчуття, що більшість матеріалу не запам’ятовується Складіть план чи схему отриманих при вивченні матеріалів. Уявіть, “програйте” можливі ситуації і варіанти практичних дій. 5. Отриманий об’ємний інформаційний матеріал (“каша в голові”), губиться значимість інформації Дайте відповідь на питання: які основні ідеї викладені у збірнику? Що мені відомо з даної теми? Які думки, судження можуть бути мені корисні в практичній роботі з дітьми?

Слайд 13

ЯК ПРАВИЛЬНО ФОРМУЛЮВАТИ ТЕМУ? Формулювання від вказування на досліджуваний процес і на умови, в яких він вивчається за схемою ДОСЛІДЖУВАНИЙ ПРОЦЕС ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВИ Вивчення Дослідження Розвиток Формування Становлення Виховання Аналіз Розробка Організація Вплив Пізнавальні здібності Пізнавальна активність Вміння щось робити Особистісні якості Допитливість Самостійність Спостережливість На музичних заняттях… В процесі вивчення … В процесі знайомства… В ігровій діяльності… Під час екскурсій…

Слайд 14

Наприклад: “Організація проблемно-пошукової роботи та дослідницької діяльності на уроках художньої культури” “Розвиток творчих здібностей учнів у процесі самостійного виконання завдань на уроках художньо-естетичного циклу”

Слайд 15

ЯК ПРАВИЛЬНО ФОРМУЛЮВАТИ ТЕМУ? Формулювання теми за схемою ЩОСЬ як умова розвитку ЧОГОСЬ ЩОСЬ як засіб формування ЧОГОСЬ Використання ЧОГОСЬ як засіб (умова) розвитку (формування,виховання, становлення) ЧОГОСЬ

Слайд 16

ФОРМУЛЮВАННЯ ТЕМИ Наприклад: “ Ігрова модель навчання як умова пізнавальної діяльності учнів ” “ Сюжетно-рольова гра як засіб формування комунікативних здібностей учнів початкових класів ” “ Використання розвивальних ігор як засіб розвитку пізнавальних здібностей дітей молодшого шкільного віку ”

Слайд 17

ВИЗНАЧЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ТА НОВИЗНИ ДОСЛІДЖЕННЯ Дайте відповідь на питання: чому дану проблему потрібно вивчати сьогодні, наскільки вона важлива і значуща для практики навчання і виховання школярів? Актуальність полягає у теоретичному обгрунтуванні проектованого результату, який планується досягти. Новизна може полягати в оригінальному вирішенні питань, використанні регіональних особливостей

Слайд 18

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ Мета - це те, що необхідно отримати чи показати в результаті роботи, це уява про загальний результат роботи. Наприклад: “ Визначити шляхи реалізації творчого потенціалу вчителя з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу”

Слайд 19

СХЕМА ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАНЬ Наприклад: “ Проаналізувати проблему самоосвітньої діяльності педагога, розкрити сутність, основні характеристики цього поняття ” Зміст діяльності дослідження Частковий предмет діяльності Вивчити, дослідити, проаналізувати, розглянути, обгрунтувати, пояснити, розробити, експериментально перевірити, довести, апробувати… Умови, фактори, підходи, роль, значення, місце, засоби, можливості, доцільність, прийоми, технології, рекомендації…

Слайд 20

ПАМ’ЯТКА “ Як підготуватися до доповіді, виступу ” І етап – підготовка доповіді, виступу 1. Формулювання теми, виділення стрижневої проблеми і цільової установки з урахуванням інтересів і запитів слухачів. 2. Формулювання основних питань доповіді, виступу. 3. Укладання розгорнутого плану виступу. 4. Перегляд і вивчення спеціальної літератури. - Підбір і систематизація наочності. - Підбір педагогічних ситуацій із власного досвіду та досвіду колег. - Визначення порядку використання підібраних матеріалів у процесі викладення теми. 5. Розподіл матеріалів за питаннями. 6. Письмовий виклад повного тексту доповіді, виступу.

Слайд 21

ПАМ’ЯТКА “ Як підготуватися до доповіді, виступу ” ІІ етап – робота з підготовчим матеріалом Виділення в тексті основних змістових частин, на яких під час виступу потрібно зробити акцент. Розподіл часу на виклад кожного питання і визначення темпу виступу (пробне читання). ”Згортання” повного тексту доповіді, виступу в коротку форму (тезиси, план, цитати на картках). ІІІ етап – підготовка до виступу Перед тим, як включитися в роботу, налаштуйтеся: дайте собі установку на внутрішню зібраність, зосередьтеся. 2.Перед викладом інформації дайте собі установку, що оточуючі - ваші потенційні однодумці.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука