X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Діяльність ЧНПУ за 2011 рік

Завантажити презентацію

Діяльність ЧНПУ за 2011 рік

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

* Показники 2009 2010 2011 Чисельність науково-педагогічних працівників НПП (за штатним розписом), усього осіб 512 481 462 з них: - докторів наук 55 21 24 - кандидатів наук 215 212 218 Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконуюють НДДКР, усього осіб 512 481 462 з них: - докторів наук 55 21 24 - кандидатів наук 215 212 218 Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів ВНЗ, усього осіб: 33 37 55 з них: - докторів наук 5 3 3 - кандидатів наук 19 21 32 Чисельність штатних працівників, усього 6  7  5 

Слайд 3

* Категорії робіт 2009 2010 2011 Кільк. од. Тис. грн. Кільк. од. Тис. грн. Кільк. од. Тис. грн. Фундаментальні 5 325,2 4 301,6 6 426,2 Прикладні 4 210,8 3 234,9 4 319,6 Госпдоговірні 4 309,6 3 200 6 445,3

Слайд 4

* Діаграма 1 Залежність фінансування по рокам Діаграма 2. Кількість робіт по рокам

Слайд 5

* 2009 2010 2011 Кількість захищених дисертацій у спеціалізованих вчених радах, усього 22 29 35 з них захищених сторонніми працівниками 15 15 23 Кількість докторантів, усього 2 2 2 Кількість аспірантів, усього 119 124 137 з них: з відривом від виробництва 75 72 76 Кількість аспірантів, які залишилися працювати у ВНЗ/НУ, усього 15 23 17 Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками, аспірантами ВНЗ/НУ, усього, в тому числі: 32 46 19 "- за межами ВНЗ/НУ 11 15 5

Слайд 6

* 2009 2010 2011 Обсяг фінансування із загального фонду, усього, тис. грн., з них: 393,9 440,5 528,3 - фундаментальних досліджень (за кодом КПКВ 2201020) 183,2 205,6 208,7 - прикладних досліджень і розробок ( за кодом КПКВ 2201040) 210,7 234,9 319,6 - державна програма "Наука в університетах" (за кодом КПКВ 2201060)       - збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за кодом КПКВ 2201090)       Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201040, тис.грн., усього, з них: 142,00 200,00 445,3 - обсяг фінансування НДР за державними цільовими програмами       -обсяг фінасування НДР за державним замовленням, тис.грн.       -обсяг фінансування НДР за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти, спільні проекти під егідою МОНмолодьспорт України)       -обсяг фінансування НДР за госпдоговорами (у тому числі міжнародними)     445,3 -обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201020, з них: 142,00 96,00 217,5 • за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень 142,00 96,00 217,5

Слайд 7

* 2009 2010 2011 Опубліковано монографій, усього одиниць, в тому числі: 10 12 18 • за кодом КПКВ 2201020 2 2  4 • за кодом КПКВ 2201040 8 10 14  -"- обліково-видавничих аркушів: 180 200   з них, відповідно до вимог ВАК, усього одиниць: 8 9 10  • за кодом КПКВ 2201020       • за кодом КПКВ 2201040 8 9   -"- обліково-видавничих аркушів: 1100 1400 1600 

Слайд 8

* 2009 2010 2011 Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць: 119 64 80 • за кодом КПКВ 2201020 - 4 4  • за кодом КПКВ 2201040 116 60  76 -"- обліково-видавничих аркушів: 1100 800 960  з них:. з грифом МОН, усього одиниць: 1 3 3  • за кодом КПКВ 2201020   1   • за кодом КПКВ 2201040 1 2 3  -"- обліково-видавничих аркушів: 12 80  

Слайд 9

* 2009 2010 2011 Кількість публікацій (статей), усього одиниць: 1286 1320 1035 з них: статей у зарубіжних виданнях, усього одиниць: 36 48 36 • за кодом КПКВ 2201020 20 20 15  • за кодом КПКВ 2201040 16 28  21 -"- обліково-видавничих аркушів: 30 50 29 

Слайд 10

* 2009 2010 2011 Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб 4420 4166 3672 Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб 1435 1173   з них: - з оплатою із загального фонду бюджету 5 – 4 - з оплатою із спеціального фонду 47 40 87 Кількість студентів- учасників 2 туру олімпіад, усього осіб 35 37 36 Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами 2 туру олімпіад, усього, в тому числі: 6 5  1 " - на міжнародних олімпіадах       Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 12 14 1 Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 2 2 1 Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 200 272 235 з них: самостійно 134 211 160 Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України 1 2   Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівнів 9 5 8 

Слайд 11

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Інститут історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського

Слайд 12

У 2009 р. в Чернігівському національному педагогічному університету імені Т.Г. Шевченка створена Любецька постійнодіюча археологічна експедиція (наказ № 83а вк/ІІ від 25.04. 2009 р.). Науковим керівником експедиції призначена доцент кафедри історії та археології України О.М. Веремейчик. Метою роботи цього підрозділу є вивчення старожитностей Любеча та його околиць. На базі експедиції проводяться археологічна, етнографічна та музейна практики студентів різних спеціальностей Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського. Протягом польового сезону 2009 р. співробітники експедиції вивчали пам’ятку монументальної архітектури першої половини XVIII ст. - кам’яницю гетьмана П. Полуботка. А у польових сезонах у 2010 – 2011 рр. експедиція проводила дослідження городища Замкова (Мазепина) Гора. Більша частина Замкової Гори була розкопана експедицією АН СРСР під керівництвом академіка Б.О. Рибакова протягом 1957 – 1960 рр. Археологічними дослідженнями 2011 р. вивчені ділянки на в’їзді та у північній частині городища, де виявлені оборонні споруди, цвинтар та забудова Замку середньовічного Любеча.

Слайд 13

Слайд 14

Місце розташування Замкової гори в смт. Любеч

Слайд 15

Замкова гора в смт. Любеч

Слайд 16

Реконструкція Любецького замку ХІІ ст. за Б.О. Рибаковим

Слайд 17

Дослідження Замкової гори у 2011 р.

Слайд 18

Загальний вигляд розкопів 2011 р. на Замковій горі в смт. Любеч

Слайд 19

Розчистка давньоруської печі Залишки житлових споруд давньоруської доби на майданчику Замкової гори

Слайд 20

Дослідження поховання на цвинтарі Замкової гори

Слайд 21

Поховання на цвинтарі Замкової гори

Слайд 22

Давньоруські горщики та залишки мідного казану з шару пожежі на Замковій горі

Слайд 23

Скарб срібних монет початку ХVІ ст. знайдений на Замковій горі під час археологічних досліджень 2011 р.

Слайд 24

Мідна та кам'яна іконки з розкопок Замкової гори 2011 р.

Слайд 25

Християнські старожитності давньоруської доби із Замкової гори

Слайд 26

Свинцева наковальня Браслет із мідного сплаву

Слайд 27

Вигляд із Замкової гори на поділ Любеча та заплаву р. Дніпро

Слайд 28

Керівник НДР: Носко Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

Слайд 29

Предмет дослідження – система дидактичного забезпечення процесу професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання. Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання.

Слайд 30

Мета дослідження – підвищення якості професійної підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання задля покращення стану здоров’я учнів і студентів, підвищення їх фізичної підготовленості та досягнення високих спортивних результатів. Завдання дослідження: 1. Проаналізувати й узагальнити стан проблеми здоров’язбереження в системі професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання у педагогічній, психологічній, фаховій літературі з фізичного виховання і спорту; визначити основні концептуальні засади компетентнісного підходу в освіті. 2. Здійснити педагогічну діагностику сформованості професійних компетентностей у студентів педагогічних навчальних закладів до використання здоров’язбережувальних технологій. 3. Розробити та впровадити в навчальний процес професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури систему дидактичних засобів спрямованих на формування здорового способу життя молоді. 4. Перевірити ефективність застосування розроблених дидактичних засобів під час формування професійних здоров’язбережувальних компетентностей майбутніх студентів факультету фізичного виховання.

Слайд 31

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що: - вперше теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування професійних компетенцій студентів факультетів фізичного виховання вищих навчальних педагогічних закладах, які полягають в усвідомленні ними значущості педагогічних, анатомо-фізіологічних, валеологічних, біомеханічних, дослідницьких знань (здоров’язбережувальних компетенцій) у професійній діяльності учителя фізичної культури; цілеспрямованому відборі й структуруванні змісту навчального матеріалу; реалізації системи методів навчання, спрямованих на оволодіння знаннями щодо формування здорового способу життя; - розроблено модель формування готовності до використання здоров’яформувальних та здоров’язбережувальних знань у професійній діяльності, яка описує систему взаємозалежних складових: мети, дидактичних завдань, що ґрунтуються на загальнодидактичних та специфічних принципах навчання міждисциплінарності, орієнтації на професійну діяльність, компонентів, підходів та відповідної методики; уточнено етапи формування цієї моделі (діагностичний, організаційно-моделюючий, практичний); - розроблено критерії та рівні готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя сучасної молоді; - розроблено комплекс навчально-методичних матеріалів спрямованих на формування здоров’язбережувальних компетенцій майбутніх фахівців фізичного виховання; - впроваджено в навчальний процес студентів фізичного виховання педагогічних ВНЗ нові дидактичні матеріали; - на основі аналізу широкого спектру науково-педагогічних джерел з’ясовано суть категорії «здоровий спосіб життя» (ЗСЖ), «здоров’язбережувальні технології», особливості формування ЗСЖ школярів різного віку; розкрито витоки ідей щодо формування ЗСЖ учнів у світовій педагогічній думці, визначено етапи розвитку питань формування ЗСЖ старшокласників у вітчизняній педагогіці досліджуваного періоду, систематизовано внесок провідних учених, педагогів розглядуваного періоду в розвиток проблеми, що вивчається.

Слайд 32

Практичне значення отриманих наукових результатів досліджень полягають в розробці та впровадженні системи дидактичних засобів та методів підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання спрямованих на формування здорового способу життя та використанні здоров’язбережувальних технологій сучасної молоді. Основні положення та результати дослідження впроваджено в систему підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, Сумського національного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка.

Слайд 33

Отримана науково-методична продукція: За період дослідження розроблено і видано підручник з фізичного виховання і спорту, дві монографії, у яких реалізовано основні положення методичної системи формування здорового способу життя молоді та практичні аспекти професійної підготовки, підготовлено та захищено п’ять кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Видано друком навчальних посібників - 4, статей - 80, проголошено наукових доповідей - 50, проведено чотири науково-методичні конференції, які мали міжнародний статус. В результаті роботи отримано патент на промисловий зразок.

Слайд 34

Носко М.О., Данілов О.О., Маслов В.М. Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології. Підручник. – К.: Видавничий дім «Слово», 2011. – 264 с.

Слайд 35

Носко М.О., Архипов О.А. Біометрія рухових дій людини. Монографія / За заг. ред. Архипова О.А. – К.: Видавничий дім «Слово», 2011. – 216 с. Монографія являє собою збірник новітніх матеріалів для вивчення сучасних передових технологій вимірювання, тестування, кількісного аналізу та практичних заходів поліпшення рухової діяльності людини в складній системі її опорно-рухового апарату в процесі життєдіяльності, оздоровчому та спортивному тренуваннях, відновленні різних систем організму, фізичної реабілітації вад опорно-рухового апарату тіла людини.

Слайд 36

Монографії: 1. Носко М.О., Архипов О.А. Біометрія рухових дій людини. Монографія / За заг. ред. Архипова О.А. – К.: Видавничий дім «Слово», 2011. – 216 с. 2. Пліско В.І., Носко М.О. Використання заходів фізичного впливу з тактичним осмисленням ситуації відповідно до ступеня загрози. Монографія. – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2010. – 284 с. Підручники: Носко М.О., Данілов О.О., Маслов В.М. Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології. Підручник. – К.: Видавничий дім «Слово», 2011. – 264 с. Навчально-методичні посібники: 1. Носко М.О. Біомеханіка з основами профілактики шкільного травматизму: [навчальний посібник] / Носко М.О., Гаркуша С.В., Бріжата І.А. – Суми: Мрія-1. – 2011. – 286 с. 2. Носко М.О. Науково-дослідна робота майбутнього вчителя фізичної культури з профілактики шкільного травматизму: [навчальний посібник] / Носко М.О., Гаркуша С.В., Бріжата І.А., Бріжатий О.В. – Глухів: ГНДПУ, 2011. – 184 с. 3. Носко М.О. Основи наукових досліджень у підготовці фахівця з фізичного виховання: [навчальний посібник] / Носко М.О., Гаркуша С.В., Бріжата І.А. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – 222 с. 4. Носко М.О. Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті: [навчальний посібник] / Носко М.О., Гаркуша С.В., Бріжата І.А. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – 266 с.

Слайд 37

Дисертаційні роботи: 1. Філіппов В.В. Розвиток координаційних здібностей майбутніх учителів фізичної культури в процесі занять легкою атлетикою: дис. … канд. пед.. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). – Чернігів, 2010. – 171 с. Науковий керівник: М.О.Носко. 2. Жула Л.В. Оперативний педагогічний контроль фізичної підготовленості студенток вищого навчального закладу у процесі занять з фізичного виховання: дис. … канд. пед.. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). – Чернігів, 2010. Науковий керівник: М.О.Носко. 3. Почтар О.М. Формування основ здоров’я дівчаток початкової школи в процесі позаурочних занять з художньої гімнастики: канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). – К., 2010. – 248 с. Науковий керівник: М.О.Носко. 4. Бріжата І.А. Педагогічні технології профілактики шкільного травматизму у фаховій підготовці майбутніх учителів фізичної культури: канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). – Чернігів, 2011. – 278 с. Науковий керівник: С.В.Гаркуша. 5. Філоненко О.А. Формування рухових навичок старшокласниць у процесі занять волейболом на уроках фізичної культури: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). – Чернігів, 2011. Науковий керівник: М.П.Дейкун. Науково-технічна продукція: 1. Носко М.О. Патент про промисловий зразок № 21813. Взуття спортивне для скейтбордингу. Від 10.05.2011р. / М.О. Носко, І.І. Половников, М.С.Беднарчук, Н.І. Попович.

Слайд 38

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Наука