X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток поняттєвого мислення молодших школярів

Завантажити презентацію

Розвиток поняттєвого мислення молодших школярів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Стаж роботи – 25 років Кваліфікаційна категорія – вища Я дам дітям лише одне, але так, що все інше вони відкриють самі.

Слайд 2

«Розвиток поняттєвого мислення молодших школярів на уроках мови».

Слайд 3

Зміст сучасної освіти зорієнтований: на формування у дитини вміння мислити критично, на опрацьовування різноманітної інформації, на використання набутих знань і вмінь для розв’язування проблем.

Слайд 4

Поняттєве мислення – це процес діяльності у сфері мислення, у результаті якого людина розв’язує певну проблему, користуючись готовими знаннями, які виражені у поняттєвій формі, у твердженнях, умовиводах

Слайд 5

Провідна наукова ідея досвіду – створення умов для розвитку у дитини вміння мислити критично, отримання та опрацювання різноманітної інформації , користуючись готовими знаннями, які виражені в поняттєвій формі у твердженнях і умовиводах та використання набутих знань і вмінь для розв’язування проблем.

Слайд 6

Мета роботи – формування в учнів ключової компетентності – уміння вчитися, виконувати розумові операції і практичні дії,спираючись на окремі прийоми

Слайд 7

Розгляд об’єкта, який вивчають, з різних сторін та виділення найбільшої кількості властивих йому ознак, рис, якостей тощо ( на основі аналізу і синтезу) Порівняння виділених рис, якостей, властивостей з метою вибору більш вагомих, головних (на основі порівняння та абстрагування) Формування нових положень ( на основі узагальнення) Встановлення причинно – наслідкових зв’язків та залежностей ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЄВОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Слайд 8

Наукова основа: науково – педагогічні теорії, викладені у працях Л.Виготського, Т.Ільїна, Д. Ельконіна, В.Давидова. 2. принципи виховання особистості, обґрунтовані у працях В.О. Сухомлинського. 3. методичні здобутки провідних вчителів – новаторів : * Рудакової Лідії Володимирівни, учительки початкових класів Новотроїцької ЗШ І-ІІІ ст.№ 4 Донецької області з питання розвитку ключових компетентностей * Куріпко Ольги Анатоліївни, учительки початкових класів Донецької багатопрофільної гімназії №50 з питання технології розвитку ключових компетентностей учнів * Черепанової Таміли Миколаївни, учительки початкових класів Христофорівської загальноосвітньої школі  I – III ступенів Криворіжжя з питання використання ІКТ на уроках * Вовчук Ірини Станіславівни, вчительки початкових класів м.Запоріжжя, Адміністратора Всеукраїнського Порталу «Початкове навчання». Автора Інтернет-проекту,головного редактора електронного журналу "НАВЧАЄМО РАЗОМ!" з питання організації самостійної роботи учнів початкової школи.

Слайд 9

(родове) – це назва певної групи предметів (видове) – це назва конкретного предмета даної групи власні назви: імена, прізвища, назви міст, річок тощо слова, які позначають предмети, до котрих не можна доторкнутися ВИДИ ПОНЯТЬ, З ЯКИМИ УЧНІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Слайд 10

порівнянні непорівнянні Мають спільні ознаки Не мають спільних ознак сумісні несумісні ВІДНОШЕННЯ МІЖ ПОНЯТТЯМИ

Слайд 11

Формування поняттєвого мислення передбачає ознайомлення учнів з поняттями «твердження», висловленим розповідним реченням.

Слайд 12

ВИДИ ЗАВДАНЬ НА РОЗВИТОК ПОНЯТТЄВОГО МИСЛЕННЯ ТА МОВЛЕННЯ

Слайд 13

Щоб перетворити складне твердження , частини якого з’єднані за допомогою сполучника «і», з хибного на істинне, необхідно лише замінити сполучник на «або».

Слайд 14

1. У подане визначення встав слово, яке є родовим до поняття «іменник». Іменник – це ________ , що означає назву предмета і відповідає на питання хто? що? 2. Допиши пропущені у визначеннях слова. А)Відмінювання іменників – це ________. Б) Іменники можуть бути назвами істот і ___, власними і __. В) Іменники в реченні виступають такими членами речення : __, __. 3. Знайди помилки, допущені у визначенні наведених понять. Запиши правильні визначення. А)Іменник – це те, що відповідає на питання який? Б) Іменники мають два роди. В) Власні назви пишуться з малої букви. В) власна назва, гол.член речення, Н.в., іменник, ч.р.

Слайд 15

4. Визнач, істинним чи хибним є кожне твердження. Перетвори хибні твердження на істинні. Запиши їх. А) Деякі іменники є власними назвами. Б) Всі іменники є загальними назвами. В) Деякі іменники змінюються за родами, числами, відмінками. Г) Всі іменники відповідають на питання хто? Д) В реченнях іменники завжди виступають тільки у ролі підмета. 5. Запиши поняття у такому порядку : від більшого за обсягом до меншого. А) ж.р., іменник, однина, власна назва. Б) множина, іменник, З.в., друг. член речення. В) власна назва, гол.член речення, Н.в., іменник

Слайд 16

За допомогою кругів Ейлера зобрази співвідношення між обсягами поданих понять. А – іменник В – власні назви С – загальні назви А – іменник В – однина С – множина Д - рід А В С А В С Д

Слайд 17

ЛІТЕРАТУРА Програма для середньої загальноосвітньої школи 1 – 4 класи.// Початкова школа. К.: 2006 Митник О. Розвиток поняттєвого мислення молодшого школяра. // Учитель початкової школи. – 2013. - №2. с.26 – 32 Коробко С. Особливості розвитку пам’яті учнів.//Початкова школа. – 1999. - №2. – С.12-15 Дорошенко С.І., Вашуленко М.С.// Методика викладання української мови. – К. : Вища школа, 1989 – 424 Наумчук М.М. // Сучасний урок української мови в початковій школі. – Тернопіль: Астон, 2001. Пометун О.І. // Сучасний урок. Інтерактивні технології н авчання. – К.: А.С.К., 2006 Єніна Л. Гімнастика розуму.//Палітра педагога. – 2002. - №4. – С.24-25

Слайд 18

№0000/23764 на публікацію матеріалу на сайті «Методичний портал» НАЗВА МАТЕРІАЛУ розвиток поняттєвого мислення на уроках мови 4 клас АВТОР Саєнко Олена Василівна вчитель початкових класів Білоцерківська ЗОШ І - ІІІ ступенів Постійна адреса публікації http://metodportal.com/node/23764 Дата публікації 2013-12-16 10:39 Адміністратор Методичного порталу                   О.А.Сорока

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка