X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Застосування інтеграла у фінансових задачах

Завантажити презентацію

Застосування інтеграла у фінансових задачах

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Застосування інтеграла у фінансових задачах

Слайд 2

ПЛАН 1. Оцінка ступеня нерівномірності розподілу доходів населення 2. Розрахунок початкової суми за її кінцевим результатом 3. Максимізація прибутку за часом

Слайд 3

1. Оцінка ступеня нерівномірності розподілу доходів населення Розглянемо функцію у = f(x), яка характеризує нерівно- мірний розподіл доходів населення, де у – частка сукупного доходу, яку одержує частина х населення.

Слайд 4

Графік цієї функції називають кривою Лоренца. С

Слайд 5

Очевидно, що 0 ≤ f(x) ≤ х при х є [0; 1], і нерівномірність розподілу доходів тим вища, чим більша площа фігури ОАВ.

Слайд 6

Тому, як міру нерівномірності використовують коефіцієнт Джині, який дорівнює відношенню площі фігури ОАВ до площі трикутника ОАС.

Слайд 7

Дамо детальне пояснення процесу побудови кривої Лоренца. Нехай у є частина загального прибуткового податку пропорційна частині х усього населення держави.

Слайд 8

Наприклад, якщо х = 0,5, а у =0,25, то це означає, що 50% населення сплачує 25% загального прибуткового податку. Якщо у = 0,7, коли х = 0,9, то це означає, що 90% населення сплачує 70% прибуткового податку.

Слайд 9

У загальному випадку х та у дробові частини цілого (0 ≤ х ≤ 1;0 ≤ у ≤ 1) і у є функцією від х, тобто у = f (х).

Слайд 10

Будемо вважати, що не має осіб, які не сплачують прибуткового податку, тобто f (0) = 0 і весь прибутковий податок сплачує 100% населення, тобто f (1) = 1. Отже, маємо криву Лоренца.

Слайд 11

Нехай крива Лоренца: Якщо х = 0,2, то у = 0,05. Це означає, що 20% населення сплачує 5% загального податку. Коли х = 0,5, то у = 0,02656. Це означає, що 50% населення сплачує тільки 26,56% податку.

Слайд 12

Очевидно, що 0 ≤ f(x) ≤ х при х є [0; 1], і нерівномірність розподілу доходів тим вища, чим більша площа фігури ОАВ.

Слайд 13

Тому, як міру нерівномірності використовують коефіцієнт Джині, який дорівнює відношенню площі фігури ОАВ до площі трикутника ОАС. Коефіцієнт нерівного розподілу податку позначають L.

Слайд 14

Площа трикутника ОАС: S∆ =0,5∙1∙1=0,5. Площу фігури, обмеженої параболою та прямою, одержимо з використанням визначеного інтеграла за формулою:

Слайд 15

Тому, згідно з означенням, коефіцієнт Лоренца обчислюють за формулою:

Слайд 16

Розглянемо випадок кривої Лоренца вигляду Обчислимо коефіцієнт нерівності розподілу податку.

Слайд 17

Відмітимо, що коефіцієнт нерівномірності розподілу податку завжди задовольняє співвідношенню: 0 ≤ L≤ 1. Коли L= 0, прибутковий податок розподілено рівномірно, коли L = 1, нерівномірність розподілу податків найбільша.

Слайд 18

Приклад. За даними досліджень розподілу доходів населення деякої країни крива Лоренца описується кривою 1 – х2 = (1 – у)2, де у частка сукупного доходу, яку одержує частина х населення. Обчислити коефіцієнт Джині.

Слайд 19

2. Розрахунок початкової суми за її кінцевим результатом При розрахунку економічної активності капітальних вкладень зустрічаються задачі розрахунку початкової суми за її кінцевою величиною, отриманою через час t (років) при річному відсотку р. Цей процес називається дисконтуванням.

Слайд 20

Нехай К1 – кінцева сума, отримана за t років, і К дисконтована (початкова) сума, яку в фінансовому аналізі називають також сучасною сумою.

Слайд 21

Якщо відсотки прості, то К1 = К (1+іt), де і=0,01t – питома відсоткова ставка. Тоді

Слайд 22

У разі складних відсотків К1 = К (1+іt)t, тому

Слайд 23

У випадку неперервного нарахування відсотків К1 = Кеtі, і тому К = К1е-tі.

Слайд 24

Нехай щорічний прибуток, що надходить, змінюється за часом і описується функцією f(x), та при питомій нормі відсотка, що дорівнює t, відсоток нараховується неперервно.

Слайд 25

В цьому випадку дисконтований прибуток К за період Т обчислюється за формулою:

Слайд 26

Приклад. Визначитидисконтований прибуток за три роки при відсотковій ставці 8%, якщо базові капіталовкладення склали 10 млрд. грош.од. і передбачається щорічне збільшення капіталовкладень на 1 млрд. грош.од.

Слайд 27

Висновок: Це означає, що через три роки буде отримана однакова нарощена сума, як за умови щорічних капіталовкладень у розмірах від 10 до 13 млрд. гр. од., так і за умови, що одночасні первісні вкладення складали 30,5 млрд. гр. од. (при тій же відсотковій ставці та неперервному нарахуванні відсотків).

Слайд 28

3. Максимізація прибутку за часом Нехай С(t), R(t), та Р(t) – загальні витрати, доход та прибуток, що змінюються з часом, тобто залежать від часу t.

Слайд 29

Тоді: Р(t) = R(t) – C(t), або Р′(t) = R′(t) – C′(t). С′(t) R′(t)

Слайд 30

Максимум загального прибутку буде тоді, коли Р′(t) = 0, або R′(t) = C′(t). Іншими словами, існує такий час t1, коли швидкості зміни доходу на витрати рівні.

Слайд 31

Виходячи з цього загальний прибуток за час t1 можна знайти за формулою:

Слайд 32

Із рисунка видно, що максимум прибутку дорівнює площі між кривими R′(t) та C′(t) на проміжку t є [0; t1]. C′(t) R′(t)

Слайд 33

Приклад. Швидкості зміни витрат та доходу його діяльності визначається формулами: С′(t)=5 + 2t2/3 та R′(t)=17 – t2/3, де С та R вимірювались млн. грн., а t – роками. Визначити, як довго підприємство було прибутковим та знайти загальний прибуток, який було одержано за цей час.

Слайд 34

Приклад. Компанія повинна обрати одну із двох можливих стратегій розвитку: 1) вкласти 10 млн. грн. у нове обладнання і одержувати 3 млн. грн. прибутку кожного року на протязі 10 років;

Слайд 35

2) закупити на 15 млн. грн. більш досконале обладнання, яке дозволить одержати 5 млн. грн. прибутку щорічно на протязі 7 років. Яку стратегію треба обрати компанії, якщо номінально облікова щорічна ставка 10%?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка