X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
: Результативність діяльності підприємства

Завантажити презентацію

: Результативність діяльності підприємства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Автор: спеціаліст вищої категорії викладач Амвросіївського індустріального технікуму Апришко І.В 2012 Дисципліна: Економіка підприємства Тема: Результативність діяльності підприємства. Мультимедійний супровід семінарського заняття

Слайд 2

Цілі заняття:

Слайд 3

Дайте оцінку роботі підприємства Показники У %до плану Наявне обладнання 104 Установленеобладнання 97,4 Діюче обладнання 97,8

Слайд 4

Прибуток підприємства одержаний від усіх видів діяльності,до його оподаткування та розділу Відносний показник ефективності роботи підприємства Повне зведення витрат на виробництво і реалізацію продукції,згруповане за економічними однорідними елементами Поданий у табличній формі розрахунок витрат на виробництво і збут продукції Ціна праці величина якої формується під впливом попиту і пропозиції А Б В Г Д

Слайд 5

Дайте оцінку роботи підприємства. Стаття витрат Показники Минулий рік Поточний рік План Факт Витрати на сировину та матеріали 600 300 200

Слайд 6

Конкурс Обмін візитками Показники економічної ефективності виробництва

Слайд 7

Ситуація1 Підприємець вирішив заробляти візництвом, для цього закінчив курси та отримав посвідчення водія, згодом через стан здоров’я, яке не дозволяло керувати автомобілем відмовився від його придбання та змінив плани. З якою категорією витрат він мав справу? Збиток Імпліцитні Безповоротні

Слайд 8

Ситуація 2 Підприємець вирішив придбати ноутбук вартістю 5,5тис.грн. Для оформлення замовлення була зроблена передплата у розмірі 1000 грн. раптом, йому трапилась нагода, знайомий запропонував придбати техніку за 4тис. Яке рішення слід прийняти підприємцю?

Слайд 9

Ситуація 3 Родина є власником майстерні по виробництву кукурудзяних паличок. Її власністю є приміщення, і вона використовує в ньому особисту працю та грошовий капітал. Останнім часом замовлень не надходило, і власник сусіднього підприємства пропоную забрати приміщення в оренду. Назвіть зовнішні та внутрішні витрати родини.

Слайд 10

Ситуація 4 Фірма закупила декілька років тому сировину на суму 100 тис. грн. Але з’ясувалось, що вона не може реалізувати цю сировину, або використати в майбутньому. Назвіть вид витрат.

Слайд 11

Ситуація 5 На виробництво нового виробничого корпусу витрачено 13млн.грн. і вже зараз очевидно, що для його введення в експлуатацію потрібно використати ще 12 млн.грн. Дохід від реалізації продукції, яка буде виготовлятись на ньому в найближчі 5 років складе 23 млн.грн. Чи слід продовжувати будівництво?

Слайд 12

Слайд 13

Конкурс Обмін візитками Класифікація статей калькуляції

Слайд 14

К О М П Л Е К Н І П В Н А В И І Р П Р Я М И Р О Б Н И Ч А Н К Л А Д Н І О Д Н О А З О В І Е Х Н О Л О Г І Ч Н А З М Н Н І П О Т І Й Н І П О О Ч Н І К А Л К У Л Я Ц І Я 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 2 С О Б І В А Р Т І С Т ь

Слайд 15

Конкурс “Знайди загублені дані” 1000 11200 5,18 3650 4144 5,58 4464 9230 8608 3,24 2770 Найменування печива Ціна Випуск,кг Виручка,грн Умовно-перемінні витрати Перемінні Умовно-постійні витрати Постійні Умовно-сукупні Сукупні Прибуток на 1прод. Прибуток(збиток) Вівсяне 12,0 12000 3,65 5580 9,23 2,77 “Янтарне” 14,0 800 5,58 10,76 2592

Слайд 16

Про що свідчать розрахунки “Янтарне” 14 1000 14000 5,18 5180 5,58 5580 10,76 10760 3,24 3240 12 800 9600 5,18 4144 5,58 4464 10,76 8608 1,24 992 12 1000 12000 5,18 5180 5,58 5580 10,76 10760 1,24 1240

Слайд 17

Розв’язання Печиво вівсяне Визначимо точку беззбитковості Тбеззб=Спост\Ц-Сперем Тбеззб=5580\12-3,65=668,26 шт. Тбеззб у варт.формі =668,26 · 12=8016 грн Визначимо коефіцієнт безпеки виробництва Бзб=Ц-Тбеззб/Ц Бзб=1000 · 12-8016/1000 · 12=33,2%

Слайд 18

Розв’язання Печиво “Янтарне” Визначимо точку беззбитковості Тбеззб=Спост\Ц-Сперем Тбеззб=4464\14-5,18=506,12 шт. Тбеззб у варт.формі=5,06 · 14=7084 грн Визначимо коефіцієнт безпеки виробництва Бзб=Ц-Тбеззб/Ц Бзб=800 · 14-7084/800 · 14=36,75=37%

Слайд 19

Графік точки беззбитковості Конкурс “Складання портфелю замовлень”

Слайд 20

Слайд 21

Конкурс Загадкові листи

Слайд 22

Загальний прибуток Виплати власникам акцій Інвестиційні потреби Розподілений прибуток Нерозподілений прибуток Резервний фонд Виплати персоналу підприємства Сплата % за кредити Чистий прибуток Податок на прибуток Сплата боргів Інші напрямки використання прибутку

Слайд 23

Рентабельність одиниці продукції Середня ціна реалізації Собівартість продукції Кон’юнктура ринку Якість продукції Інфляція Прямі матеріальні виплати Прямі трудові витрати Непрямі витрати Кількість виробів Середня оплата праці Проду-ктивність Ціна Норма витрат Сума витрат

Слайд 24

Конкурс: Інтелектуальна дуель

Слайд 25

1 2 11 9 10 6 7 8 5 4 3

Слайд 26

΄΄΄΄ Рентабельність 123 ΄΄΄ 321 2=О прибуток

Слайд 27

О Трудомісткість С ΄΄ ΄΄ К=Т Собівартість

Слайд 28

Фондовіддача О 123 ТЬ Окупність

Слайд 29

О Матеріаломісткість О ΄ ТЬ Оборотність

Слайд 30

Мислитель Проблемне питання: Чи є тотожними чи відмінними поняття: «ефект», «економічна ефективність», «економічний ефект» та «економічність?»

Слайд 31

Визначте найбільш ефективний варіант капітальних вкладень, якщо капітальні вкладення К1 = 40 тис. грн К2 = 60 тис. грн. Собівартість річного обсягу випуску продукції С1=64,0тис.грн С2=51,0 тис. грн, річний обсяг виробництва Q=32000шт. Оптова ціна підприємства 2,89г, рівень рентабельності – 0,2 Задача 1

Слайд 32

Коментар розв’язання 1) Визначимо рівень наведених витрат по варіантам Пв=С+К·Rнорм а) Пв1=64+40·0,2=72тис.грн б) Пв2=51+60·0,2=63тис.грн min 2) Визначимо виручку від реалізації 2,89·32000=92480грн. 3) Прибуток від реалізації П=92480-51000=41480 4) Ефективність капітальних вкладень може бути досягнута при Ер≥Ен Визначимо Ер=41480/60000=0,69 069≥0,2- проект ефективний.

Слайд 33

Задача 2 Виробництво коробок для пакування кондитерських виробів розміщено на території фабрики в одному з її цехів. Обгрунтуйте доцільність створення окремого підприємства. Середня собівартість на виробництві - 0.08грн.од. за 1 штуку, на спеціалізованому підприємстві 60грн за 1 тис. штук Капітальні вкладення на втілення проекту складають 150 тис. грн Вартість транспортування 1 тис.коробок 3,2 грн Річна потужність підприємства 1200 тис. шт

Слайд 34

Коментар розв’язання Визначимо економічний ефект Е=(С1+Т1)-(С2+Т2)·N2 Е=(0,08+0)-((60+3.2)\1000)·1200000=20400грн Визначимо строк окупності 150000/20400=7,35 років

Слайд 35

Телефон

Слайд 36

Зателефонуйте! Наберіть номер телефону та назвіть зашифроване економічне поняття 74-525-64 Фінанси

Слайд 37

Зателефонуйте! Наберіть номер телефону та назвіть зашифроване економічне поняття 42-3-64 Кадри

Слайд 38

Зателефонуйте! Наберіть номер телефону та назвіть зашифроване економічне поняття 637-55-45-249 Технологія

Слайд 39

Зателефонуйте! Наберіть номер телефону та назвіть зашифроване поняття 5-62-25 Право

Слайд 40

Зателефонуйте! Наберіть номер телефону та назвіть зашифроване поняття 345-45-249 Екологія

Слайд 41

Зателефонуйте! Наберіть номер телефону та назвіть зашифроване економічне поняття 645-45-22 Ринкова

Слайд 42

Конкурс Чорна скринька

Слайд 43

Відгадай! Документ, який засвідчує якість та призначення продукції для збуту за межі підприємства. Сертифікат

Слайд 44

Відгадай! При складанні балансу відноситься до матеріально-виробничих запасів, бо перебуває в процесі виготовлення. Незавершене виробництво

Слайд 45

Відгадай! Те, що знаходиться у скриньці є одночасно і предметом і продуктом праці . Як предмет -воно може бути предметом споживання, а як продукт – це результат праці. Напівфабрикат

Слайд 46

Відгадай! Те, що в скриньці, вироблено з використанням давальницької сировини і визначене у контракті, як кінцевий результат між замовником і виконавцем. Готова продукція

Слайд 47

Конкурс Студент у шоку

Слайд 48

Визначте три «як» Показники Одиниці виміру Сума Випуск продукції у натуральному виразі 50356 Середньорічна вартість основних фондів Грн 118590 Вартістьнормованих оборотних коштів Грн 18409,5 Вартість продукції по ціні підприємства Грн 188835 Вартість продукції по повній собівартості Грн 145530 Матеріальні витрати в собівартості продукції Грн 98600 Економія за рахунок зниження норм на матеріали % 8

Слайд 49

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Слайд 50

Зателефонуйте!

Слайд 51

Зателефонуйте!

Слайд 52

Зателефонуйте!

Слайд 53

Зателефонуйте!

Слайд 54

Конкурс Чорна скринька

Слайд 55

Відгадай!Документ, який засвідчує якість та призначення продукції для збуту за межі підприємства.

Слайд 56

Відгадай!При складанні балансу відноситься до матеріально-виробничих запасів, бо перебуває в процесі виготовлення.

Слайд 57

Відгадай!Те, що знаходиться у скриньці є одночасно і предметом і продуктом праці . Як предмет -воно може бути предметом споживання, а як продукт – це результат праці.

Слайд 58

Відгадай!Те, що в скриньці, вироблено з використанням давальницької сировини і визначене у контракті, як кінцевий результат між замовником і виконавцем.

Слайд 59

Конкурс Студент у шоку

Слайд 60

Слайд 61

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка