X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Перехід на МСФЗ як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг

Завантажити презентацію

Перехід на МСФЗ як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Перехід на МСФЗ як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг Валентина Петрівна Левченко Заступник Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Міжнародна конференція “Ефективне регулювання ринку фінансових послуг – шлях до Європейської інтеграції”, 8 грудня 2009р.

Слайд 2

Що таке МСФЗ? (1) ЗППБО / GAAP – Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку: МСФЗ / IFRS Міжнародні стандарти фінансової звітності: США*** - US GAAP, Японія - JP GAAP, Росія**** - Russian GAAP Китай – Chinese GAAP ... Країни ЄС* **, Австралія*, Нова Зеландія*, Туреччина*, Канада, Індія (2011), Південна Корея* (2011)… *- для компаній, які розмістили цінні папери на фондовій біржі відповідної країни ** - починаючи з 01.01.2005 згідно директиви ЄС (Regulation (EC)) № 1606/2002 від 19.07.2002 *** - крім компаній, які не розмістили цінні папери на фондовій біржі **** - крім банків *

Слайд 3

Що таке МСФЗ? (2) *

Слайд 4

Хто буде переходити на МСФЗ? * Під преміями та виплатами слід розуміти чисті страхові премії та виплати, що були отримані – розраховані як валові страхові премії (або виплати) за мінусом коштів з внутрішнього перестрахування (для виключення подвійного рахунку) ** Активи недержавних пенсійних фондів і є їх резервами, тому і сума однакова. *** Під виплатами слід розуміти пенсійні виплати *

Слайд 5

Необхідність переходу на МСФЗ Глобалізація Недоліки П(С)БУ: Наголос на регламентації бухгалтерського обліку (а не на регламентації складання і подачі фінансової звітності, хоча фінансову звітність неможливо правильно скласти без якісної системи бухгалтерського обліку) Жорсткість формату розкриття звітності (прочитавши звітність, неможливо зрозуміти, що відбувається на підприємстві) Недостатня деталізація (МСФЗ 2009 – 2880ст., а П(С)БУ 2009 – 180ст. ) Невідповідність і постійне відставання від змін в МСФЗ (наприклад, облік і оцінка фінансових інструментів, договорів страхування, і т.д.) Зовнішньополітичні зобов’язання України *

Слайд 6

Переваги переходу на МСФЗ (1) Політично-правові Наближення відповідності критеріям набуття членства в ЄС (Угода про партнерство між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року) Виконання законодавчих вимог (Закони України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС», «Про акціонерні товариства») *

Слайд 7

Переваги переходу на МСФЗ (2) Економічні (1) Для економіки в цілому: збільшення притоку іноземних інвестицій в економіку України; підвищення прозорості українських компаній розширення експортних можливостей зниження безробіття розширення внутрішнього ринку поліпшення якості статистичної інформації і можливість її зіставлення з іншими країнами покращення планування та реалізації інвестиційних проектів *

Слайд 8

Переваги переходу на МСФЗ (3) Економічні (2) Для окремих компаній: можливість виходу на міжнародні ринки капіталу, що уможливлює: зростання ринкової капіталізації; зниження ціни залученого капіталу: зниження витрат; підвищення конкурентоспроможності; зниження трансакційних витрат: часткове використання інформації для прийняття управлінських рішень: зміцнення системи корпоративного управління зменшення людино-годин для підготовки фінансової звітності зниження витрат; підвищення конкурентоспроможності. *

Слайд 9

Що потрібно для переходу на МСФЗ Правове підґрунтя Переклад МСФЗ Освітньо-методичне забезпечення Професійна етика бухгалтера Професійна етика аудитора Моніторинг та контроль над застосуванням *

Слайд 10

Прогрес в процесі переходу на МСФЗ (1) “Стратегія застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні”, схвалена розпорядженням КМУ від 24.10.07 р. № 911-р: з 2010 року обов’язкове складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно з МСФЗ підприємствами-емітентами, цінні папери яких перебувають у лістингу організаторів торгівлі на фондовому ринку, банками і страховиками, за власним рішенням іншими емітентами цінних паперів і фінансовими установами *

Слайд 11

Прогрес в процесі переходу на МСФЗ (2) Держфінпослуг затверджено План заходів щодо запровадження МСФЗ у небанківських фінансових установах: Створення Робочої групи з впровадження МСФЗ у небанківських фінансових установах: 16 жовтня 2009 року проведено перше засідання, де було окреслено ряд першочергових завдань щодо початку роботи по запровадженню МСФЗ Ініціювати прийняття: національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Договори страхування»; національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку щодо річної звітності і консолідованої звітності страховиків, що відповідатиме директиві Ради 91/674/ЄЕС *

Слайд 12

Прогрес в процесі переходу на МСФЗ (3) Держфінпослуг затверджено План заходів щодо запровадження МСФЗ у небанківських фінансових установах: Розробка методичних рекомендацій щодо першого застосування МСФЗ у фінансових установах Розробка методичних рекомендації щодо застосування основних принципів МСФЗ 4 «Договори страхування» та МСФЗ «Фінансові інструменти» підготовка та проведення пілотних проектів за участю страховиків та недержавних пенсійних фондів щодо складання фінансової звітності за МСФЗ *

Слайд 13

Прогрес в процесі переходу на МСФЗ (4) Держфінпослуг затверджено План заходів щодо запровадження МСФЗ у небанківських фінансових установах (до прийняття): Сприяти прийняттю Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань бухгалтерського обліку” щодо запровадження МCФЗ для фінансових установ та оприлюднення ними фінансової звітності з аудиторським висновком; Удосконалення корпоративного управління та розкриття інформації фінансовими установами: забезпечення супроводження проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (об’єднаний) (№ 3124 від 08.09.08) забезпечення супроводження проекту Закону України Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова редакція) (№ 4087 від 15.10.2007) *

Слайд 14

Прогрес в процесі переходу на МСФЗ (5) Держфінпослуг затверджено План заходів щодо запровадження МСФЗ у небанківських фінансових установах: Перегляд нормативно-правових актів Держфінпослуг, що стосуються порядку складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, а також її оприлюднення, з метою врахуванням вимог Європейського законодавства та МСФЗ (2009-2011); Участь у підготовці Податкового кодексу з метою наближення податкового та бухгалтерського обліку та переходу страховиків на загальну систему оподаткування (постійно); Удосконалення внутрішнього контролю та аудиту (до прийняття закону): забезпечення супроводження проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (об’єднаний) (№ 3124 від 08.09.08). *

Слайд 15

Висновки Для реального запровадження МСФЗ потрібно: внести зміни до: Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"; Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні "; фінансова підтримка; введення курсу МСФЗ в систему вищої освіти; Створити реальний механізм контролю за дотриманням стандартів. *

Слайд 16

Дякую за увагу www.dfp.gov.ua *

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка