X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Акцизний податок та його особливості

Завантажити презентацію

Акцизний податок та його особливості

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК Основна мета: наближення законодавства України, в частині оподаткування акцизами, до норм і стандартів ЄС; забезпечення ефективного застосовування податкового законодавства як платниками податку, так і контролюючими органами.

Слайд 2

АКЦИЗИ – податки на предмети масового споживання, що виробляються і реалізуються в межах країни, та призначені для внутрішнього споживання товари іноземного виробництва ВИДИ АКЦИЗІВ Універсальні акцизи Специфічні акцизи Податок з продажу Податок з обороту Податок на додану вартість Акцизний податок

Слайд 3

Акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції)

Слайд 4

ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну нафтопродукти, скраплений газ автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли

Слайд 5

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК Впровадження міжнародного досвіду, наближення ставок і механізму стягнення акцизного податку до вимог законодавства ЄС об'єднання положень шести законодавчих актів; встановлення нульової ставки податку на біоетанол, який використовується для виробництва біологічних видів палива; підвищення ставок акцизного податку на нафтопродукти та запровадження ставки податку на скраплений газ для компенсації втрат бюджету від скасування транспортного податку та збільшення фінансування дорожнього будівництва. Новації: !!! ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ: збережено пільги в оподаткуванні легкових автомобілів для інвалідів, швидкої медичної допомоги та для потреб підрозділів МНС

Слайд 6

Акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції) Об’єкт оподаткування Суб’єкт оподаткування База оподаткування Строки подачі звітності Особливості порядку обчислення податку Податковий період операції з реалізації : вироблених в Україні товарів; підакцизних товарів з метою власного споживання; конфіскованих та інших товарів, які перейшли у власність держави; звільнених від сплати податку, у разі порушення умов звільнення; ввезення на митну територію України; обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції) понад встановлені нормативи протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку; при придбанні марок акцизного податку; до/або в день митного оформлення товарів Календарний місяць адвалорні змішані Особа, яка: виробляє підакцизні товари; ввозить підакцизні товари; реалізує конфісковані підакцизні товари, визнані безхазяйними; реалізує або передає у користування підакцизні товари звільнені від оподаткування; дотримується вимог митних режимів; дотримується вимог цільового використання підакцизних товарів; ввозить підакцизні товари в обсягах, що підлягають оподаткуванню Строки сплати щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду специфічні Ставка податку вартість товарів: реалізованих на митній території України; що ввозяться на митну територію України; вироблених на митній території України; втрачених товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат з товарів, вироблених на митній території України; з товарів, які ввозяться на митну територію України; в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів; за адвалорними ставками; з тютюнових виробів

Слайд 7

ПЛАТНИКИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ - є специфічною категорією, яка використовується для визначення сукупності суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких положеннями Податкового кодексу покладено обов’язок сплати акцизного податку особи, які виробляють підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини особи - суб’єкти господарювання, які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України фізичні особи (резиденти чи не резиденти), які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, які кількісно перевищують величину, визначену митним законодавством України особи, які здійснюють операції з конфіскованими, безхазяйними підакцизними товарами, такими, які за правом успадкування чи на інших підставах переходять у власність держави особи, які реалізують або передають іншим особам для подальшого використання підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку на умовах, визначених для операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування особи, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог особи за умови допущення нецільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр стовідсоткового спирту особи за умови порушення цільового використання підакцизних товарів при здійсненні операцій, які не підлягають або звільнені від оподаткування замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують акцизний податок виробнику особи за умови допущення нецільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр стовідсоткового спирту

Слайд 8

ПІДПРИЄМСТВА-ВИРОБНИКИ ПРОДУКЦІЇ, для виробництва якої отримується спирт етиловий за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту підприємствами первинного виноробства, які є виробниками виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла виробниками лікарських засобів виробниками продуктів органічного синтезу нафтопереробними заводами (чи іншими суб'єктами господарювання), які використовують біоетанол для виробництва бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу виробниками біопалива

Слайд 9

ОБ'ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ АКЦИЗНИМ ПОДАТКОМ операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) операції з реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутного капіталу, а також своїм працівникам операції з ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України операції з реалізації конфіскованих та інших товарів, які перейшли у власність держави операції з реалізації або передачі підакцизних товарів (продукції), які були звільнені від сплати податку обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції) понад встановлені нормативи, які затверджені центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України

Слайд 10

Операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, для їх повернення експортеру

Слайд 11

ВИДИ СТАВОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ Адвалорні ставки Специфічні ставки Адвалорні та специфічні одночасно (змішана) Встановлюють у відсотках до вартості товару Встановлюють у грошовому виразі на одиницю товару, представлену у фізичних одиницях виміру (кг, л, см3, штуки) Встановлюють одночасно за ставками у відсотках до вартості товару та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) Застосовуються до підакцизних товарів (продукції) таких як: спирт етиловий, алкогольні напої, пиво; нафтопродукти, скраплений газ; транспортні засоби Застосовуються до тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну

Слайд 12

Сума акцизного податку за специфічною ставкою обчислюється наступним чином: при застосуванні ставки акцизного податку у гривнях за формулою: а= С х К, (1) де а – сума акцизного податку, С – ставка акцизного податку, К – кількість товару, визначена у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом; при застосуванні ставки акцизного податку в євро за формулою: а = С х К х Є (2) де а- сума акцизного податку; С- ставка акцизного податку; К- кількість товару, визначена в фізичних одиницях виміру; Є- курс гривні до євро на перший день відповідного кварталу.

Слайд 13

Сума акцизного податку, якщо ставка встановлена у відсотка до обороту з реалізації, обчислюються в такому порядку. Спочатку визначається оподатковуваний оборот: О = (МРЦ – ПДВ) × к, (3) де о – оподатковуваний оборот, МРЦ – максимальна роздрібна ціна за кожним видом товару (продукції), ПДВ – сума податку на додану вартість у складі максимальної роздрібної ціни, к – кількість товару в одиницях виміру, на які встановлено максимальну роздрібну ціну. Після визначення оборотів з реалізації обчислюється сума акцизного податку: а = С × О, (4) де а – сума акцизного податку за ставками у відсотках до обороту з реалізації за кожним видом товару, С – ставка акцизного податку у відсотках до обороту з реалізації, О – оподатковуваний оборот за кожним видом товару. Примітка! Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) здійснюється виробником або імпортером товарів (продукції) шляхом декларування таких цін

Слайд 14

Сума акцизного податку, якщо ставка встановлена одночасно у відсотках до обороту з реалізації та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), обчислюється за формулою: а = а1 + а2, (5) де а1 - сума акцизного податку, обчислена за ставками у відсотках до обороту з реалізації, а2 - сума акцизного податку, обчислена за ставками у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції). Примітка! При цьому мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби наступне:1) сигарети без фільтра, цигарки - 61,47 гривень за 1000 штук; 2) сигарети з фільтром - 160,35 гривень за 1000 штук.

Слайд 15

ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ виникають За товарами виготовленими в Україні За імпортованими товарами На дату їх реалізації виробником (тобто відвантаження за договорами, що передбачають перехід права власності Дата подання митному органу митної декларації За алкогольними напоями та товарами на які встановлено ставку 0 грн за 1 л 100% спирту або 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів На дату погашення податкового векселя

Слайд 16

Терміни сплати акцизного податку № п/п Платники податку Термін сплати 1. Виробники підакцизних товарів перераховують податок до бюджету Протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації за місячний податковий період 2. Виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований Протягом 90 календарних днів від дня отримання спирту етилового при придбанні марок акцизного податку 3. Підприємства, які виробляють вина виноградні з доданням спирту та міцні, вермути, інші зброджені напої з доданням спирту, суміші із зброджених напоїв з доданням спирту, суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, з доданням спирту 4. Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини Не пізніше дати відвантаження йому, або за його дорученням іншій особі, готової продукції 5. Імпортери товарів на митну територію України До або в день подання митної декларації 6. Імпортери маркованої підакцизної продукції Під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка