X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Початкова школа

Завантажити презентацію

Початкова школа

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Початкова школа

Слайд 2

Акценти нового Державного стандарту початкової загальної освіти: забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; упровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкових класів; розроблення єдиного змісту стандарту для всіх мов навчання; використання здоров’язбережувальних технологій та екологічна спрямованість освіти.

Слайд 3

Освітні галузі: «Мови і літератури» «Математика» «Природознавство» «Суспільствознавство» «Мистецтво» «Технології» «Основи здоров’я і фізична культура»

Слайд 4

Варіативна складова спрямована: • на посилення предметів інваріантної складової; • на вивчення додаткових курсів; • на проведення індивідуальних та групових занять.

Слайд 5

Навчальні програми розміщені на сайтах МОНмолодьспорту України: www.mon.gov.ua Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: www.iitzo.gov.ua.

Слайд 6

Іноземна мова

Слайд 7

Тип навчального закладу Кількість годин по класах 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас загальноосвітній навчальний заклад 1 2 2 2 спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов 3 3 3 4

Слайд 8

Усього на викладання предмета програмою відведено 35 годин: I півріччя – 16 годин для засвоєння основ фонологічного аспекту мови; ІІ півріччя – 19 годин на засвоєння звуко-буквених співвідношень.

Слайд 9

Типи нетрадиційних уроків Урок - турнір Урок - гра Урок - КВК Урок - екскурсія Урок - конкурс Урок - мрія Урок - проект тощо

Слайд 10

Програми факультативів, спецкурсів та курсів за вибором Фаховий журнал “Іноземні мови в навчальних закладах”: 2009 рік №6 2010 рік №1, 5, 6 2011 рік №4

Слайд 11

Українська мова та література

Слайд 12

Зміни в оцінюванні та заповненні сторінок класного журналу Відповідно до листа МОНМСУ від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» у 2012/2013 н. р. з української літератури проводиться по 2 контрольні роботи на семестр у вигляді твору.

Слайд 13

Зміни в оцінюванні та заповненні сторінок класного журналу З 2012/2013 н. р. домашній контрольний твір не є обов’язковою формою контролю з української літератури. Якщо вчитель обирає таку форму контролю, то оформлює його оцінювання в журналі відповідно до «Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах» Якщо вчитель не проводить домашній контрольний твір, то колонка з надписом «Домашній твір» у журналі відсутня.

Слайд 14

Використання планів-конспектів уроку на друкованій основі Відповідно до листа МОНМСУ від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» «учитель-словесник може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо посібник має гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»; від дати надання грифу посібникові минуло не більше п’яти років. Зауважимо, що вчитель, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», має самостійно складати конспект (план-конспект) уроку із використанням матеріалів методичних посібників з метою вироблення й відпрацювання навичок моделювання уроків різного типу».

Слайд 15

Програми курсів за вибором та факультативів Чинними є лише програми, вміщені до збірників: ЗБІРНИК КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ І ФАКУЛЬТАТИВІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ / ЗА ЗАГАЛЬНОЮ РЕДАКЦІЄЮ ТАРАНІК-ТКАЧУК К.В. – К.: ГРАМОТА, 2011. ЗБІРНИК КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ І ФАКУЛЬТАТИВІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ / ЗА ЗАГАЛЬНОЮ РЕДАКЦІЄЮ ТАРАНІК-ТКАЧУК К.В. – К.: ГРАМОТА, 2011.

Слайд 16

Російська мова Література (інтегрований курс)

Слайд 17

Усі записи на сторінках класного журналу здійснюються російською мовою

Слайд 18

Історія

Слайд 19

5 – 9 класи: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» офіційний сайт МОНМСУ Не користуватися Програмами для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи », Перун, 2005. 10 – 11 класи: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи. Історія України. Всесвітня історія. Профільний рівень. Академічний рівень. Рівень стандарту. – Київ: Міністерство освіти і науки України, 2010. Програми курсів за вибором, рекомендованих МОНМСУ (Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Київ. Міністерство освіти і науки України, 2010). 2 частина.(Лист МОНУ від 12.03.2010 №1/11 – 1652).

Слайд 20

Календарне планування – у навчальних програмах, окремих брошурах на основі навчальних програм. Структуру і форму поурочних планів учителі визначають самі. Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Підручники, посібники, робочі зошити, атласи, зошити для контролю і корекції навчальних досягнень тощо повинні мати гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Учнівські зошити з предметів суспільно-гуманітарного циклу учителі перевіряють один раз на семестр, виставляючи або не виставляючи (на власний розсуд) бал за ведення зошита в журнал. Виставляючи тематичні оцінки, учитель може враховувати чи не враховувати оцінку за ведення зошита.

Слайд 21

Правознавство

Слайд 22

У 10-му класі назва предмета «Правознавство»; у 9-му – «Правознавство (практичний курс)». Не припустимо робити запис у журналі 10-го класу «Громадянська освіта: Правознавство».

Слайд 23

Хімія

Слайд 24

Зміни відбулися лише у записах, що стосуються інструктажів з БЖД. Хімія, 7-11 класи

Слайд 25

Хімія, 7-11 класи Лист МОНМСУ від 01.02.2012 № 1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів»

Слайд 26

Назви інструктажів та інструкцій записуються в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

Слайд 27

Дата Зміст уроку Домашнє завдання Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Інструктаж з БЖД …. 12/10 Практична робота № 1. Добування вуглекислого газу. Інструктаж з БЖД …

Слайд 28

Біологія, екологія, природознавство

Слайд 29

Програми факультативів та курсів за вибором з біології та екології ЛИШЕ 7 – 11 класи – Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-Подільській: Аксіома, 2009.

Слайд 30

Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин, що передбачена у програмах, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи.

Слайд 31

Навчальні програми курсів за вибором можна використовувати також для проведення факультативних занять і НАВПАКИ: програми факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибором. Курс за вибором(факультатив), програма якого розрахована на 35 годин і більше може вивчатися упродовж двох років.

Слайд 32

Рівень стандарту, академічний рівень Враховуючи зміст і структуру навчальних програм з біології та хімії, рекомендуємо спланувати вивчення екології у другому семестрі так:1 година тижневого навантаження. На вивчення біології рекомендуємо виділити у І семестрі 2 години, а у ІІ семестрі – 1 годину на тиждень.

Слайд 33

Фізика, астрономія