X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Комп’ютерно-томографічна характеристика зміни денситометричної щільності трабекулярної частини хребців грудного та поперекового відділу хребта в хворих на лімфому Ходжкіна на діагностичному та хіміотерапевтичному етапах лікування

Завантажити презентацію

Комп’ютерно-томографічна характеристика зміни денситометричної щільності трабекулярної частини хребців грудного та поперекового відділу хребта в хворих на лімфому Ходжкіна на діагностичному та хіміотерапевтичному етапах лікування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Науковий керівник: проф. Жулкевич І.В. Доповідач: студентка VI курсу Яворська Юлія Комп’ютерно-томографічна характеристика зміни денситометричної щільності трабекулярної частини хребців грудного та поперекового відділу хребта в хворих на лімфому Ходжкіна на діагностичному та хіміотерапевтичному етапах лікування

Слайд 2

Мета дослідження Простежити динаміку змін мінеральної щільності кісткової тканини в хворих на лімфому Ходжкіна на діагностичному та хіміотерапевтичному етапах. Провести порівняльну оцінку отриманих даних з урахуванням термінів появи та ступеня і спрямованості змін мінеральної щільності кісткової тканини та їх взаємозв’язку з статевими і віковими характеристиками хворих, стадією та гістологічною формою ЛХ.

Слайд 3

Завдання дослідження Вивчити ступінь змін МЩКТ в хворих на лімфому Ходжкіна за комп’ютерно-томографічними характеристиками. Дослідити фактори, що впливають на процеси зміни денситометричної щільності трабекулярної частини хребців грудного та поперекового відділу хребта в хворих на ЛХ та сформувати групи ризику щодо виникнення змін кісткової тканини.

Слайд 4

Об’єкт дослідження Хворі на лімфому Ходжкіна. Обстежено 37 хворих, з яких 20 чоловіків та 17 жінок. Предмет дослідження Трабекулярна частина хребців грудного та поперекового відділу хребта, комп’ютерно-томографічні особливості стану кісткової тканини в процесі перебігу захворювання, найближчі результати хіміотерапевтичного лікування хворих на лімфому Ходжкіна, ускладнення терапії.

Слайд 5

Методи дослідження

Слайд 6

Методи дослідження Комп’ютерно-томографічний метод: розповсюдженість пухлинного процесу була визначена за результатами комп’ютерної томографії органів шиї, грудної, черевної порожнини і тазу з в/венним контрастуванням. Стадію розповсюдження захворювання визначали за системою стадіювання лімфом Ann-Arbor (модифікація Costwolds) денситометрія в трабекулярній частині хребців грудного та поперекового відділів хребта проводилась в програмі ClearCanvas Workstation в кістковому вікні перегляду зображень, всі результати отримували в одиницях Хаусфільда (HU). Виміри проводились на серединних зрізах хребців в 5 ділянках овальної форми (в програмі для перегляду та аналізу КТ зображень - функція ROI oval), уникаючи ділянок кортикальної частини ( рис.1, рис.2).

Слайд 7

Методи дослідження Рис.1 Серединна томограма на рівні L3 пацієнта Л., 46р. Вказана площа досліджуваної ділянки трабекулярної частини, її щільність та стандартне відхилення значення.

Слайд 8

Рис.2 Серединна томограма на рівні Th8 пацієнтки М., 49 р. Наведені значення щільності КТ в 5 ділянках. Методи дослідження

Слайд 9

Методи дослідження Гістологічні методи - діагноз хворим встановлено на підставі гістологічного дослідження лімфатичних вузлів та/або уражених тканин - лімфоїдного переважання - лімфоїдного виснаження - нодулярний склероз - змішано-клітинний варіант - тип ЛХ встановлювали на основі рекомендацій конференції в Rye 1966 р., згідно яких виділяли 4 гістологічні варіанти лімфоми Ходжкіна:

Слайд 10

Гістологічний метод Нодулярний склероз Змішано-клітинний варіант Варіант лімфоїдного переважання Варіант лімфоїдного виснаження

Слайд 11

Методи дослідження Статистичні методи: Отримані дані з подальшим усередненням 5-ти показників щільності кожного хребця, накопичувались в базі даних в табличному процесорі MS Excel 2003. Статистичний аналіз одержаних результатів здійснювали з використанням методів описової статистики. Основна частина статистичного аналізу виконувалась на ПК з використанням стандартного статистичного пакету STATISTICA 6.1.

Слайд 12

Наукова новизна Вперше вивчено динаміку змін мінеральної щільності кісткової тканини на етапі хіміотерапевтичного лікування захворювання Встановлено зв’язок між стадією захворювання, кількістю циклів ПХТ, гістологічним варіантом ЛХ та змінами кісткової тканини. Вперше ідентифіковано основні фактори ризику зниження мінеральної щільності кісткової тканини в хворих на лімфому Ходжкіна етапі хіміотерапевтичного лікування .

Слайд 13

Очікувані результати досліджень Допоможуть встановити спрямованість змін мінеральної щільності кісткової тканини на різних етапах перебігу захворювання та лікування, а також ступінь впливу провідних факторів ризику, а саме: кількості курсів ПХТ статі віку хворих стадії розвитку захворювання наявності чи відсутності інтоксикаційних симптомів гістологічного варіанту ЛХ на прояв даних змін.

Слайд 14

Перспективи подальших досліджень Вивчення динаміки змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих лімфомою Ходжкіна після завершення радіологічного етапу лікування. Корекція терапії супроводу, яка повинна включати препарати селективного впливу на процеси ремоделювання кісткової тканини.

Слайд 15

Форми впровадження - тези і статті 1. Яворська Ю., Яшан К. , Загурська О. Тривалий комп’ютерно-томографічний моніторинг стану кісткової тканини в хворих лімфомами // 16й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 23-25 квітня 2012, Тернопіль.- С. 165. 2. Жулкевич І.В., Яворська Ю.В. Комп’ютерно-томографічний моніторинг стану трабекулярної частини хребців в хворих на лімфому Ходжкіна // Зб. матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 17 квітня 2012, Тернопіль. ТДМУ «Укрмедкнига».- С.86-88. 3. Ю. В. Яворская, И.В. Жулкевич Длительный мониторинг состояния костной ткани у больных лимфомой Ходжкина // Гематология и трансфузиология- материалы конгресса гематологов России, 2-4 июля 2012.- М.: Медицина-3’2012.-С.152. - участь та виступи на конференціях і наукових форумах - участь у електронній конференції XVI Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 22-23 квітня 2012,ТДМУ, Тернопіль. Конгресс гематологов России, 2-4 июля 2012 года, Москва. Дану роботу плануємо представити 22-24 квітня 2013 року XVII Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина