X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Податок на прибуток підприємств

Завантажити презентацію

Податок на прибуток підприємств

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Податок на прибуток підприємств

Слайд 3

Загальні правила обчислення оподатковуваного прибутку

Слайд 4

Визнання доходів і витрат за методом першої події. Визнання амортизації за методом нарахування. Фактичне визнання витрат на придбання запасів (оборотних матеріальних активів) у періоді їх передачі покупцю, тобто у періоді зменшення економічних вигод (через облік приросту/убутку).

Слайд 5

Завдання 1: складання калькуляції собівартості товарів (робіт, послуг) для цілей оподаткування

Слайд 6

ПРЯМІ МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ (п.138.8.1) = вартість сировини та матеріалів, які утворюють основу виготовленого товару (роботи, послуги), можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат ПРЯМІ ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ (п.138.8.2) = заробітна плата та інші виплати зайнятим у виробництві робітникам, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат

Слайд 7

Завдання 2: перегляд складу постачальників товарів (робіт, послуг) залежно від особливих характеристик

Слайд 8

ФІЗИЧНІ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦІ, ЩО СПЛАЧУЮТЬ ЄДИНИЙ ПОДАТОК Встановлено повну заборону щодо відображення в податковому обліку будь-яких витрат, понесених у зв'язку з придбанням у таких осіб товарів (робіт, послуг). (пп.139.1.12 п.139.1 ПКУ). Єдине виключення: діяльність у сфері інформатизації (розділ “Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям" КВЕД 2005, що діє до закінчення 2011 р., секція 72).

Слайд 9

ОСОБИ, ЩО ЗВІЛЬНЕНІ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, СПЛАЧУЮТЬ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ЗА ІНШОЮ СТАВКОЮ АБО У СКЛАДІ ІНШИХ ПОДАТКІВ Юридичні та фізичні особи – платники єдиного податку. Платники фіксованого сільськогосподарського податку. Заборонено включати до складу витрат нарахування роялті (частина 3) пп.140.1.2 п.140.1 ПКУ).

Слайд 10

НЕРЕЗИДЕНТИ, ЯКІ МАЮТЬ ОФШОРНИЙ СТАТУС Повна заборона на включення до витрат встановлена щодо таких виплат: послуги (роботи) з консалтингу, маркетингу, реклами (п.139.1.13); послуги (роботи) з інжинірингу (п.139.1.15); роялті (п.140.1.2).

Слайд 11

НЕРЕЗИДЕНТИ, ЯКІ НЕ Є БЕНЕФІЦІАРНИМИ (ФАКТИЧНИМИ) ОТРИМУВАЧАМИ ПЛАТИ Заборона щодо включення до витрат встановлена щодо таких виплат: послуги (роботи) з інжинірингу (п.139.1.15) (визначення інжинірингу – п.14.1.85 ПКУ); роялті (крім випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати таку винагороду іншим особам) (п.140.1.2) (визначення роялті – п.14.1.225).

Слайд 12

Завдання 3: аналіз структури інших витрат з урахуванням скасованих ПКУ обмежень

Слайд 13

ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ВИТРАТИ До складу інших витрат включаються загальні корпоративні витрати, в тому числі організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати. (Частина а) пп.138.10.2 п.138.10 розділу ІІІ ПКУ). Представницькі витрати – витрати, пов'язані з проведенням офіційного прийому (сніданку, обіду, вечері) представників, їх транспортним забезпеченням, заходами культурної програми, буфетним обслуговуванням під час переговорів, оплатою послуг перекладача, який не перебуває у штаті підприємства, установи, оплатою номерів у готелях. Госпрозрахункові підприємства представницькі витрати, пов'язані з комерційною діяльністю, включають до собівартості в межах затвердженого радою (правлінням) кошторису підприємства на звітний період (рік). (Порядок був затверджений наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 12.11.1993 р. № 88, втратив чинність для госпрозрахункових підприємств)

Слайд 14

ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ВИТРАТИ Обмеження: Не включаються до складу витрат витрати … на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку. (Частина а) пп.138.10.2 п.138.10 розділу ІІІ ПКУ).

Слайд 15

ВИТРАТИ НА ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ До складу інших витрат включаються витрати на утримання основних засобів загальногосподарського використання (у тому числі оренда легкових автомобілів), придбання пально-мастильних матеріалів, стоянка, паркування легкових автомобілів... (Частина в) пп.138.10.2 п.138.10 розділу ІІІ ПКУ). … Витрати на оплату проїзду персоналу будуть включатися до складу валових витрат, якщо вони пов'язані з виробничою діяльністю платника податку, та за умови наявності підтверджуючих документів (маршрутних листів), а також наказу керівника підприємства про визначення кола осіб, яким відшкодовується вартість проїзду згідно з названими маршрутними листами. Лист ДПАУ від 01.07.99 р. № 3862/6/15-1116

Слайд 16

ВИТРАТИ НА РЕКЛАМУ І МАРКЕТИНГ До складу інших витрат включаються витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг) (Частина г) пп.138.10.3 п.138.10 розділу ІІІ ПКУ). Маркетингові послуги (маркетинг) - послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків. До маркетингових послуг належать, у тому числі: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги). (пп.14.1.108 п.14.1 розділу І ПКУ).

Слайд 17

ВИТРАТИ НА СТРАХУВАННЯ При визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення: витрати на страхування майна платника податку; об'єкта фінансового лізингу, а також оперативного лізингу, якщо це передбачено договором; фінансових, кредитних та інших ризиків платника податку, пов'язаних із провадженням господарської діяльності. (пп.140.1.6 п.140.1 розділу ІІІ ПКУ). Обмеження щодо граничного розміру частки витрат на страхування у сукупних витратах скасоване.

Слайд 18

Завдання 4: оцінка наслідків нових обмежень складу витрат

Слайд 19

Витрати за операціями з придбання робіт (послуг) у нерезидентів Послуги (роботи) з консалтингу, маркетингу, реклами (п.139.1.13) до 4 % доходу (виручки) від реалізації за рік, що передує звітному (крім витрат зі здійснення платежів на користь нерезидентів, що мають офшорний статус) Послуги (роботи) з інжинірингу (п.139.1.14) до 5 % митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом (крім нарахування на користь: - нерезидентів, що мають офшорний статус; - осіб, які не є бенефіціарними (фактичними) отримувачами таких послуг)

Слайд 20

Роялті (п.140.1.2) до 4 % доходу (виручки) від реалізації. Крім нарахувань: - на користь нерезидентів, що мають офшорний статус; - на користь осіб, які не є бенефіціарними (фактичними) отримувачами такої плати; - щодо об'єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли в Україні; - на користь осіб, які не підлягають оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентом якої вони є; -на користь осіб, які сплачують податок у складі інших податків, крім фізичних осіб на загальній системі оподаткування (стосується резидентів).

Слайд 21

О с в і т а (п.140.1.3) Без обмежень Витрати на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації: - робітничих професій; - професій, для яких законодавством передбачено обов'язковість періодичної підготовки або перепідготовки; Витрати на організацію навчально-виробничої практики осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних закладах. З вимогою про обов'язковість наявності певного сертифіката про певну освіту для виконання певних умов ведення господарської діяльності Витрати на навчання, професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації осіб, які уклали з ним договір про зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років

Слайд 22

Витрати, не пов'язані з господарською діяльністю (п.138.10.6) Кошти, товари, роботи, послуги, передані до Державного і місцевих бюджетів, неприбуткових організацій До 4 % оподатковуваного прибутку попереднього року Кошти, перераховані до профспілкових організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу До 4 % оподатковуваного прибутку попереднього року Якщо рік збитковий – за основу приймається хронологічно один з чотирьох попередніх років Кошти та майно, добровільно передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям До 10 % оподатковуваного прибутку за попередній рік

Слайд 23

Витрати, не пов'язані з господарською діяльністю (п.138.10.6) Кошти та майно, добровільно передані на користь резидентів для з метою виробництва національних фільмів та аудіовізуальних творів До 10 % оподатковуваного прибутку за попередній рік Кошти або майно, добровільно передані організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків До 0,2 % фонду оплати праці в розрахунку за звітний податковий рік

Слайд 24

Завдання 5: перегляд складу пов'язаних осіб

Слайд 25

Пов'язані особи Загальна характеристика змін у визначенні пов'язаних осіб: виключення переліку членів сім'ї фізичної особи; обмеження кола учасників органів управління платника податку, які визнаються пов'язаними особами; розширення кола посадових осіб платника податку, які визнаються пов'язаними особами.

Слайд 26

Завдання 6: виявлення операцій, при здійсненні яких виникає необхідність порівняння договірної і звичайної ціни

Слайд 27

Операції, при здійсненні яких застосовуються звичайні ціни: додаткові вимоги Операції з необоротними активами ▪ визначення первісної вартості основних засобів: –включених до статутного капіталу підприємства (п.146.8); –отриманих в обмін на інший об’єкт (п.146.9, 146.10); –нерухомості, придбаної разом із землею; ▪ визначення доходу від продажу або іншого відчуження об’єкта основних засобів та нематеріальних активів (п.146.14); ▪ визначення доходу від відчуження землі (п.147.5). Інші підстави ▪ розрахунок суми авансового внеску при виплаті дивідендів у формі, відмінній від грошової (п.153.3.2); ▪ розрахунок вартості об’єкта фінансового лізингу, що вперше або повторно вводиться в експлуатацію (для цілей проведення позапланової перевірки) (п.153.7); ▪ віднесення до основної діяльності неприбуткових організацій операцій з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов’язаними з її основною діяльністю (157.15).

Слайд 28

Завдання 7: перевірка розумних економічних причин (ділової цілі) здійснення витрат

Слайд 29

Розумна економічна причина (ділова мета) - причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності. (пп.14.1.231 п.14.1 розділу І ПКУ).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка