X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Фінансово-економічнежиття вищих навчальних закладів

Завантажити презентацію

Фінансово-економічнежиття вищих навчальних закладів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Фінансово-економічне життя вищих навчальних закладів (деякі аспекти)

Слайд 2

Економіка освіти наука, що вивчає - фінансово – матеріальний аспект сфери освіти та ії специфіку - економічну роль освіти у суспільному розвитку, - економічний механізм функціонування системи освіти. Об’єктом дослідження є система освіти як галузь соціально-економічної діяльності. Предметом – економічний механізм функціонування системи освіти, методи управління щодо ефективного використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів у сфері освіти.

Слайд 3

Питання до розгляду Загальні позиції фінансування освіти Видатки на освіту з боку держави Можливості ВНЗ щодо платних послуг Платне навчання Бюджетний паспорт Бюджет (кошторис) ВНЗ Штатний розпис ВНЗ Тендери, особливості проведення Інше.

Слайд 4

Фінансування освіти процес спрямування фінансових ресурсів закладам, установам, організаціям і підприємствам системи освіти. Фінансування державних навчальних закладів - за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей народного господарства, держ.підприємств і організацій, додаткових джерел фінансування.

Слайд 5

Податки Кошти виділяються з бюджету лише на здійснення діяльності, передбаченої статутними документами, не вважаються прибутком і не оподатковуються. Статут ВНЗ – правовий документ, що регламентує основні сторони роботи ВНЗ. Приймається за поданням Вченої ради загальними зборами (конференцією) трудового колективу. Статут містить повну назву, юридичну адресу,…джерела надходження та порядок використання коштів та майна ВНЗ, порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності та ін..

Слайд 6

Додаткові джерела фінансування кошти, одержані за навчання, підготовку, згідно укладених договорів, плата за надання додаткових освітніх послуг, кошти одержані за науково-дослідні роботи, які виконані навчальним закладом на замовлення, доходи від реалізації продукції майстерень, цехів, кошти від оренди приміщень, споруд, доходи від розміщення на депозитах тимчасово вільних позабюджетних коштів, добровільні грошові внески і інші надходження, що не заборонені чинним законодавством.

Слайд 7

Варто пам’ятати Кошти та матеріальні цінності, що надходять безкоштовно, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань від фізичних чи юридичних осіб не оподатковуються, а бюджетні надходження при цьому не зменшуються.

Слайд 8

Видатки на освіту витрати, що спрямовуються на освітні потреби. Розміри видатків на освіту: не менше 10% нац. доходу що еквівалентно наближено 7% ВВП Гарантує ст.61 Закону України «Про освіту»

Слайд 9

Фінансування державою 7 % ВВП - 1991 р. 3,6 % - 1999 р. 4,7 млрд.грн. 5,4 % - 2002 р. 12,3 млрд.грн. 5,6 % - 2003 р. 15,0 млрд.грн. 5,3 % - 2004 р. 18,3 млрд.грн. 6,3 % - 2005 р. 26,8 млрд.грн. Вища освіта 2005 рік: 92,5% з центрального бюджету 7,5% з місцевих. Дошкільна освіта у 2005 р.: 0,7 % і 99,3 %.

Слайд 10

багатоканальне фінансування навчальних закладів, в т.ч. вищих (економічна діяльність, платні послуги і ін.), кошти включаються до бюджету у формі спецфонду. 2005 рік із спецфонду вища освіта фінансує 41,2 % середня освіта 5 %.

Слайд 11

Основні надходження до спецфонду На початковий цикл навчання до ВНЗ за освітньо – кваліфікаційним рівнями мол.спеціаліст, бакалавр: 2005 р. – 672300 осіб р. – 456400 осіб Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.05 №1013/2005 у частині прийому на навчання за кошти державного бюджету не менше 50% від загального обсягу прийому на денну форму.

Слайд 12

Чи виправляється ситуація?   Бюджет Фіз. та юр. 2005 2007 2005 2007 Молодший 49 56 51 44 бакалавр 33 46,2 67 53,8

Слайд 13

Додаткове фінансування На виконання наукових і науково – технічних розробок за державним замовленням у державному бюджеті в 2007 році було заплановано 6 824 100 грн. Ці гроші планувались на 110 проектів, з яких 86 виконувались ВНЗ та організаціями МОН України. 6824100:110=62037,3 грн:1.36:12=3801,3

Слайд 14

Показники 2007 р. Законом «Про державний бюджет України на 2007 рік» на розвиток закладів і установ МОН України фінансування становило 754670000 грн. Фактично надійшло 100 %. Для порівняння у 2006 році 6 054 500 000 грн. Фактично надійшло (98,9%) З них на фінансування ВНЗ 3-4 рівнів акредитації : 2006 – 2 235 100 000 грн., профінансовано 100% (36,9% всіх) 2007 - 3 663 400 000 грн., профінансовано 100% (48,5% всіх).

Слайд 15

Заробітна плата і стипендії Заробітна плата педагогічним та науково-педагогічним працівникам та стипендії учням і студентам виплачені повністю. 2006 рік – 1 597 500 000 грн. 2007 рік – 1 647 900 000 грн. (+404 600 000 грн. на введення Єдиної тарифної сітки, збільшення оплати, виплату оздоровчих та ін.) Комунальні платежі профінансовані на 100 % (199 млн.грн.), але ще залишається борг з 2006 року. 129,4 млн.грн. на видання, придбання та доставку підручників; 75,9 млн.грн. на добудову корпусів та гуртожитків.

Слайд 16

Додаткові платні послуги Постановою КМ України від 20 січня 1997 року №38 затверджено Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами: у сфері освітньої діяльності у сфері міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я у сфері фізичної культури і спорту у сфері побутових послуг у сфері транспорту у сфері житлово-комунальних послуг поліграфічні послуги та видавнича діяльність видання та реалізація навчальних, методичних та інших матеріалів.

Слайд 17

У сфері освітньої діяльності навчання іноземних і вітчизняних студентів понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу здобуття другої вищої освіти післядипломна освіта навчання слухачів підготовчих відділень повторне навчання окремих дисциплін і курсів відрахованими студентами з подальшим складанням іспитів чи заліків підготовка аспірантів і докторантів понад держзамовлення

Слайд 18

У сфері освітньої діяльності (продовження) прийом кандидатських іспитів підготовка до захисту та проведення захисту дисертації, друкування і розсилка авторефератів, стенографування захисту тощо (крім оплати часу засідання членами спецради) довузівська підготовка наукове консультування для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно різного роду лекторії курси водіїв, факультативи іноземних мов, комп.підготовки, гри на муз.інструментах та інше

Слайд 19

У сфері міжнародного співробітництва надання візової підтримки студентам-іноземцям надання допомоги у виїзді і оформлення виїздів за кордон українським студентам організація на компенсаційних засадах літніх мовних курсів, шкіл, семінарів, спортивних і туристичних змагань, подорожей надання послуг щодо легалізації документів про освіту надання перекладацьких послуг

Слайд 20

У сфері охорони здоров’я надання місць у будинках та базах відпочинку з медіко – санітарним забезпеченням

Слайд 21

У сфері фізичної культури і спорту - групові та індивідуальні заняття спортом у спортзалах, басейнах, тенісних кортах понад норми, що встановлена навчальним планом

Слайд 22

У сфері побутових послуг будівництво, ремонт та обладнання житла…. ремонт і техобслуговування автомобілів послуги з паркування авто виготовлення і ремонт меблів ремонт побутової техніки фото-, кіно-, аудіо та відео послуги виготовлення та ремонт взуття хімчистка та банно – пральні послуги прокат різного обладнання

Слайд 23

Зауваження Варто зазначити, що деякі послуги дітям сиротам та дітям, що залишились без опіки надаються безоплатно. Під кожну послугу розробляється окремий кошторис, який підпиується головним бухгалтером і ректором.

Слайд 24

Розрахунок вартості платних послуг/навчання по спеціальності: Філологія. Українська мова і література на 2007/2008 навч.рік у КМПУ імені.Б.Д.Грінченка освітньо – кваліфікаційний рівень – бакалавр форма навчання - денна

Слайд 25

Код видатків Показники Витрати коштів на одного студента (грн.) 1110 Оплата праці працівників: 1787,37 а) науково-педагогічний персонал. Згідно з постановою «Про затвердження нормативів чисельності студентів,…» від 17.08.02 №1134 норматив на 1-го викладача 9 студентів, Навантаження 1-го викладача 600 годин. 600 год : 9 студ*20,02 грн=1334,67 грн. б) погодинний фонд заробітної плати 1334,67 грн*5%=66,73 грн. (5% від суми професорсько-викладацького складу) в) адмін..-обслугов. персонал 825600 грн.(фактичний ФЗП за три квартала):2139 чол.(середньо-річна кількість студентів)=385,97 грн.

Слайд 26

Розрахунок (продовження) 1120 Нарахування на заробітну плату (36,2%) 647,03 1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 123,88

Слайд 27

Розрахунок (продовження) 1160 Оплата комунальних послуг 93,06 199057 (факт за три квартала 2007р.):2139 чол=93,06   В тому числі:   Оплата теплопостачання 42,47 Оплата водопостачання та водовідведення 6,65 Оплата електроенергії 32,58 Оплата інших комунальних послуг 11,36

Слайд 28

Розрахунок (продовження) 2130 Капітальний ремонт та реконструкція 113,92   Всього видатків на 1-го студента 2800

Слайд 29

Розрахунок вартості платних послуг/навчання по спеціальності: Початкове навчання (англ..мова) на 2007/2008 навч.рік у КМПУ імені.Б.Д.Грінченка освітньо – кваліфікаційний рівень – магістр форма навчання - заочна

Слайд 30

Код видатків Показники Витрати коштів на одного студента (грн.) 1110 Оплата праці працівників: 1280,26 а) науково-педагогічний персонал. Згідно з постановою «Про затвердження нормативів чисельності студентів,…» від 17.08.02 №1134 норматив на 1-го викладача 21 студент, Навантаження 1-го викладача 550 годин. 550 год : 21 студ*32,52 грн=851,71 грн. б) погодинний фонд заробітної плати 851,71 грн*5%=42,58 грн. (5% від суми професорсько-викладацького складу) в) адмін..-обслугов. персонал 825600 грн.(фактичний ФЗП за три квартала):2139 чол.(середньо-річна кількість студентів)=385,97 грн.

Слайд 31

Розрахунок (продовження) 1120 Нарахування на заробітну плату (36,2%) 463,45 1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 262,24

Слайд 32

Розрахунок (продовження) 1160 Оплата комунальних послуг 93,06 199057 (факт за три квартала 2007р.):2139 чол=93,06   В тому числі:   Оплата теплопостачання   Оплата водопостачання та водовідведення 42,47 Оплата електроенергії 6,65 Оплата інших комунальних послуг     32,58   11,36

Слайд 33

Розрахунок (продовження) 2110 На розвиток матеріальної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) 303,8 2130 Капітальний ремонт та реконструкція 97,19   Всього видатків на 1-го студента 2500

Слайд 34

Реальна вартість навчання При цьому вартість навчання 1-го студента бюджетника в КМПУ імені Б.Д.Грінченка становить 15623,83 грн без врахування капітальних видатків 16176, 38 грн.з врахування капітальних видатків. Чому вартість контрактника менша?

Слайд 35

Бюджетний паспорт Чи є в державі документ, що визначає вартість навчання 1-го студента, що фінансується з бюджету? Це паспорт бюджетної програми на 2008 рік. Орієнтовна вартість навчання студента бюджетника становитиме 11602,2 грн. Орієнтовна вартість одного студента контрактника – 8397,2 грн.

Слайд 36

Поточні і довготривалі витрати - Поточні витрати - 90% всіх витрат заробітну плату і нарахування на неї, виплату стипендій, канцелярські та господарські витрати, відрядження та інше. Довготривалі витрати проведення капітального ремонту, придбання обладнання та інвентаря.

Слайд 37

Кошторис ВНЗ Планування витрат здійснюється відповідно до затвердженого кошторису витрат, який є основним фінансовим документом установи, де визначено обсяг, цільове направлення, поквартальний (помісячний) розподіл коштів на утримання ВНЗ.

Слайд 38

Кошторис (продовження) Кошторис або бюджет ВНЗ складається, розглядається і затверджується у строгій відповідності до Постанови КМ України від 28.02.02 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» Зміни до цієї постанови вносились 7 разів, остання в 2006 році. Форма кошторису затверджується Мінфіном, а сам кошторис погоджується з головним розпорядником.

Слайд 39

Складові кошторису Загальний фонд – містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків на виконання бюджетною установою основних функцій або розподіл надання кредитів з бюджету. Спеціальний фонд – містить обсяг надходжень не із державного бюджету і розподіл їх за повною економічною класифікацією.

Слайд 40

Слайд 41

Реальний кошторис Код Показники Усього на рік Разом Загальний фонд Спеціальний фонд 1000 Поточні видатки 48418,7 2675   1110 Оплата праці 23822,8 1432   1120 Нарахування на зар.плату 8623,9 518,4  

Слайд 42

Кошторис (продовження) 1130 Придбання предметів та інші послуги 3943,5 410,3   1131 Предмети матеріали, обладнання 1086,5 105     Меблі 335,2       Канц..товари 214 26     Госп.товари 128,1 14,2     Студ.квитки, дипломи 170,9 43,1     Картриджі 32,4       Жалюзі 45       Спорттовари 55       Матеріали для видавництва 105,9 21,1  

Слайд 43

Кошторис (продовження) 1132 Медикаменти та перев..матеріал   5   1133 Продукти харчування 445,3     1134 М’який інвентар та обмундирування 18,6 5   1135 Оплата транспорту та обслуговування 18,6 97   1136 Оренда 35,5     1137 Поточний ремонт приміщень 502,8 20,3   1138 Послуги зв’язку 110 46  

Слайд 44

Кошторис (продовження) 1139 Оплата інших послуг та видатків 1726,2 140     Охорона 793,6 29,2     Сигналізація 20       Пожежна сигнал 40       Тривожна кнопка 30,7       Касове обслуг 60,2       Демеркур.люм.ламп   5     Виміри опору заземлення   11     Перезарядка картриджів 10 20  

Слайд 45

Кошторис (продовження) 1140 Видатки на відрядження 119,5 68   1160 Оплата комунальних послуг 1727,6 238,3   1161 Оплата теплопостачання 1104,6 90   1162 Водопостачання та водовідведення 136,2 66,3   1163 Оплата електроенергії 387,9 68   1165 Інші комун.послуги 98,9 14   1170 Програми і заходи 380,8     1340 Поточні трансферти населенню 9800,6     1342 Стипендії 9632,7     1343 Інші поточні трансферти 167,9       Винагорода за перемогу у конкурсах 100    

Слайд 46

Кошторис (продовження) 2100 Капітальні видатки 632,5 500   2110 Придбання предметів, обладнання > 1200 грн. 500 200     Автотранспорт 500       Кухон.обладн   100     Меблі   100   2130 Капітальний ремонт корпусів 132,5 300     Корпус 1   200     Корпус 2   100     Корпус 3         електрика 55       Підготовка до ос-зим.періоду 77,5       Всього 49051,2 3175 52226

Слайд 47

Гарантії виконання Захищені статті і покриття видатків із спецфонду. Всі зміни погоджуються в обов’язковому порядку. Під кожну цифру окремий кошторис обов’язково.

Слайд 48

Оплата праці Оплата праці – винагорода, яка обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовою угодою власник, або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу. Постанова КМ України від 30.08.2002 р №1298 оплата праці працівників бюджетних установ здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів. На підставі цієї постанови МОН України постановою від 26.09.05 р. №557 затвердило розміри посадових окладів та схеми тарифних розрядів посад працівників, надбавки та доплати працівникам.

Слайд 49

Штатний розпис Штатний розпис – внутрішній нормативний документ підприємства, що встановлює структуру адміністративно – управлінського апарату, із зазначенням переліку посад, що є у її складі, чисельності працівників за кожною з них і розміри їх місячних посадових окладів. Основою для розробки штатного розпису є Єдина тарифна сітка посадових окладів

Слайд 50

Приклад із штатного розпису Доцент, кандидат наук, що має стаж роботи понад 20 років у ВНЗ 3-4 рівня акредитації. Це 19 позиція єдиної тарифної сітки, посадовий оклад 1580, 0 грн. Доплата за вчений ступінь і звання 40% - 632,0 грн., Доплата за стаж 30% - 474,0 грн. Муніципальна надбавка 50% - 790,0 грн Всього – 3476,0 грн.

Слайд 51

Тендери Тендер – конкурсна форма розміщення замовлення на закупівлю обладнання або залучення підрядників для будівництва; ціна, запропонована підприємством, при визначенні якої враховується перш за все можливі ціни конкурентів, а не рівень власних видатків чи попит на товар.

Слайд 52

Тендер (продовження) проведення регламентується Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» і вживається як здійснення конкурсного відбору учасників для визначення переможця торгів, згідно з процедурами, встановленими цим Законом. Для проведення створюється тендерний комітет З переможцем тендеру укладаються відповідні договори і угоди.

Слайд 53

Тендер (продовження) Більше 30 тис, покупка одноразова, дробити не можна, покупки до 1200 грн по 1131, тобто поточні витрати, а понад 1200 грн. через основні фонди. Купівля машин. Обслуговування мобільних телефонів.

Слайд 54

Інвестиції в освіту Інвестиції в освіту – грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об’єкти сфери освіти для її розвитку або досягнення соціального ефекту. До інвестицій належать: грошові внески паї банківські вклади цінні папери рухоме і нерухоме майно (будівлі, споруди…) інтелектуальні цінності (майнові права, що випливають з авторських прав, ноу-хау, досвід та ін..).

Слайд 55

Інвестиції (продовження) Інноваційні інвестиції - одна із форм реального інвестування, що здійснюється для реалізації технологічних інновацій у практичну діяльність навчальних закладів. Інноваційні інвестиції реалізуються у двох основних формах: через придбання готової науково-технічної продукції та через розробку нової науково-технічної продукції. Інтелектуальні інвестиції - вкладення коштів у підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, наукові розробки, патенти, ліцензії та ін..

Слайд 56

Інвестиції (продовження) Капітальні інвестиції – вкладення коштів у придбання будинків, споруд та інших основних фондів та нематеріальних активів, що підлягають амортизації. Основним джерелом інвестицій в освіту в Україні є державний та місцевий бюджети, громадські фонди та фізичні особи.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка