X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Травма грудної клітки

Завантажити презентацію

Травма грудної клітки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Травма грудної клітки Автор доц. В. В. Мальований

Слайд 2

План лекції Пошкодження ребер. Клінічна картина, рентген симптоматика, лікування Посттравматичний пневмоторакс. Класифікація Этіологія і патогенез дихальних розладів. Клінічна картина, рентген симптоматика, лікування Посттравматичний гемоторакс. Класифікація. Клінічна картина, рентген симптоматика, лікування

Слайд 3

Класифiкацiя  I. Iз наявнiстю поєднаних травм або без них:         1. Iзольована травма.         2. Поєднана травма (черепно-мозкова, з пошкодженням органiв живота, з пошкодженням кiсток).     II. На основi механiзму травми:         1. Забiй.         2. Стиснення.         3. Струс.         4. Перелом.

Слайд 4

Класифiкацiя III. За характером анатомiчних пошкоджень грудної клiтки:         1. Без порушення цiлостi.         2. З порушенням цiлостi ребер, грудини тощо.     IV. За характером пошкоджень органiв грудної порожнини:         1. Без пошкоджень внутрiшнiх органiв.         2. Iз пошкодженням внутрiшнiх органiв (легенi, трахея, бронхи, стравохiд, серце, судини, дiафрагма тощо).     V. За характером ускладнень:         1. Неускладненi.         2. Ускладненi:     1) раннi (пневмоторакс, гемоторакс, пiдшкiрна, медiастинальна емфiземи, флотуючi переломи ребер, травматичний шок, асфiксiя);     2) пiзнi (посттравматична пневмонiя, посттравматичний плеврит, нагнiйнi захворювання легень та плеври).

Слайд 5

Класифiкацiя VI. За станом серцево-легеневої системи:         1. Без явищ дихальної недостатностi.         2. Гостра дихальна недостатнiсть (I, II, III ступенiв).         3. Без явищ серцево-судинної недостатностi.         4. Гостра серцево-судинна недостатнiсть (I, II, III ступенiв).     VII. За тяжкiстю травми:     1. Легка.     2. Середнього ступеня.     3. Тяжка.

Слайд 6

Флотуючi переломи ребер  1. Центральний флотуючий сегмент - множиннi переломи ребер по парастернальних або середньо-ключичних лiнiях.     2. Передньо-боковий флотуючий сегмент - множиннi переломи ребер по парастернальнiй та передньо-аксилярнiй лiнiях.     3. Боковий флотуючий сегмент - множиннi переломи ребер по переднiй та заднiй аксилярних лiнiях.     4. Заднiй флотуючий сегмент - множиннi переломи ребер по задньо-аксилярнiй та паравертебральнiй лiнiях.

Слайд 7

Посттравматичний пневмоторакс  Класифiкацiя I. За поширенiстю процесу:         1. Однобiчний.         2. Двобiчний.     II. За ступенем колапсу легенi:         1. Частковий (колапс легенi до 1/3 об'єму).         2. Субтотальний (колапс легенi до 2/3 об'єму).         3. Тотальний (колапс легенi бiльший  2/3 об'єму).     III. За механiзмом виникнення:         1. Закритий.         2. Вiдкритий.         3. Клапанний.

Слайд 8

Гемоторакс  Класифiкацiя  (за Є.А. Вагнером, 1981 р.)  I. За поширенiстю переломiв: 1. Однобiчний. 2. Двобiчний. II. За величиною крововтрати: 1. Малий (втрата до 10 % об'єму циркулюючої кровi (ОЦК)). 2. Середнiй (втрата до 10-20 % ОЦК). 3. Великий (втрата до 20-40 % ОЦК). 4. Тотальний (бiльше 40 % ОЦК). III. За тривалiстю кровотечi: 1. Iз кровотечею, що продовжується. 2. Iз зупиненою кровотечею.

Слайд 9

Гемоторакс  Класифiкацiя  (за Є.А. Вагнером, 1981 р.) IV. За наявнiстю згорткiв у плевральнiй порожнинi: 1. Згорнений. 2. Незгорнений. V. За наявнiстю iнфiкованих ускладнень: 1. Неiнфiкований. 2. Iнфiкований (нагноєний).

Слайд 10

Двосторонні множинні переломи ребер.

Слайд 11

Лівобічні множинні переломи ребер.

Слайд 12

Лівобічний тотальний пневмоторакс.

Слайд 13

Лівобічний субтотальний пневмоторакс.

Слайд 14

Лівобічний середній гемоторакс.

Слайд 15

Лівосторонній малий гемоторакс.

Слайд 16

Правосторонній великий гемоторакс.

Слайд 17

Слайд 18

?

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Медицина