X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Екологічний податок

Завантажити презентацію

Екологічний податок

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розподілення надходжень екологічного податку: ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК до державного бюджету 50% до місцевого бюджету 50% Платників податку Об’єкт та базу оподаткування Ставки податку Порядок обчислення податку Порядок подання податкової звітності та сплати податку Екологічний податок – загальнодержавний обов’язковий платіж, що сплачується з фактичних обсягів викидів в атмосферу, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин та розміщення відходів суб’єктів господарювання та фізичних осіб. Є джерелом фінансування заходів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, підвищення рівня екологічної безпеки життєдіяльності природного середовища.

Слайд 2

Екологічний податок – платіж, що сплачується з фактичних обсягів викидів в атмосферу, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин та розміщення відходів юридичними та фізичними особами Об’єкт оподаткування Суб’єкт оподаткування База оподаткування Строки подачі звітності (декларації) Порядок обчислення податку Податковий період обсяги та види забруднюючих речовин, в повітря; обсяги та класи відходів на об’єктах; обсяги та види скидів у водні об’єкти; обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами; обсяги електроенергії виробленої атомними електростанціями; обсяги та категорія радіоактивних відходів. протягом 10 календарних днів, за останнім днем граничного строку подання декларації за винятком податкових агентів, які сплачують податок до або в день подання митної декларації; Календарний квартал за викиди в повітря за скиди у водні об'єкти Суб’єкти господарювання, юридичні особи, ( що не провадять господарську діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів) в результаті діяльності яких відбувається забруднення навколишнього середовища. А також фізичні особи які здійснюють викиди в атмосферу пересувними джерелами Строки сплати протягом 40 календарних днів, за останнім календарним днем податкового періоду за розміщення відходів Ставка податку Суми податку обчислюються платниками самостійно шокварталу виходячи з фактичного забруднення та ставок податку. ЕП = Пвс + Пс + Прв + АЕС + S, Пвс – сума податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; Пс – сума податку за скиди у водні об’єкти; Прв – сума податку за розміщення відходів; АЕС – сума податку за утворення радіоактивних відходів; S – сума податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений строк. за утворення радіоактивних відходів за тимчасове зберігання радіоактивних відходів

Слайд 3

Спрощено порядок розрахунку екологічного податку шляхом уніфікації системи коригуючих коефіцієнтів та врахування їх у базових ставках податку; РОЗДІЛ VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК Стимулювання до впровадження екологічно чистих технологій (зарахування 50% сум коштів податку до Спецфонду держбюджету з використанням таких коштів на фінансування цільових проектів з екологічної модернізації підприємств); Оподаткування екологічним податком на заміну збору за забруднення; Перехід до стягнення податку з пересувних джерел забруднення через податкових агентів спрощує адміністрування податку Проведено диференціацію ставок за видами палива. Збільшено ставки екологічного податку удвічі, а також запроваджено оподаткування податком викидів двоокису вуглецю; Новації:

Слайд 4

під час провадження діяльності здійснюються: викиди в повітря стаціонарними джерелами; скиди безпосередньо у водні об’єкти; розміщення відходів крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини; утворення радіоактивних відходів; тимчасове зберігання радіоактивних відходів виробниками понад установлений строк. РОЗДІЛ VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК Суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють викиди в атмосферу пересувними джерелами ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ

Слайд 5

ПОДАТКОВІ АГЕНТИ Податок за викиди в атмосферне повітря пересувними джерелами у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами під час реалізації такого палива. До податкових агентів належать суб’єкти господарювання, які: здійснюють торгівлю паливом власного виробництва передають замовнику паливо, вироблене з його давальницької сировини здійснюють ввезення палива на митну територію України

Слайд 6

ОБ’ЄКТ ТА БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ обсяги та види забруднюючих речовин в повітря стаціонарними джерелами; обсяги та класи відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах протягом звітного кварталу; обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються у водні об’єкти; обсяги та види палива, реалізованого або ввезеного податковими агентами; обсяги електроенергії виробленої атомними електростанціями; обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються та/або тимчасово зберігаються понад установлений строк.

Слайд 7

Ставки за викиди в повітря окремих забруднюючих речовин : Назва забруднюючої речовини Ставка податку, грн за тонну Азоту оксиди 1329,67 Аміак 249,38 Ангідрид сірчистий 1329,67 Ацетон 498,76 Бенз (о) пірен 1692679,53 Бутилацетат 299,48 Ванадію п’ятиокис 4987,62 Водень хлористий 50,09 Вуглецю окис 50,09 Вуглеводні 75,14 Газоподібні фтористі сполуки 3292,05 Тверді речовини 50,09 Кадмію сполуки 10524,1 Марганець та його сполуки 10524,1 Нікель та його сполуки 53620,18 Озон 1329,67 Ртуть та її сполуки 56363,37 Свинець та його сполуки 56363,37 Сірководень 4273,24 Сірковуглець 2776,95 Спирт н-бутиловий 1329,67 Стирол 9709,52 Фенол 6035,24 Формальдегід 3292,05 Хром та його сполуки 35696,33

Слайд 8

Ставки за викиди в повітря інших сполук на які встановлено клас небезпечності: Для речовин, на які не встановлено клас небезпечності, застосовуються ставки залежно від орієнтовнобезпечних рівнів впливу: Для сполук, на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовнобезпечний рівень впливу ставки: встановлюються як за викиди речовин I класу небезпечності Ставка податку за викиди двоокису вуглецю - 0,22 грн. за 1 т. Клас небезпечності Ставка податку, гривень за тонну I 9510,24 II 2178 III 324,52 IV 75,14 Орієнтовнобезпечний рівень впливу речовин (сполук)(міліграмів на куб. метр) Ставка податку, гривень за тонну Менше 0,0001 400329,47 0,0001 0,001 (включно) 34300,23 0,001 0,01 (включно) 4738,24 0,01 0,1 (включно) 1329,67 0,1 більше 10 50,09

Слайд 9

Ставки за скиди у водні об’єкти: речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу: застосовуються ставки за найменшою величиною гранично допустимої концентрації. За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера: ставки збільшуються у 1,5 раза. інших речовин: Назва забруднюючої речовини Ставка податку,гривень за тонну Азот амонійний 873,38 Органічні речовини (за показниками БСК 5) 349,57 Завислі речовини 25,05 Нафтопродукти 5137,9 Нітрати 75,14 Нітрити 4289,57 Сульфати 25,05 Фосфати 698,05 Хлориди 25,05 Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний рівень впливу(міліграмів на літр) Ставка податку,гривень за тонну до 0,001 (включно) 91511,94 0,001 0,1 (включно) 66350,59 0,1 1 (включно) 11438,86 1 10 (включно) 1164,14 понад 10 233,05

Слайд 10

за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів, грн. за одиницю: обладнання та приладів,що містять ртуть,елементи з іонізуючим випромінюванням 469,36; люмінесцентних ламп 8,17. Ставки за розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки: застосовується ставка податку, встановлена за розміщення відходів I класу небезпеки. За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів: ставки податку збільшуються у 3 рази. за розміщення відходів, залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності : Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця розміщення відходів у навколишньому середовищі: Клас небезпеки відходів Рівень небезпечності відходів Ставка податку,гривень за тонну I надзвичайно небезпечні 762,3 II високо небезпечні 27,77 III помірно небезпечні 6,97 IV мало небезпечні 2,72 малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості 0,27 Місце (зона) розміщення відходів Коефіцієнт В межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж 3 На відстані 3 км і більше від меж населеного пункту 1

Слайд 11

Ставки за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) Ставка за утворення радіоактивних відходів на атомних електростанціях: 0,0069 гривні у розрахунку на 1 кВт-год виробленої електричної енергії. Коригуючий коефіцієнт залежно від активності радіоактивних відходів: Категорія відходів Коефіцієнт Високоактивні 50 Середньоактивні та низькоактивні 2

Слайд 12

Ставки за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений строк Категорія відходів Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання), грн. за куб. м. Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання, грн. за куб. см. Високоактивні 326700 10890 Середньоактивні та низькоактивні 6098,4 2178

Слайд 13

ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКУ Суми податку обчислюються платниками податку та податковими агентами самостійно щокварталу на основі: – фактичних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу у тоннах (т); – з кількості фактично реалізованого, або, із кількості фактично ввезеного на митну територію України палива та ставок податку; – обсягів скиду забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (т); – обсягів відходів (т); – обсягів відходів в одиницях обладнання та приладів (од.). – обсягів відходів у вигляді джерел іонізуючого випромінювання (см3); – обсягів відходів у вигляді радіоактивних відходів (м3); – обсягів електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) (кВт/год.); – вартості джерел іонізуючого випромінювання (грн.); – ставок податку за одиницю бази оподаткування (грн.); – коригуючих коефіцієнтів. Дані, на основі яких розраховується податкове зобов’язання, мають бути підтвердженими первинними документами бухгалтерського обліку.

Слайд 14

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ Базовий податковий період дорівнює календарному кварталу. Платники податку та податкові агенти складають податкові декларації за формою, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, до податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, за останнім днем граничного строку подання декларації за винятком податкових агентів, які сплачують податок до або в день подання митної декларації;

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка