X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Обчислення масової частки елемента в складі речовини

Завантажити презентацію

Обчислення масової частки елемента в складі речовини

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв'язування задач на визначення хімічних формул за масовою часткою елемента, що входить до складу речовини

Слайд 2

Мета Поглибити знання учнів про масові частки елемента в складі речовини. Удосконалити практичні навички обчислення масової частки речовини, розв'язання задач на визначення хімічної формули за масовою часткою елементів, що входять до складу молекули речовини. Оцінити рівень засвоєння вмінь та навичок використання поняття про масову частку елемента в складі речовини

Слайд 3

Масова частка позначається w (читається дубль-ве) і виражається у частках одиниці або у відсотках. Спосіб обчислення полягає у знаходженні частини від цілого за формулою: w = де w – масова частка елемента; Ar – відносна атомна маса елемента; n – кількість атомів елемента у формулі; Mr – відносна молекулярна або формульна маса речовини.

Слайд 4

Висновки Масова частка елемента в речовині – це також безрозмірна фізична величина, що дорівнює відношенню маси елемента до загальної маси речовини. Знаючи масову частку елемента, можна визначити його масу в будь-якій масі речовини і за масовими частками елементів визначити формулу речовини.

Слайд 5

Приклади розв’язування задач Задача 1 Обчислити масову частку Алюмінію у глиноземі Al2O3. Задача 2 Визначити, яку масу алюмінію можна дістати з глинозему масою 200 тис. т, якщо відомо, що масова частка Алюмінію в глиноземі становить 53%. Задача 3 Вивести формулу речовини, якщо відомо, що до її складу входить Сульфур (масова частка становить 40%) і Оксиген.

Слайд 6

Розв’язування: Mr(Al2O3) = 2Ar(Al) + 3Ar(O) Mr(Al2O3) = 2 · 27 + 3 · 16 = 102 w(Al) = = 0,53, або 53%

Слайд 7

Дано: m(Al2O3) = 200 тис.т. w(Al) = 53% = 0,53 m(Al) - ? Розв’язування: З умови задачі відомо, що глинозем масою 1т містить 1т · 0,53 = 0,53т Al, а 200 тис. т – 200тис. т · 0,53 = 106 тис. т Al.

Слайд 8

Дано: w(S) = 40% w (O) = 60% SxOy - ? Розв’язування: Позначимо число атомів Сульфуру через х, атомів Оксигену – через у. Число атомів у речовині прямо пропорційне масовій частці елемента й обернено пропорційне його відносній атомній масі, тобто x : y = х : у = 1,25 : 3,75 Знайдені числа виражають кількісне відношення між атомами елементів. Але відношення між атомами може бути виражене тільки цілими числами. Тому обираємо найменше із знайдених чисел, приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел: х : у =

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія