X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Діяльність медичної сестри під час операції

Завантажити презентацію

Діяльність медичної сестри під час операції

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Діяльність медичної сестри під час операції

Слайд 2

Слайд 3

Операційний блок призначений для виконання оперативного втручання Складається з ряду підрозділів і поділяються на режимні зони: 1) зона загального режиму – кабінети завідувача, старшої операційної медичної сестри, приміщення для брудної білизни; 2) зона обмеженого режиму – приміщення для зберігання гемотрансфузійних засобів, переносної апаратури, кімнати операційних сестер, хірургів, приміщення для чистої білизни; 3) зона суворого режиму – передопераційна, наркозна, мийна; вхід у ці зони позначають на підлозі червоною лінією шириною 10 см, сюди заходять лише в операційному одязі; 4) стерильна зона – операційна, стерилізаційна.

Слайд 4

Слайд 5

Режимні зони операційного блоку Зона загального режиму: кабінет завідувача, старшої операційної медичної сестри, приміщення для брудної білизни, вхід який не зв’язаний з проходженням через санітарний вузол або шлюз. Зона обмеженого режиму: приміщення для зберігання крові, переносної апаратури, кімнати операційних сестер, хірургів, приміщення для чистої білизни. Зона суворого режиму: передопераційна, наркозна, мийна. Стерильна зона: операційна, стерилізаційна. Таблиця 7:”Режимні зони операційного блоку.”

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Операційна сестра

Слайд 12

Обов'язки старшої операційної сестри 1. Знайомить нових працівників операційного блоку (медичних сестер і санітарок) з правилами асептики і антисептики. 2. Щоденно отримує від завідувача відділення список хворих, призначених на операцію, забезпечує встановлену завідувачем черговість операцій. 3. Забезпечує раціональний розподіл операційних сестер і санітарок відповідно до плану операцій і графіку чергувань. 4. Здійснює своєчасну заміну медичних сестер і санітарок, які не вийшли на роботу. 5. За розпорядженням завідувача відділення виконує обов'язки операційної сестри. 6. Перевіряє підготовку хворого до операції, забезпечує супровід хворого в післяопераційну палату і передачу його черговій медсестрі. 7. Виписує з аптеки і зі складів лікарні необхідні медикаменти, матеріали, інструменти, слідкує за їх постійним поповненням і контролює їх правильне витрачання. 8. Регулярно, не рідше І разу на місяць, посилає в лабораторію матеріали на перевірку стерильності: вату, марлю, шовк, кетгут, білизну, проби порітря, змиви з рук, зі стін, з обладнання. 9. Веде облік і забезпечує збереження обладнання, апаратури, інструментарію операційного блоку. 10. Готує до списання майно операційного блоку, що стало непридатним.

Слайд 13

11. Контролює виконання молодшим медичним персоналом правил внутрішнього розпорядку. 12. Забезпечує своєчасну заготівлю і стерилізацію шовного матеріалу, серветок, масок, білизни. 13. Контролює своєчасне направлення на гістологічне і бактеріологічне дослідження матеріалу, взятого під час операції у хворого. 14. Веде необхідну обліково-звітну документацію: журнал обліку посівів на стерильність; журнал огляду персоналу лікарем-отоларингологом; книги обліку інструментарію та обладнання; журнал занять з молодшим медичним персоналом з підвищення кваліфікації; табелі; графіки роботи персоналу відділення. • і 15. Контролює санітарно-гігієнічне утримання операційного блоку. 16. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію. і 17. Під керівництвом завідувача відділенням розробляє плани та! проводить заняття з підвищення кваліфікації молодшого медичного персоналу. І 18. Бере участь у роботі ради медичних сестер лікарні.

Слайд 14

Обов'язки операційної сестри 1. Готує в операційну і всіх членів операційної бригади до проведення! операції. 2. Слідкує за своєчасною доставкою хворого в операційну, правильним його положенням на операційному столі і транспортуванням з операційної. 3. Надає допомогу членам операційної бригади під час проведення операції, забезпечує їх необхідними інструментами, матеріалами, апаратурою. 4. Слідкує під час операції за своєчасним поверненням інструментів і перев'язувального матеріалу. 5. Слідкує за дотриманням правил асептики і антисептики всього персоналу, який знаходиться в операційній. 6. Після закінчення операції збирає інструменти, перераховує їх і проводить відповідну обробку. 7. Готує білизну, перев'язувальний і шовний матеріал, одяг, маски, інструменти і апарати до стерилізації; контролює якість стерилізації. 8. Слідкує за своєчасним направленням на гістологічне і бактеріологічне дослідження матеріалу, взятого під час операції у хворого. І 9. Веде необхідну обліково-звітну документацію. 10. Приймає і здає чергування в операційному блоці, перевіряє наявність стерильної білизни, матеріалів, розчинів, інструментарію та ін., які необхідні для виконання операції. Після закінчення чергування підраховує кількість витраченої операційної білизни і матеріалів, які залишилися для наступної зміни.. І 9. Веде необхідну обліково-звітну документацію. 10. Приймає і здає чергування в операційному блоці, перевіряє наявність стерильної білизни, матеріалів, розчинів, інструментарію та ін., які необхідні для виконання операції. Після закінчення чергування підраховує кількість витраченої операційної білизни і матеріалів, які залишилися для наступної зміни.

Слайд 15

Слайд 16

Правила поведінки в операційній. Робота в операційній повинна бути організована так, щоб ніщо не заважало проведенню операції. Все необхідне повинно бути передбаченим. Працювати потрібно без зайвого поспіху, невиправданого зволікання і залучення додаткових членів операційної бригади. Особливий режим операційного блоку пов'язаний з тим, що головним джерелом мікрофлори операційного блоку є людина. Чим менше людей буде знаходитись в операційному блоці, тим менша вірогідність його забруднення. Вхід в опера- ційний блок повинен бути один. Усі співробітники його повинні бути одягнені в спеціальні халати або костюми (костюми, брюки та куртки).

Слайд 17

Інфекційний контроль роботи операційного блоку З метою профілактики післяопераційних ускладнень та дотримання санітарно-гігієнічних норм бактеріологічна лабораторія санітарно-епідеміологічної станції, якій підпорядковується лікувальний заклад, здійснює один раз у 15-20 днів бактеріологічний контроль забрудненості повітря (операційної, перев'язувальної, палат); контроль якості дезінфекції, обробки рук персоналу, стерильності хірургічного матеріалу й інструментів. В операційній кількість колоній мікроорганізмів на 1м3 повітря не повинна перевищувати 500 до роботи і 1000 - під час і після роботи операційної. Для перев'язувальної і передопераційної допускається не більше 1000 колоній на 1м3 в повітрі до роботи. Крім того, в пробі об'ємом 250 л повітря не повинно бути плазмокоагуляційного гемолітичного стафілокока.

Слайд 18

Слайд 19

Фільтраційний Метод Ударної хвилі Седиментаційний МЕТОДИ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

Слайд 20

Заключне Генеральне Післяопераційне Поточне Попереднє

Слайд 21

Операція – виконання спеціальних механічних дій на органах або тканинах хворого з лікувальною або діагностичною метою . Основним завданням лікувальних операцій є видалення причини або наслідків захворювання (апендектомія, холецистектомія, резекція шлунка з приводу виразкової хвороби тощо). діагностичних (біопсія, лапаротомія, торакотомія тощо) – уточнення діагнозу захворювання.

Слайд 22

Незначний Помірний Значний Високий Надто високий

Слайд 23

Слайд 24

Залежно від стану хворого, можливостей надання медичної допомоги і термінів виконання операцій розрізняють: 1) екстрені операції, що виконуються негайно після прийняття хворого в стаціонар, часто за життєвими показаннями або в перші години після госпіталізації в хірургічний стаціонар (шлунково-кишкової кровотечі, защемлена грижа тощо); 2) термінові операції, що виконуються найближчим часом після прийняття хворого в стаціонар у зв’язку з небезпекою прогресування захворювання (при гострому панкреатиті, холециститі тощо) і короткою передопераційною підготовкою; 3) відстрочені (планові) операції, що виконуються в різні терміни часу, після підготовки хворих до операції при хронічних захворюваннях.

Слайд 25

ПОДІЛ ЗАЛЕЖНО ВІД ЧАСУ І ОБ’ЄМУ ОПЕРАЦІЙ Розширені Великі Середні Малі

Слайд 26

За об'ємом хірургічного вручання: 1. Радикальні операції – при яких видаляють повністю джерело (новоутвір). 2. Паліативні операції – для покращення стану хворого. 3. Багатомоментні операції.

Слайд 27

Радикальні Паліативні Багатомоментні Одномоментні

Слайд 28

Залежно від методики проведення: 1. Мікрохірургічні операції – виконуються під мікроскопом зі збільшенням до 40 разів. 2. Ендоскопічні – за допомогою ендоскопічної апаратури. 3. Рентгеноскопічні операції – за допомогою рентгенологічної апаратури.

Слайд 29

Етапи хірургічної операції 1. Хірургічний доступ. 2. Основний етап операції. 3. Завершення операції. 4. Зашивання операційної рани.

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Дякую за увагу !

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Медицина