X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА РЯДАМИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ

Завантажити презентацію

РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА РЯДАМИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА РЯДАМИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Експрес-опитування 1.Які члени речення називаються однорідними? 2.Які члени речення можуть бути однорідними? 3.Чим можуть бути виражені однорідні члени речення? 4.Навести приклад речення з поширеними й непоширеними однорідними членами. 5.Розказати про вживання сполучників при однорідних членах речення.

Слайд 3

Творче спостереження з елементами аналізу 1.Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. 2.Аргументувати свою думку. Дібрати заголовок у вигляді словосполучення. 3.Поміркувати, чому автор називає творчість Катерини Білокур «дивом із див». Як ви це розумієте? 4.Виписати однорідні члени речення і на їх основі усно відтворити текст. 5.Пояснити правопис слів натхнення, почуття. 6.Дібрати власні приклади на подану орфограму і скласти з ними речення з однорідними членами.

Слайд 4

Дослідження-відновлення 1.Списати, уставляючи замість крапок пропущені літери. 2.Визначити ряди однорідних членів речення. 3.З’ясувати спосіб творення виділених слів. 4.Визначити, поширеними чи непоширеними є однорідні члени речення. 5.Довести правильність своєї думки.

Слайд 5

Лінгвістичне дослідження з творчим завдання 1.Прочитати. Схарактеризувати речення з однорідними членами. 2.Записати речення з кількома рядами однорідних членів. 3.Накреслити схеми речень. З’ясувати роль однорідних членів.

Слайд 6

Гра «Хто швидше?» Скласти речення з кількома рядами однорідних членів. 1. 4. 3. 5. 2. , , , , , , , , , , , , , , , , . . . . . … … … … … У У У та та та і і і і і

Слайд 7

Самостійна робота за варіантами Варіант 1 Знайти речення з однорідними додатками. Перебудувати його в речення з кількома рядами однорідних членів. 1.Ледве встала Катерина, поклонилась, вийшла мовчки з хати (Т. Шевченко). 2. У тій пісні