X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СТРАТЕГІЯ ПРИСКОРЕННЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ

Завантажити презентацію

СТРАТЕГІЯ ПРИСКОРЕННЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

консультант з питань місцевого економічного розвитку, к.е.н. Васильченко Галина Василівна 1 липня 2011 р. СТРАТЕГІЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ проект “МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТ УКРАЇНИ” FCM CIDA АМУ

Слайд 2

процес стратегічного партнерства бізнесу,влади, громади який допомагає прискорити темп зростання продуктивності (ключова економічна мета), стимулюючи інвестиції в нові та існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання і створюючи такі місцеві факторні умови, які тривалий час сприяють цьому зростанню (“тверда” і “м'яка” інфраструктура); коротше кажучи, Місцевий економічний розвиток (МЕР) – це приватний сектор приватний сектор громадський сектор втручання влади громадський сектор громадський сектор МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДОПОМАГАЄ ЗАКЛАСТИ МІКРООСНОВУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЦВІТАННЯ Проблеми розвитку держав – це проблеми розвитку міст. Саме міста є осередком інновацій та локомотивом розвитку країни. Джерело: В.Нудельман

Слайд 3

Брак адміністративної та фінансової самостійності ОМС у прийнятті рішень Проблеми з плануванням розвитку територій Затягування адмін. територіальної реформи Обмеженість коштів у місцевих бюджетах Недосконалий фінансово - економічний механізм мотивації МС щодо МЕР Нестабільність законодавчої бази МЕР Несистемність та ситуативність рішень Недовіра до стратегічного планування МЕР Відсутність спадковості дій щодо МЕР Пріоритетність поточних проблем над страт. Низький рівень розвитку громадянського суспільства Бар’єри на шляху МЕР

Слайд 4

Принципи побудови стратегії Стратегія спрямована на активізацію та налагодження системної роботи АМУ у сфері МЕР і розрахована до 2015 року Відповідність національній політиці економічного розвитку України Направленість на розвиток регіонів та підвищення добробуту громад, трансформацію РВ АМУ в Центри сприяння економічному розвитку міст (ЦЕРМ) Прозорість. Стратегія створювалась робочою групою з МЕР і пройшла ряд дискусій та обговорень. До розробки стратегії залучались представники ОМС, РВ АМУ, спеціалісти з МЕР Реалістичність. Стратегія побудована на основі СВОТ аналізу, анкетування, оцінки можливостей АМУ в сфері сприяння МЕР Гнучкість та адаптивність. Моніторинг та перегляд програмних завдань, системна підготовка робочих планів забезпечують корегування стратегії в залежності від ситуації та потреб

Слайд 5

1. Залучення коштів МТД на підтримку МЕР

Слайд 6

2. Участь у законодавчій діяльності стосовно МЕР

Слайд 7

3. Співпраця з органами влади та структурами, які впливають на МЕР

Слайд 8

4. Безпосередня діяльність для членів АМУ

Слайд 9

5. Внутрішня діяльність АМУ з підготовки послуг МЕР

Слайд 10

6.Формування позитивного іміджу АМУ в МЕР

Слайд 11

Бачення: Асоціація міст України - авторитетна професійна впливова організація, яка надає своїм членам – ОМС якісні послуги в підтримці МЕР задля поліпшення якості життя територіальних громад Місія: Асоціація міст України представляє інтереси органів місцевого самоврядування і працює над підвищенням своєї спроможності сприяти процесам МЕР в територіальних громадах України шляхом зміцнення місцевого самоврядування та демократії, підвищення професійності працівників, співпраці з органами державної влади різних рівнів та інституціями, що мають відношення до МЕР, ініціювання внесення змін до законодавства, популяризації своєї діяльності у сфері МЕР, трансформації діяльності РВ АМУ в центри сприяння економічного розвитку міст розширюючи сферу та покращуючи якість послуг для своїх членів

Слайд 12

Стратегічна ціль 2. Забезпечення участі у законотворчій діяльності та лобіюванні питань МС на підтримку процесів МЕР Стратегічна ціль 3. Налагодження співпраці з органами влади та інституціями, що мають відношення до МЕР Стратегічна ціль 1. Розбудова інституційної спроможності АМУ на підтримку процесів МЕР Стратегічна ціль 6. Формування позитивного іміджу АМУ як учасника процесів МЕР Стратегічна ціль 4. Навчально методична діяльність з підготовки нових послуг у сфері МЕР Стратегічна ціль 5. Аналітична інформаційна та консультативна діяльність з МЕР для міст – членів Стратегія досягнення бачення та місії

Слайд 13

1.1.Розробити програму та схему навчання для РВ АМУ з розвитку навичок у роботі з представниками міжнародної технічної допомоги, залученні зовнішніх ресурсів в територію та підготовці проектів 1.2.Забезпечити організацію та проведення навчання для РВ АМУ з підготовки проектів на отримання зовнішнього фінансування та залучення додаткових ресурсів в територію 1.3.Організувати відбір навчальних груп та підготувати фахівців з питань фандрейзингу та підготовки проектів, роботи з міжнародними донорами та проектами. 1.4.Сформувати інформаційну базу донорів, фондів та проектів, які можуть бути залучені в територіальні громади і забезпечити її системне оновлення 1.5.Створити спільно з містами, обласними центрами та РВ АМУ Центри сприяння економічному розвитку міст, які займатимуться діяльністю на підтримку місцевого економічного розвитку. Програмні завдання Стратегічна ціль 1. Розбудова інституційної спроможності АМУ на підтримку процесів МЕР

Слайд 14

2.1.Інтегрувати діяльність з МЕР в існуючу роботу АМУ із захисту прав та інтересів територіальних громад та здійснити аналіз бар’єрів (на рівні законодавства), що стоять на заваді впливу ОМС на процеси МЕР 2.2.Ініціювати розробку та участь у розробці законопроектів, проектів програмних державних документів, спрямованих на зміцнення позицій місцевого самоврядування щодо їх впливу на процеси місцевого економічного розвитку в територіях 2.3.Організувати систему моніторингу законопроектів та підзаконних НПА, що опрацьовуються депутатами, комітетами, плануються на розгляд Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України з метою просування пропозицій, що стимулюють процеси впливу ОМС на місцевий економічний розвиток 2.4.Опрацювати можливість запровадження комітетських слухань чи щорічної доповіді для ВРУ про стан економічного розвитку територіальних громад в Україні Програмні завдання Стратегічна ціль 2. Забезпечення участі у законотворчій діяльності та лобіюванні питань МС на підтримку процесів МЕР

Слайд 15

3.1.Налагодити інформаційні та регламентуючі зв’язки виконавчої дирекції АМУ з державними органами виконавчої влади з метою гармонізації дій у сфері впливу на економічний розвиток міст та успішної реалізації даної стратегії 3.2.Налагодити систему взаємодії РВ АМУ із представниками регіональних влад (обласних, районних) та представниками ЦОВВ на місцях з метою розуміння та підтримки поточних заходів та програм дій 3.3.Налагодити комунікацію та створити партнерство РВ АМУ з інституціями, які мають відношення до економічного розвитку регіону (агентства, асоціації, громадські центри, тощо) з метою об’єднання зусиль для залучення зовнішніх коштів, підготовку та реалізацію регіональних проектів з МЕР (створення ДПП, поліпшення бізнес клімату, маркетинг території, тощо) Програмні завдання Стратегічна ціль 3. Налагодження співпраці з органами влади та інституціями, що мають відношення до МЕР

Слайд 16

4.1.Вивчити потреби у навчанні, сформувати навчальні програми для міст членів АМУ та програми для тренерів і консультантів з МЕР 4.2.Відібрати потенційних тренерів і консультантів з питань МЕР, які працюватимуть від РВ АМУ на потреби ОМС 4.3.Забезпечити організацію та проведення комплексу навчань для груп спеціалістів представників ОМС з питань МЕР 4.4.Розробити графік навчання та забезпечити його виконання для представників РВ, тренерів і консультантів з МЕР 4.5.Створити базу даних тренерів та консультантів, які спеціалізуються на послугах з інструментів та моделей МЕР 4.6.Відновити роботу секції з економічного розвитку та розробити програму тематики зустрічей, навчань та круглих столів 4.7.Розробити навчальні матеріали для ОМС щодо механізмів муніципального управління у всіх сферах економічного розвитку, розповсюдження досвіду застосування моделей МЕР Програмні завдання Стратегічна ціль 4. Навчально методична діяльність з підготовки нових послуг у сфері МЕР

Слайд 17

5.1.Розробити автоматизовану статистичну систему оцінювання ефективності роботи муніципалітетів 5.2.Створити механізм аналізу та моніторингу МЕР, забезпечити оперативний зворотній зв’язок з містами на предмет успіхів та перешкод в процесах МЕР 5.3 Налагодити систему консультацій та обміну досвідом для ОМС у сфері МЕР (підготовка проектів, залучення інвесторів, створення ДПП, тощо) 5.4.Сформувати накопичувальну базу успішних проектів з МЕР, моделей та інструментів 5.5.Забезпечити підготовку та публікацію щорічного аналітичного огляду з робочою назвою «Про стан можливості та перспективи місцевого економічного розвитку в містах України» 5.6.Запровадити сторінку на веб-сайті АМУ, яка відображатиме інформацію про міста члени АМУ та просуватиме їх конкурентні переваги. Програмні завдання Стратегічна ціль 5. Аналітична інформаційна та консультативна діяльність з МЕР для міст – членів

Слайд 18

6.1.Забезпечити участь АМУ в заходах національного та регіонального рівня, які стосуються питань МЕР і проводяться органами влади, державними та недержавними інституціями 6.2.Залучити РВ АМУ до формування та поширення інформації про конкурентні переваги міст регіону (проведення прес клубів, круглих столів, розробка плану маркетингу, тощо) 6.3.Підготувати пакет інформаційно аналітичних матеріалів для ЗМІ про МЕР 6.4.Забезпечити участь виконавчої дирекції АМУ в організаційній підтримці заходів з місцевого економічного розвитку, що проводяться консультативно дорадчими органами, органами центральної влади та різними міжнародними структурами Програмні завдання Стратегічна ціль 6. Формування позитивного іміджу АМУ як учасника процесів МЕР

Слайд 19

Впровадження, моніторинг та корегування стратегії Впровадження стратегії забезпечується деталізацією програмних завдань і підготовкою робочих планів. Робочі плани готуються кожного року упродовж періоду, на який розрахована стратегія. Робочі плани включають: перелік заходів, учасників, виконавців, терміни виконання. З метою контролю за впровадженням та внесенням змін у стратегію створюється робоча група з МЕР, яка виконує роль моніторингового комітету (МК) і є підзвітною комісії Правління АМУ з питань економічного розвитку

Слайд 20

Система моніторингу за виконанням стратегії АМУ з МЕР

Слайд 21

Синергія учасників МЕР Міська рада малий бізнес іноземні інвестори РВ АМУ навчальні заклади місцеві компанії девелопери громада РАЕР, ГО, спілки, асоціації Інфраструктура бізнесу ЦОВВ в регіоні АМУ Регіональний та місцевий рівень Національний рівень

Слайд 22

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка