X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів

Завантажити презентацію

Інвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів

Слайд 2

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Основні засади та етапи розробки інвестиційної стратегії та політики підприємства Розділ 2. Визначення стратегічних інвестиційних цілей підприємця Розділ 3. Оцінка можливостей реалізації інвестиційних цілей 3.1. Дані про партнерів (учасників) 3.2. Дані про продукт 3.3. Дані про соціально-економічні умови 3.4. Дані про технології 3.5. Організаційно-економічні умови Розділ 4. Обґрунтування обсягів перспективної потреби інвестицій та їх ефективності Розділ 5. Розробка політики формування інвестиційних ресурсів Розділ 6. Врахування можливостей державної підтримки Розділ 7. Планування річних обсягів інвестицій, їх наслідків та джерел фінансування Розділ 8. Щорічна конкретизація і уточнення інвестиційної політики Додатки nprokopenko@gmail.com 097-489 78 12 Прокопенко Наталія Семенівна

Слайд 3

Інвестиційна стратегія визначає систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності фермерського господарства та найбільш ефективні шляхи їх досягнення, а інвестиційна політика – форму реалізації інвестиційної стратегії по найбільш важливих аспектах інвестиційної діяльності на кожному етапі її здійснення. Інвестиційна політика фермерського господарства розробляється з дотриманням певних засад (принципів) і етапів, а також передбачає визначення цілей та оцінку майбутніх витрат і вигод.

Слайд 4

Основні етапи визначення інвестиційної політики фермерського господарства.

Слайд 5

Групування цілей інвестиційної політики за необхідністю їх залучення.

Слайд 6

Пір = Пст ∙ Уод + Ін де: Пір – потреба в інвестиційних ресурсах для будівництва (придбання, створення) нового об’єкту; Пст – потужність (розмір) об’єкту, що планується, (головомісця, кв. м., куб. м., га, км тощо); Уод –інвестиційні витрати на одиницю потужності; Ін – інші інвестиційні витрати, пов’язані з будівництвом. Проте вартість будівництва (Пір) - це лише частина потреби в інвестиційних ресурсах. По кожному об’єкту будівництва, як й інших інвестиційних цілях, необхідно передбачити також вкладення в оборотні активи. З цією метою, в укрупнених розрахунках можна використовувати нормативні (проектні) або фактичні (по аналогах) співвідношення між вартістю основних і оборотних засобів: К = Пір ∙ 100 / Уоф де: К – загальна потреба в інвестиціях; Уоф – питома вага основних засобів в загальній сумі активів аналогічних підприємств, %.

Слайд 7

Приклад розрахунку потреби фермерського господарства у початковому оборотному капіталі

Слайд 8

Розрахунок розміру інвестиційних витрат

Слайд 9

Розрахунок зміни доходів і витрат у зв’язку з придбанням техніки за методом аналізу “часткових бюджетів” (на прикладі застосування комбайну “Дон - 1500”)

Слайд 10

Розрахунок зміни доходів і витрат у зв’язку з придбанням техніки за методом аналізу “часткових бюджетів” (на прикладі застосування культиватора “Європак”)

Слайд 11

Розрахунок зміни доходів і витрат у зв’язку з придбанням техніки за методом аналізу “часткових бюджетів” (на прикладі застосування крапельного зрошення під овочі закритого ґрунту)

Слайд 12

Точка беззбитковості визначається шляхом співвідношення витрат з виручкою від реалізації визнач. за формулою: Qmin – мінімальна площа обробітку (збирання), при якій доцільно купувати машину; С – щорічні постійні витрати на утримання машини; П – щорічна плата за надання агросервісною організацією послуг по обробітку; З – щорічні змінні витрати на утримання машини.

Слайд 13

Qimin – мінімальний річний обсяг робіт, які доцільно виконувати власною і-ю причіпною машиною в агрегаті з трактором, грн/га ; 0,01 – коефіцієнт переведення з відсотків; Si – балансова вартість і-ї причіпної машини, грн.; KiA - відсотки амортизаційних відрахувань відповідно і-ї причіпної техніки, %; KiКТ - відсотки плати за кредит відповідно і-ї причіпної машини, %; KiСТР - відсотки страхових внесків відповідно і-ї машини, %; KiТО - відсотки витрат на технічне обслуговування і ремонт, %; KiP - плановий відсоток рентабельності самохідної машини, %; MТ – маркетинговий тариф (ціна) агротехнічних послуг (грн/га); НВП - норма витрат пально-мастильних матеріалів, л/га; ЦП – комплексна ціна 1 л пально-мастильних матеріалів, грн.; Hв – норма виробітку агрегату за 7-годинну робочу зміну, га.

Слайд 14

0,07 – коефіцієнт переведення змінного обсягу робіт у погодинний; St – балансова вартість трактора, грн.; KtA – відсотки амортизаційних відрахувань трактора, %; KtСТР – відсотки страхових внесків трактора, %; KtТО – відсотки витрат на технічне обслуговування і ремонт, включаючи запасні частини і витрати на збереження техніки трактора, %; KtКТ – відсотки плати за кредит трактора, %; KtP – відсотки прогнозної рентабельності трактора, %; Тt – нормативне річне завантаження трактора, га.

Слайд 15

а) при роботі агрегатів: МТагр = (0,07·Кр·(0,01·Si·(KiA+KiСТР+KiКТ+KiТО)/Ті)+ +(0,01·St·(KiA+KiСТР+KiКТ+KiТО)/Тt)+(Цп+Нвп/7)+Чоt)/Нв де: Чоt - оплата праці оператора і-ї машини в агрегаті, за годину б) на надання агротехнічних послуг самохідними машинами (комбайнами, самохідними шасі): МТСМ = 0,07·Кр·(0,01· Si · (KiA+KiСТР+KiКТ+KiТО)/((Ті +(Цп+Нвп)/7)+Чоt)/Нв

Слайд 16

а) вартість короткострокової оренди (прокату) техніки: МТПР = 0,07·Кр· (0,01 · Si · (KiA + KiСТР + KiКТ + KiТО) / Ті ) б) вартість довгострокової оренди техніки: Віо = 0,07·Кр· (0,01 · Si · (KiA + KiСТР + KiКТ + KiТО) / 365) · До де: Віо – вартість довгострокової оренди; До – тривалість оренди в днях; 365 – кількість календарних днів у році.

Слайд 17

Приклад визначення можливих варіантів досягнення інвестиційних цілей фермерського господарства

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Розрахунок приведених витрат за інвестиційною ціллю, яка передбачає придбання комбайну “Дон-1500” для власних потреб і надання послуг іншим товаровиробниками

Слайд 22

Слайд 23

Розрахунок приведених витрат за інвестиційною ціллю, яка передбачає придбання культиватора “Європак” для власних потреб

Слайд 24

Розрахунок приведених витрат за інвестиційною ціллю, яка передбачає застосування крапельного зрошування

Слайд 25

Приклад розрахунку величини середнього доходу у перший рік* реалізації інвестиційної політики фермерського господарства

Слайд 26

КЗmax – залучені кошти; ЧП – середньорічний чистий прибуток; БП – банківський відсоток за наданий кредит; К – загальна сума інвестиційних вкладень.

Слайд 27

ЧПі – середньорічний чистий прибуток і-го проекту

Слайд 28

Річний план інвестицій фермерського господарства, тис. грн.

Слайд 29

Розрахунок річного прибутку фермерського господарства з врахуванням його інвестиційних цілей

Слайд 30

ДОДАТКИ

Слайд 31

1. Орієнтовна потреба і раціональні рівні забезпеченості основними технічними засобами фермерських господарств зони Степу

Слайд 32

2. Орієнтовна потреба і раціональні рівні забезпеченості основними технічними засобами фермерських господарств зони Лісостепу

Слайд 33

3. Орієнтовна потреба і раціональні рівні забезпеченості основними технічними засобами фермерських господарств зони Полісся

Слайд 34

4. Орієнтовна потреба і раціональні рівні забезпеченості основними технічними засобами фермерських господарств зони Карпат

Слайд 35

Визначення вартості грошей у часі методом дисконтування грошових потоків

Слайд 36

* Відповідає величині 0 з чотирма знаками після коми

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка