X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Просторова організація економіки

Завантажити презентацію

Просторова організація економіки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Просторова організація економіки

Слайд 2

Зміст дисципліни Просторовий аспект аналізу економічного розвитку сприяє поглибленню знань про взаємодію об’єктів, їхні просторово-часові відносини. Просторовий аналіз організації економіки вивчає економічну діяльність в безперервності та відкриває нові можливості економічного зростання.

Слайд 3

Значення дисципліни Поглиблення фундаментальної та професійної підготовки економістів, формування цілісного уявлення про закономірності та особливості просторового розвитку економіки, функціонування сучасних форм просторової організації соціально-економічних систем, формування необхідних компетенцій в області наукового аналізу економічного простору країни, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів в регіонах.

Слайд 4

Поглибити знання про сучасні глобалізаційні закономірності розвитку суспільства, методологічні та прикладні аспекти просторової організації господарства, умови та фактори стійкого розвитку соціально-економічних систем та механізми його забезпечення, стратегічні напрями та концептуальні пріоритети просторового розвитку України в контексті її інтеграції в світовий економічний простір. Курс «Просторова організація економіки» тісно пов’язаний з іншими науковими дисциплінами економічного спрямування: економічною теорією, регіональною економікою, інфраструктурою товарного ринку, регіонально-просторовим розвитком України, економічною статистикою, економікою праці та ін. Мета дисципліни

Слайд 5

Практичне застосування Практичну спрямованість дисципліни потрібно розглядати як важливий складник формування у студентів основних компетенцій. До важливих знаннєвих компетенцій слід віднести володіння культурою просторового мислення, розуміння теоретичних аспектів просторової організації господарства та її впливу на формування сучасної інфраструктури товарного ринку, основні підходи до вироблення стратегії просторового розвитку економіки країни з урахуванням впливу національних та глобальних чинників. До практичних компетенцій слід віднести оволодіння навичками дослідження просторових процесів розвитку господарства, впливу проблемних територій на функціонування цілісних просторових систем, ефективності функціонування спеціальних економічних зон, різних форм міжрегіонального та транскордонного співробітництва.

Слайд 6

Структура навчальної дисципліни 1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Просторова організація економіки». 2. Наукові засади просторового аналізу організації економіки. 3. Методологічні основи просторового розвитку економіки. 4. Сучасні концепції просторової організації господарства. 5. Методи аналізу просторових соціально-економічних систем. 6. Територіальні диспропорції розвитку економіки та механізми реабілітації проблемних територій 7.Стійкий розвиток просторових соціально-економічних систем. 8. Районо формування та його роль у просторовій організації економіки. 9. Сучасні форми просторової організації господарства. 10. Роль інфраструктурного забезпечення у формуванні економічного простору країни.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка