X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Діяльність міжнародних організацій

Завантажити презентацію

Діяльність міжнародних організацій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Діяльність міжнародних організацій - МВФ, Світового банку, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку тощо – у забезпеченні міжнародного руху капіталів Платіжний баланс країни. Рахунок руху капіталу у платіжному балансі.

Слайд 2

Міжнародна організація — це об'єднання держав відповідно до міжнародного права і на основі міжнародного договору для здійснення співробітництва в політичній, економічній(Європейський союз), культурній, науково-технічній(Європейська організація ядерних досліджень), військовій(НАТО), валютно-фінансовій(МВФ, МБРР), соціальній (Міжнародна організація праці) та інших галузях, що має необхідну для цього систему органів, права й обов'язки, похідні від прав і обов'язків держав, і автономну волю, обсяг якої визначається волею держав-членів. Міжнародні організації

Слайд 3

Міжнаро дний валю тний фонд(IMF) — спеціальне агентство Організації Об'єднаних Націй, засноване 28-ма державами, з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті. Фонд має статус спеціалізованої установи ООН. Має 187 країн-членів. Міжнародний валютний фонд

Слайд 4

«сприяти міжнародній співпраці в валютно-фінансовій сфері»; «сприяти розширенню і збалансованому росту міжнародної торгівлі» «забезпечити стабільність валют, підтримувати упорядковані співвідношення валютної системи серед держав-членів» і не допускати «знецінення валют з метою отримання конкурентних переваг»; надавати допомогу в створенні багатосторонньої системи розрахунків між державами-членами, а також в ліквідації валютних обмежень тимчасово надавати державам-членам засоби в іноземній валюті, з метою «виправлення порушення рівноваги їх платіжного балансу». Офіційні цілі МВФ

Слайд 5

Резервна частка Кредитні частки Домовленості про резервні кредити стенд-бай Механізм розширеного кредитування Основні механізми кредитування

Слайд 6

Світовий банк Світовий банк, є однією з найбільших у світі організацій, що надають допомогу з метою розвитку. Банк розробляє стратегії допомоги для кожної зі своїх країн-клієнтів у співробітництві з державними органами, неурядовими організаціями й приватним сектором. Представництва Банку в різних країнах світу займаються реалізацією його програм, підтримують зв'язок з урядом і цивільним суспільством і сприяють більше глибокому розумінню проблем розвитку. До Світового банку входять дві інституції - Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку.

Слайд 7

Європейський банк реконструкції та розвитку— міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв'язки. ЄБРР працює лише на комерційних засадах. На відміну від МВФ, надає тільки цільові кредити під конкретні проекти приватним і державним структурам на потреби розвитку економіки. 60% позичкових засобів спрямовуються у приватний і 40% — у державний сектор. Крім цільових кредитів ЄБРР здійснює прямі інвестиції, а також надає технічну допомогу. Спеціальних коштів для надання технічної допомоги ЄБРР не має, а залучає інші ресурси, в тому числі із створених у країнах ЄС спеціальних фондів, міжнародних організацій. Європейський банк реконструкції та розвитку

Слайд 8

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) — державна фінансово-кредитна установа ЄС для фінансування розвитку відсталих європейських регіонів у формі довготермінових кредитів. За рахунок випуску облігаційних позик на міжнародному грошовому ринку та на національних грошових ринках країн ЄІБ формуються залучені кошти банку. На рентабельні проекти надають звичайні кредити, на малорентабельні — пільгові. Позики банку покривають частину вартості проекту, доповнюючи власні капітали позичальника. Європейський інвестиційний банк надає також пільгові кредити за рахунок засобів ЄС як технічний розпорядник. Європейський інвестиційний банк

Слайд 9

Схема основних форм вивозу капіталу

Слайд 10

Платіжний баланс (balance of Payments) - співвідношення між валютними надходженнями в країну і платежами держави за кордон протягом певного часу; статистичний звіт про результати зовнішньоекономічної діяльності країни за певний період, зазвичай за рік. Платіжний баланс країни

Слайд 11

Слайд 12

На цьому рахунку відображаються всі виплати з капітальних трансферів, а також придбання/продаж нематеріальних нефінансових активів. Трансфер вважається капітальним, якщо вибувається передача права власності на основний капітал або анулювання боргу кредитором за обставин, коли одна із сторін не отримує вартісного еквівалента. Анулювання боргу кредитором являє собою списання частини боргу банком або будь-якою іншою приватною чи урядовою структурою. Капітальні трансфери можуть здійснюватися як у грошовій, так і у матеріальній формі. Грошові капітальні трансфери призначені для придбання / розміщення основних фондів. До цього розділу платіжного балансу вносяться інвестиційні гранти. Капітальні трансфери в матеріальній формі є відображенням зміни права власності на основні фонди, списання дебіторської заборгованості. Чисті капітальні трансфери відображають результат цієї групи операцій, тобто різницю між дебетовими і кредитовими записами. Стаття "Придбання/продаж нематеріальних нефінансових активів" охоплює операції з активами, які не є результатом виробництва, а також невідчутні активи. Важливо пам'ятати, що розрахунки за використання невідчутних активів відображаються на рахунку поточних операцій, а придбання чи продаж — на рахунку операцій з капіталом. Рахунок операцій з капіталом

Слайд 13

Дякую за увагу! =)

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка