X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Визначення складного речення

Завантажити презентацію

Визначення складного речення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Українська мова Складне речення

Слайд 2

Зміст 1.Визначення складного речення 2.Види речень 3.Складносурядне речення 4.Складнопідрядне речення 5.Безсполучникове речення 6.Складнопідрядне речення з кількома підрядними: - Послідовна підрядність - Паралельна підрядність - Однорідна підрядність - Комбінована підрядність 7.Складна синтаксична конструкція

Слайд 3

Визначення Складне речення має два або більше синтаксичних (підметово-присудкових) центрів. Складне речення об’єднує кілька простих. Але, порівнюючи з простими реченнями, частини складного речення мають свої інтонаційні, синтаксичні й смислові особливості назад

Слайд 4

Види речень Складне речення сурядне (об’єднане сполучниками сурядності: і, а , та) підрядне (об’єднане сполучниками підрядності: що, який, бо, через…) безсполучникове (об’єднане інтонацією) складні конструкції (поєднуються риси всіх трьох типів) назад

Слайд 5

Теорія Складносурядне речення – це складне речення, частини якого синтаксично рівноправні і об’єднані між собою сполучниками сурядності Для поєднання частин складносурядного речення використовуються такі сполучники сурядності: а) єднальні і, та, також, ні… ні, не тільки… а й, притому, причому; б) протиставні а, але, та, проте, однак, зате; в) розділові або, чи, або… або, чи… чи, то… то, не то… не то. назад

Слайд 6

Теорія Складнопідрядне речення – це складне речення, частини якого синтаксично нерівноправні й об’єднані між собою сполучниками підрядності. У складнопідрядному реченні одне речення обов’язково головне, друге – залежне, підрядне. Від головного речення ставиться питання, на яке відповідає підрядне. У складнопідрядному реченні іноді є вказівні слова (цей, той, увесь), там, туди. Замість сполучника підрядності часом може бути сполучне слово, що є членом речення (хто, що, який, відколи, навіщо).

Слайд 7

Теорія: уточнення Види підрядних речень: 1) місця: замінюють і уточнюють обставини місця, відповідають на питання де? куди? звідки? 2) способу дії: замінюють і уточнюють обставини способу дії, відповідають на питання як? яким чином? в якій мірі? 3) часу й умови: вказують на час, коли відбувалася дія головного речення, відповідають на питання коли? відколи? з якого часу? 4) причини і мети: вказують на зумовленість дії головного речення, відповідають на питання чому? через що? навіщо? 5) допустові: повідомляють про умову, за якої відбудеться дія головного речення, відповідають на питання незважаючи на що? назад

Слайд 8

Теорія Складне речення , частини якого поєднані між собою лише за допомогою інтонації – без сполучників і сполучних слів, називаєтсья безсполучниковим У безсполучниковому реченні немає головного і підрядного речення, та все ж між його частинами можна встановити смислові зв’язки. Безсполучникові речення поділяються на: Речення з відносно рівноправними частинами. 2) Речення з відносно залежними частинами назад

Слайд 9

Складнопідрядне речення з кількома підрядними Складнопідрядне речення може включати кілька підрядних. Головному реченню може бути підпорядковане безпосередньо тільки одне, а інші- підрядному чи різним підрядним. Розрізняють послідовну, паралельну, однорідну і комбіновану підрядність. назад Теорія

Слайд 10

Теорія Послідовна підрядність Послідовна підрядність- це поступове підпорядкування, коли перше підрядне речення залежить від головного, друге- від першого підрядного і так далі. Напр., речення Тоді він починав мріяти, бо тільки мрій йому не вистачало, щоб дійти верховин радості, які відкривалися перед ним у ці години (С.Скляренко)

Слайд 11

Схема Послідовна підрядність назад

Слайд 12

Теорія Паралельна підрядність Паралельна підрядність- це таке підпорядкування, за яким усі підрядні речення залежать від одного головного, але пояснюють у ньому різні члени речення або один і той же , тільки по-різному і відповідають на різні питання. Напр., речення Якщо не можна вітер змалювати, прозорий вітер на ясному тлі,- змалюй дуби, могутні і крислаті, котрі од вітру гнуться до землі (Л.Костенко)

Слайд 13

Схема Паралельна підрядність назад

Слайд 14

Теорія Однорідна підрядність Однорідна підрядність- це таке підпорядкування, за яким усі підрядні речення залежать від одного й того ж слова головного речення і відповідають на одне і те ж питання. Напр., речення Я люблю, щоб сонце гріло, щоб гукали скрізь громи, щоб нове життя будило рух і гомін між людьми (П. Горецький)

Слайд 15

Схема Однорідна підрядність назад

Слайд 16

Теорія Комбінована підрядність Комбінована підрядність- це підпорядкування різного характеру. Напр., речення Якби не жовте листя в садках, то можна було б подумати, що надворі не бабине літо, а справжнє літо (І.Нечуй-Левуцький)

Слайд 17

Схема Комбінована підрядність назад

Слайд 18

Теорія Складна синтаксична конструкція Складна синтаксична конструкція- це складне речення з різними видами зв'язку. У такому реченні його частини сполучаються між собою як сполучниковим (сурядним, підрядним), так і безсполучниковим зв'язком. Напр., реченняЩе сніг кругом, ще голі віти в дуба, і не курличуть в небі журавлі (В.Сосюра) назад

Слайд 19

Дякую за увагу!!! Підготував: учень 11-А класу ЗТЛ ”Вибір” 2010 року Крючков Костянтин

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова