X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток фінансових ринків України. Перспективи ринку фінансового лізингу.

Завантажити презентацію

Розвиток фінансових ринків України. Перспективи ринку фінансового лізингу.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розвиток фінансових ринків України. Перспективи ринку фінансового лізингу. Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Волга Василь

Слайд 2

Державний реєстр фінансових установ

Слайд 3

Динаміка активів фінансових установ

Слайд 4

Мета державного регулювання ринку фінансового лізингу Проведення єдиної та ефективної політики в сфері фінансових послуг Захист інтересів споживачів фінансових послуг Створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ринків фінансових послуг Сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг

Слайд 5

Напрями державного регулювання ринку фінансового лізингу Внесення інформації про лізингові компанії до Державного реєстру фінансових установ Взяття на облік юридичних осіб – суб’єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги фінансового лізингу Отримання від суб’єктів нагляду Держфінпослуг звітності (електронної) щодо надання фінансових послуг Проведення виїзних та безвиїзних перевірок фінансових установ Застосування заходів впливу та накладення адміністративних стягнень у разі порушення законодавства України про фінансові послуги

Слайд 6

Нормативна база

Слайд 7

Проект Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2015 року Статус: на перепогодженні Кабінетом Міністрів України Мета: розбудова ефективного фінансового сектора, здатного забезпечувати реальний сектор економіки необхідними фінансовими ресурсами та підтримку соціального розвитку країни, її інтеграцію у світовий фінансовий простір без загроз національним інтересам та економічній безпеці України Основні цілі Стратегії: досягнення високого рівня стійкості, прозорості та конкурентоспроможності фінансового сектора України

Слайд 8

Головні завдання Стратегії Впровадження системи пруденційного нагляду за професійними учасниками фінансового ринку (розроблений Проект концепції станом на травень 2010 р.) Уніфікація державного регулювання та нагляду Розвиток саморегулювання на ринку фінансових послуг Посилення боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Підсилення інституційної спроможності та підвищення рівня фінансового забезпечення регуляторів фінансових послуг

Слайд 9

Концепція запровадження пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами Мета: впровадження пруденційного нагляду за страховими компаніями, недержавними пенсійними фондами та кредитними спілками (перший етап) Пруденційні правила: кількісні та якісні показники, нормативи та вимоги щодо ліквідності, капіталу та платоспроможності, прибутковості та якості активів, ризиковості операцій, якості систем управління та управлінського персоналу, додержання правил надання фінансових послуг Основа для пруденційних правил: Директива Європейського Парламенту та Ради № 2009/138/ЕС від 25 листопада 2009 року, щодо заснування та здійснення діяльності зі страхування та перестрахування (далі - Solvency II), Угода у рамках Базельського комітету з банківського нагляду щодо міжнародної конвергенції вимірювання капіталу та стандартів (Basel II) та стандарти Міжнародної асоціації органів страхового нагляду (IAIS), Міжнародної асоціації органів нагляду за недержавними пенсійним фондами (IOPS) та Міжнародної асоціації кредитних спілок (WOCCU)

Слайд 10

Меморандум про співробітництво Асоціації та Держфінпослуг Вдосконалення законодавства Вдосконалення статистичної інформації Створення національного рейтингу лізингових компаній Проведення спільних публічних заходів для популяризації лізингу Підтримка наукової та освітньої діяльності щодо лізингу Проведення спільних навчальних тренінгів Організація профільної щорічної конференції

Слайд 11

Консультативно-методична група з питань діяльності лізингового ринку. План 2010. Вдосконалення нормативно-правової бази Оновлення підходів до збору, консолідації та оприлюднення фінансової звітності Внесення до програми вищих навчальних закладів курсу “Лізингова діяльність” Доопрацювання національних стандартів фінансової звітності та розробка рекомендацій щодо переходу на МСФЗ Впровадження стандартів надання фінансових послуг Публічні заходи щодо обговорення проблеми розвитку лізингу в Україні

Слайд 12

Перспективні напрями державного регулювання ринку фінансового лізингу Забезпечення фінансової стійкості компаній, шляхом: - встановлення вимог до якості їх активів; - збільшення капіталізації компаній (норматив адекватності капіталу); - встановлення вимог до керівництва компанії; Запровадження елементів системи ризик менеджменту шляхом: - Оцінки платоспроможності та ліквідності; - Запровадження можливості створення резервів під сумнівну заборгованість; Створення системи прозорості діяльності та розкриття інформації щодо фінансового стану фінансових компаній, шляхом запровадження: - МСФЗ; - найкращої світової практики корпоративного управління.

Слайд 13

Підвищення ролі фінансового лізингу у фінансуванні Лізинговий ринок є другим, після банківського, фінансовим ринком за розміром фінансування придбання активів. Має значний потенціал розвитку: рівень зносу основних фондів в економіці України більше 70%, рівень проникнення лізингу менший у рази у порівнянні з країнами Європи. Економіка потребує нових інвестицій в пріоритетні галузі. В ситуації, коли банківський сектор знижує другий рік кредитний портфель, потрібні альтернативні фінансові інструменти. Очікувані зміни у законодавстві покращать ситуацію з оподаткуванням операцій фінансового лізингу, отже очікується значне зростання обсягу операцій

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка