X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Стратегічний екологічний аналіз Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні:

Завантажити презентацію

Стратегічний екологічний аналіз Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні:

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Стратегічний екологічний аналіз Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні: Екологічний звіт ЦЕО “Еколайн”

Слайд 2

Зміст Вступ Процес СЕА Виробництво енергії в Україні Сценарії оцінки (сценарії розвитку альтернативної енергетики) Консультації в рамках процесу СЕА Політичний контекст і існуючий стан навколишнього середовища Аналіз просторових обмежень Імовірні значні впливи на навколишнє середовище і пом’якшуючі заходи Дотримання цілей СЕА Реалізація

Слайд 3

Цілі Стратегічного екологічного аналізу (СЕА) Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) розпочав реалізацію Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні (Програми USELF) В рамках Програми USELF було організоване проведення Стратегічного екологічного аналізу (СЕА) технологій відновлюваної енергетики для найбільш перспективних районів України Метою СЕА є формування засад для проведення екологічної оцінки майбутніх конкретних проектів в галузі відновлюваної енергетики в Україні Типи проектів в галузі відновлюваної енергетики: Біогаз Біомаса Малі ГЕС Сонячна енергія Енергія вітру

Слайд 4

Процес СЕА Чинне законодавство України не містить вимог щодо проведення СЕА Екологічна і соціальна політика ЄБРР вимагає дотримання вимог Директив ЄС і національного законодавства в процесі розробки і реалізації проектів і програм, що фінансуються Банком Процес СЕА виконувався у відповідності до вимог Директиви ЄС щодо СЕО (2001/42/EC), Практичного керівництва щодо СЕО, розробленого у Великій Британії, і українського законодавства з питань ОВНС Характеристика стану навколишнього середовища в Україні міститься у Тематичному звіті з екологічних питань в рамках СЕА (Додаток E), де розглядаються окремі складові навколишнього середовища (водні ресурси, ландшафти і біорізноманіття тощо) Цілі, сформульовані на етапі визначення складу та обсягу робіт для кожної окремої складової навколишнього середовища, використовуються в рамках СЕА для характеристики, аналізу і порівняння різних видів впливів

Слайд 5

Виробництво енергії в Україні Очікується, що попит на електроенергію подвоїться в період між 2005 і 2030 роками Переважна частина існуючих енергогенеруючих потужностей представлена тепловими електростанціями (64%), атомними електростанціями (26%) і великими гідроелектростанціями (9%) Частка відновлюваної енергетики (не враховуючи великі гідроелектростанції) складає менше 1% Уряд України намагається значно збільшити потужності відновлюваної енергетики за допомогою схеми «Зелених тарифів» СЕА базується на інформації, що міститься у п’яти технічних звітах, присвячених оцінці сценаріїв розвитку відновлюваної енергетики в Україні (Додаток А)

Слайд 6

Сценарії оцінки В рамках СЕА були розроблені п’ять сценаріїв розвитку відновлюваної енергетики, на основі яких проводилось визначення потенційних значних впливів на навколишнє середовище. Сценарії визначались з урахуванням наступних факторів: Основні характеристики запропонованих технологій і пов’язаних з ними будівельних робіт; Райони, які вважаються перспективними для розвитку відновлюваної енергетики; Географічні обмеження; Існуюча інфраструктура; Обмеження, обумовлені можливостями підключення до енергопостачальної мережі Для кожного сценарію був оцінений потенційний масштаб розвитку енергогенеруючих потужностей (МВт) в тих районах, які мають необхідні технічні умови для розвитку відновлюваної енергетики

Слайд 7

Вітер Сучасні турбіни (2- 3 МВт) на станціях різної потужності (від 150МВт)

Слайд 8

Сонце Установки наземного базування загального призначення потужністю від 1МВт до > 20МВт

Слайд 9

Малі ГЕС Малі ГЕС потужністю

Слайд 10

Біомаса Спалювання сільськогосподарських відходів або відходів деревини в установках простого або комбінованого циклу (ТЕС) потужністю від 50МВт

Слайд 11

Звалищний газ Біогаз Утилізація органічних відходів тваринництва або звалищного газу в установках потужністю від 30 кВт до 5 МВт

Слайд 12

Консультації в рамках процесу СЕА Консультації проводяться відповідно до вимог Директиви ЄС щодо Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) Процес залучення зацікавлених сторін і консультацій із громадськістю регулюється наступними документами: Екологічна і соціальна політика ЄБРР (2008) Інформаційна політика ЄБРР (2008) План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) визначає характер, обсяг і графік консультацій із широким колом зацікавлених сторін і груп в ході процесу СЕА.

Слайд 13

Консультації в рамках процесу СЕА (продовження) Проект Екологічного звіту в рамках СЕА публікується і надається зацікавленим сторонам для ознайомлення і висловлення зауважень і коментарів Інформація щодо процесу СЕА вже надавалась в ході проведення консультацій щодо обговорення Звіту з визначення обсягів та складу робіт із СЕА і в рамках зустрічей з представниками 51 зацікавленої сторони, які представляли 8 різних груп Екологічний звіт в рамках СЕА існує в українському і англійському варіантах Ці варіанти доступні на сайті Групи із СЕА для Програми USELF: www.uself-ser.com Коментарі/зауваження та інші питання слід направляти за контактними адресами, наведеними на сайті www.uself-ser.com

Слайд 14

СЕА містить огляд нормативно-правової бази розвитку і експлуатації об’єктів відновлюваної енергетики в Україні СЕА визначає існуючий стан і характеристики навколишнього середовища, тобто “ існуючі базові умови ”. Існуючі базові умови характеризуються за шістьма тематичними напрямками: Клімат і якість повітря Поверхневі і підземні води Геологія і ґрунти Ландшафти і біорізноманіття Населення і соціально-економічна ситуація Культурна спадщина Політичний контекст і існуючий стан навколишнього середовища

Слайд 15

Слайд 16

Аналіз просторових обмежень В рамках СЕА був виконаний узагальнений аналіз чутливості складових навколишнього середовища по відношенню до потенційних проектів в галузі відновлюваної енергетики Цей аналіз базується на просторових даних географічних інформаційних систем (ГІС) Аналіз виконувався для кожного сценарію і кожної складової навколишнього середовища з метою отримання загальної картини існуючих технічних, екологічних і соціальних обмежень Реалізація проектів у високочутливих районах може бути можливою тільки якщо розробники цих проектів будуть здатні переконливо продемонструвати свою здатність забезпечити уникнення або зменшення до прийнятних рівнів всіх можливих впливів Для визначення конкретних проблем, пов’язаних з кожним окремим проектом, необхідно проводити більш детальну оцінку

Слайд 17

Вітер Вода Сонце Біомаса (с/г відходи)

Слайд 18

Біомаса деревини Звалищний газ Біогаз з відходів тваринництва

Слайд 19

Імовірні значні впливи на навколишнє середовище і пом’якшуючі заходи Оцінка впливів проводиться відповідно до положень Директиви ЄС щодо СЕО Оцінка значущості впливів на кожну окрему складову навколишнього середовища була виконана відповідними спеціалістами з використанням методу експертних оцінок і на підставі наступних факторів: Цінність, вразливість і чутливість об’єкту впливу Впливи сценарію розвитку відновлюваної енергетики, які можуть бути прямими або опосередкованими, далекосяжними і кумулятивними Інтенсивність впливів і їхній просторовий масштаб Імовірність виникнення або тривалість впливів, пов’язаних з будівництвом або експлуатацією об’єктів, а також їхній постійний або тимчасовий характер Виявлені фактори невизначеності, обмеження або припущення

Слайд 20

Потенційні значні впливи Позитивні впливи Негативні впливи Соціально-економічні переваги, пов’язані з працевлаштуванням місцевого населення на стадії будівництва і експлуатації Локалізовані впливи на етапі будівництва на поверхневі води, якість повітря, складґрунтів і здоров’я населення Соціально-економічні переваги, пов’язані зі сталим енергозабезпеченням Можлива необхідність переселення громад за межі проектних майданчиків або прилеглих територій Кумулятивні впливи на клімат в результаті скорочення викидів парникових газів (ПГ) Потенційна втрата природних середовищ існування і видів в результаті будівництва і експлуатації об’єктів Створення більш сприятливих умов для розвитку екотуризму Потенційні впливи на культурну спадщину і характер ландшафтів

Слайд 21

Пом’якшення впливів Клімат і якість повітря Належне управління будівельними роботами; ефективні методи експлуатації і планування Технічні засоби і методи контролю викидів/запахів на стадії експлуатації Водні ресурси Застосування найкращої практики регулювання рівнів стоку і контролю над утворенням наносів Протипаводковий захист і запобігання наслідків паводків Планування поводження з небезпечними матеріалами, запобігання забруднення і планування дій у надзвичайних ситуаціях Контроль наносів Запобігання забруднення вод Контроль викидів

Слайд 22

Пом’якшення впливів Геологія і ґрунти Ретельний вибір місця реалізації проекту Контроль ерозійних процесів; відновлення рослинного покриву на розчищених ділянках; відповідне профілювання поверхні майданчику; Планування заходів щодо запобігання забруднення. Ландшафти і біорізноманіття Передпроектні дослідження і моніторинг в процесі експлуатації Ретельний вибір місця реалізації проекту; маскування/приховування малопривабливих споруд; передпроектні заходи щодо виключення можливості впливу. Рибозахисні пристрої (малі ГЕС) і обхідні маршрути руху птахів (вітрові станції). Рибозахисні пристрої Ландшафтне планування Укріплення і профілювання схилів

Слайд 23

Пом’якшення впливів Культурна спадщина Передпроектне дослідження з виявлення об’єктів культурної спадщини. Уникнення випадків розташування проектних майданчиків на тих ділянках, де присутні зареєстровані об’єкти культурної спадщини і пам’ятки місцевого значення; ретельне проектування споруд/елементів інфраструктури з метою зведення до мінімуму візуального втручання. Населення і соціально-економічна ситуація Ретельний вибір місця реалізації проекту; компенсація за порушення/втрату земельних ділянок або доступу до них; модернізація інфраструктури. Управління рухом транспорту; управління використанням водних ресурсів; планування дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій (паводки, зсуви, вибухи). Модернізація інфраструктури Планування дій у надзвичайних ситуаціях Букові праліси Карпат (об’єкт зі Списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО)

Слайд 24

Дотримання цілей СЕА Цілі СЕА використовувались для оцінки екологічних показників кожного сценарію розвитку відновлюваної енергетики Сценарій відновлюваної енергетики в рамках Програми USELF Тематичний напрям Ціль СЕА: Чи забезпечує запропонований сценарій розвитку відновлюваної енергетики… Наземні ВЕС Малі ГЕС СЕС Біомаса Біогаз Відходи деревини С/г відходи Звалищний газ Відходи тварин-ництва Клімат і якість повітря Скорочення обсягів викидів парникових газів або прогрес в напрямку досягнення визначених для України цілей скорочення викидів парникових газів? Зведення до мінімуму ризику потенційного впливу на якість повітря? Поверхневі і підземні води Уникнення негативних впливів на стан поверхневих і підземних вод? або ? Зведення до мінімуму негативних впливів на рибне господарство, якість водних ресурсів, рекреаційне водокористування і інші види господарської діяльності, пов’язані з використанням річок і озер? або або Значний негативний вплив в плані відповідності цілі СЕА або Значний позитивний вплив в плані відповідності цілі СЕА або Незначний негативний вплив в плані відповідності цілі СЕА або Незначний позитивний вплив в плані відповідності цілі СЕА або Відсутність впливу Невизначений вплив ?

Слайд 25

Реалізація Стратегічний екологічний аналіз Аналіз високого рівня з метою визначення проблем, уточнення складу/ обсягів впливів і необхідних пом’якшуючих заходів Вивчення проблем, пов’язаних з проектом Вимоги національного і міжнародного природоохоронного права Технічні і екологічні обмеження Наявність даних Дослідження і моніторинг Визначення потенційних впливів і відповідних пом’якшуючих заходів Демонстрація відповідності вимогам і отримання фінансування План природоохоронних і соціальних заходів (ППСЗ) План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) Нетехнічне резюме (НТР) ключових впливів на навколишнє середовище і пом’якшуючих заходів

Слайд 26

Контактні особи з питань СЕА: Сергій Варламов, Еколайн Телефон: +38 099 1339146 email: varlamovsergiy@mail.ru Д-р Іван Максімов, Black & Veatch Телефон: +7 (495) 232-67-38 Email: maximovi@bv.com www.uself-ser.com Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка