X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Завантажити презентацію

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

РОЗДІЛ VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК(1) Стаття 212. Платники податку Стаття 213. Об’єкти оподаткування Стаття 214. База оподаткування Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов’язань Стаття 217. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України Стаття 218. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України Стаття 219. Порядок обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів Стаття 220. Особливості обчислення податку за адвалорними ставками

Слайд 2

РОЗДІЛ VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК(2) Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів Стаття 222. Порядок і строки сплати податку Стаття 223. Складення та подання декларації з акцизного податку Стаття 224. Контроль за сплатою податку Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів Стаття 227. Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів Стаття 228. Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів Стаття 229. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання Стаття 230. Акцизні склади

Слайд 3

РОЗДІЛ VІ.АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК Основна мета: наближення законодавства України, в частині оподаткування акцизами, до норм і стандартів ЄС; забезпечення ефективного застосовування податкового законодавства як платниками податку, так і контролюючими органами

Слайд 4

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК Впровадження міжнародного досвіду, наближення ставок і механізму стягнення акцизного збору до вимог законодавства ЄС об'єднання положень шести законодавчих актів встановлення нульової ставки податку на біоетанол, який використовується для виробництва біологічних видів палива підвищення ставок акцизного податку на нафтопродукти та запровадження ставки податку на скраплений газ для компенсації втрат бюджету від скасування транспортного податку та збільшення фінансування дорожнього будівництва Новації: !!! ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ: збережено пільги в оподаткуванні легкових автомобілів для інвалідів, швидкої медичної допомоги та для потреб підрозділів МНС

Слайд 5

Акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції) Об’єкт оподаткування Суб’єкт оподаткування База оподаткування Строки подачі звітності Особливості порядку обчислення податку Податковий період операції з реалізації : вироблених в Україні товарів; підакцизних товарів з метою власного споживання; конфіскованих та інших товарів, які перейшли у власність держави; звільнених від сплати податку, у разі порушення умов звільнення; ввезення на митну територію України; обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції) понад встановлені нормативи протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку; при придбанні марок акцизного податку; до/або в день митного оформлення товарів Календарний місяць адвалорні змішані Особа, яка: виробляє підакцизні товари; ввозить підакцизні товари; реалізує конфісковані підакцизні товари, визнані безхазяйними; реалізує або передає у користування підакцизні товари звільнені від оподаткування; дотримується вимог митних режимів; дотримується вимог цільового використання підакцизних товарів; ввозить підакцизні товари в обсягах, що підлягають оподаткуванню Строки сплати щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду специфічні Ставка податку вартість товарів: -реалізованих на митній території України; що ввозяться на митну територію України; вироблених на митній території України; втрачених товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат з товарів, вироблених на митній території України; з товарів, які ввозяться на митну територію України; в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів; за адвалорними ставками; з тютюнових виробів

Слайд 6

ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну нафтопродукти, скраплений газ автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли

Слайд 7

ПЛАТНИКИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ - є специфічною категорією, яка використовується для визначення сукупності суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких положеннями Податкового кодексу покладено обов’язок сплати акцизного податку особи, які виробляють підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини особи - суб’єкти господарювання, які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України фізичні особи (резиденти чи не резиденти), які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, які кількісно перевищують величину, визначену митним законодавством України особи, які здійснюють операції з конфіскованими, безхазяйними підакцизними товарами, такими, які за правом успадкування чи на інших підставах переходять у власність держави особи, які реалізують або передають іншим особам для подальшого використання підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку на умовах, визначених для операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування особи, на які покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог особи за умови допущення нецільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр стовідсоткового спирту особи,які за умови порушення цільового використання підакцизних товарів при здійсненні операцій, які не підлягають або звільнені від оподаткування замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують акцизний податок виробнику особи, які за умови допущення нецільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр стовідсоткового спирту

Слайд 8

ОБ'ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ АКЦИЗНИМ ПОДАТКОМ: операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) операції з реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутного капіталу, а також своїм працівникам операції з ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України операції з реалізації конфіскованих та інших товарів, які перейшли у власність держави операції з реалізації або передачі підакцизних товарів (продукції), які були звільнені від сплати податку обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції) понад встановлені нормативи, які затверджені центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України

Слайд 9

ВИДИ СТАВОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ Адвалорні ставки Специфічні ставки Адвалорні та специфічні одночасно (змішані) Встановлюють у відсотках до вартості товару Встановлюють у грошовому виразі на одиницю товару, представлену у фізичних одиницях виміру (кг, л, см3, штуки) Встановлюють одночасно за ставками у відсотках до вартості товару та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) Застосовуються до підакцизних товарів (продукції) таких як: спирт етиловий, алкогольні напої, пиво; нафтопродукти, скраплений газ; транспортні засоби Застосовуються до тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну

Слайд 10

Терміни сплати акцизного податку № п/п Платники податку Термін сплати 1. Виробники підакцизних товарів перераховують податок до бюджету Протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації за місячний податковий період 3. Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини Не пізніше дати відвантаження йому, або за його дорученням іншій особі, готової продукції 4. Імпортери товарів на митну територію України До або в день подання митної декларації 5. Імпортери маркованої підакцизної продукції Під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації

Слайд 11

Особливості обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України (ст.217) сума акцизного податку визначається платником самостійно, виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів, ставок податку, що діють на момент реалізації такої продукції ; при визначенні суми податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини застосовуються ставки податку, що діють на дату відвантаження готової продукції її замовнику; податок з товарів (продукції), на які встановлені ставки податку в іноземній валюті сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ; забороняється сплата акцизного податку шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов’язань, векселями та в інших формах, що не передбачають сплати сум такого податку коштами; платник акцизного податку має право на коригування податкових зобов’язань у випадку повного (часткового) повернення раніше реалізованих ним товарів для усунення недоліків товару або його знищення (переробки) у зв’язку з неможливістю усунення таких недоліків

Слайд 12

Особливості обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України (ст.218) сума акцизного податку визначається платником самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку; податок із підакцизних товарів (продукції), обчислюється у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення; при порушенні умов розміщення підакцизних товарів у митних режимах, розрахунок суми податку проводиться за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при розміщенні у відповідний режим; відшкодування сум акцизного податку імпортеру у разі, якщо він повертає підакцизні товари (продукцію), раніше ввезені на митну територію України, у зв’язку з непридатністю їх для реалізації

Слайд 13

Особливості обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів (ст.219) ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що переміщуються через митну територію України транзитом, проводиться без сплати податку; Граничними термінами транзиту підакцизних товарів митною територією України: автомобільним транспортом (з моменту ввезення на територію України) – 5 діб у разі прямого транзиту і 10 діб – у разі комбінованого перевезення; залізничним транспортом (з моменту ввезення на територію України) – 21 доба – у разі прямого транзиту і 28 діб – у разі переадресування підакцизні товари(продукція), що тимчасово ввозяться на митну територію України і призначені для показу чи демонстрації під час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів та ярмарків, спеціальних виставкових заходів звільняються від сплати податку

Слайд 14

Особливості обчислення податку за адвалорними ставками (ст.220) максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробником або імпортером товарів (продукції) шляхом декларування таких цін; декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію): подається відповідно центральному органу ДПС або спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи; міститься відомості про ціни і дату, з якої встановлюються максимальні роздрібні ціни; подається не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати встановлення максимальних роздрібних цін; подається у двох примірниках уповноваженою особою виробника або імпортера підакцизних товарів (продукції); датою запровадження максимальних цін є перший день календарного місяця; дія максимальних цін на підакцизні товари протягом кількості податкових періодів законодавцем не обмежується; копії чинних декларацій розміщуються на видному місці; встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситися на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва

Слайд 15

Особливості обчислення податку з тютюнових виробів (ст.221) сума податку обчислюється одночасно за адвалорними та специфічними ставками; сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорною та специфічною ставками, не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов’язання; ціна реалізації товару повинна здійснюватися за ціною не вище максимальної роздрібної ціни, яка нанесена на пачку (коробку та сувенірну коробку); контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, вимог щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, здійснюють органи ДПС

Слайд 16

Особливості оподаткування алкогольних напоїв (ст.225) використання податкових векселів при оподаткуванні виробництві та реалізації алкогольних напоїв; корегування розрахунку суми податку на суму втраченого спирту при транспортуванні; погашення податкового векселя при придбанні акцизних марок; погашення податкового векселя шляхом сплати до бюджету сум податку, що розраховуються за ставками податку з готової продукції; погашення податкового векселя з урахуванням обсягів відвантаженої на експорт продукції; порядок опротестування векселя, який не погашено у встановлений строк, а також заборону часткового погашення податкового векселя після закінчення строку, на який він виданий; заборона щодо отримання спирту під податковий вексель, у разі, коли попередній вексель даного суб’єкта господарювання, за яким настав строк сплати, не погашений повністю; виноматеріали, що є сировиною для підприємств вторинного виноробства, не оподатковуються

Слайд 17

Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів (ст.226) порядок виготовлення, зберігання та продажу марок акцизного податку; використання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Слайд 18

Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів (ст.227) порядок контролю за ввезенням на митну територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів; особливості отримання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів; сплата податку в окремих випадках

Слайд 19

Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів (ст.228) порядок контролю за надходженнями акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів як вітчизняного виробництва, так і імпортованих на митну територію України; загальні засади контролю за порядком маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів; порядок застосування відповідальності за виявлені порушення та її види

Слайд 20

Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання: спирту етилового (ст.229.1); нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості (ст.229.2); нафтопродуктів, ввезених в Україну, що використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості (ст.229.3); нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються в якості сировини для хімічної промисловості (cт. 229.4.); нафтопродуктів, ввезених в Україну, що використовуються в якості сировини для хімічної промисловості (ст. 229.5.)

Слайд 21

Акцизні склади (ст. 230) порядок створення та функціонування акцизних складів; порядок роботи акцизного складу як приміщення на обмеженій території, де виробляються, обробляються, змішуються, розливаються, пакуються, зберігаються, отримуються чи видаються підакцизні товари; основні положення щодо дій розпорядника акцизного складу (суб’єкта господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів); завдання, які визначають дії постійного представника органу ДПС на акцизному складі під час здійснення постійного контролю; права й обов’язки розпорядника акцизного складу та постійного представника органу державної податкової служби

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка