X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Стилістично забарвлені лексичні засоби мови

Завантажити презентацію

Стилістично забарвлені лексичні засоби мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Стилістично забарвлені лексичні засоби мови

Слайд 2

Основні поняття: Стилістично нейтральна лексика Стилістично забарвлена лексика Емоційно-експресивна лексика Конотація Парономазія Плеоназм Тавтологія Перифраз Евфемізм

Слайд 3

Функціональні стилі Розмовний Художній Публіцистичний Офіційно-діловий Науковий Конфесійний Епістолярний

Слайд 4

Стилістична диференціація лексики Стилістично нейтральна лексика Стилістично забарвлена лексика Міжстильова лексика, яка вживається у всіх стилях мови Лексика, яка співвідноситься з одним або кількома (але не з усіма) функціональними стилями

Слайд 5

Типи переносного значення Метафора – тип перносного вживання слова, що грунтується на подібності тих або інших ознак (наприклад, з істот на предмети і навпаки) Метонімія – це перенесення з одного класу предметів на інший або назви одного предмета на інший на основі суміжності Синекдоха – це тип перенесення назви частини на назву цілого і навпаки.

Слайд 6

Емоційно-експресивна лексика Це слова, що крім називання предмета, передають ще й його суб’єктивну оцінку мовцем: урочисту, піднесену, пестливу, фамільярну, іронічну, зневажливу Стилістичним засобом для передачі експресивного забарвлення є конотація – це додаткові семантичні або стилістичні значення, які накладаються на основне значення Конотації є: Загальнозрозумілі Незвичайні, авторські

Слайд 7

Стилістичні прийоми, побудовані на основі омонімів Каламбур – стилістичний зворот мови, заснований на комічному використанні різних значень однаково або подібно звучних (графічно оформлених) слів (омографів), а також на різних значеннях однієї і тієї ж з названих одиниць.

Слайд 8

Стильові прийоми, побудовані на основі паронімів Парономазія – стилістичний прийом, побудований на основі співзвучних слів з метою створення комічного або образного ефекту. Плеоназм – багатослів’я, стилістична фігура, в якій використовується надмір мовних засобів з метою досягнення більшої образності. Тавтологія – повторення частини або цілого вислову з метою досягнення більшої образності.

Слайд 9

Стилістичні засоби, побудовані на основі синонімів Перифраз – це заміна прямого найменування предмета непрямим його означен ням, даним у формі описового словесного зворота, що вказує на предмет, виділяючи його побічні ознаки. Це різновид метонімії. Замість Т.Г.Шевченко – Кобзар, замість фашизм – коричнева чума Евфемізм - це сло во або словесний зворот, що пом'якшує форму виражен ня висловлюваної думки. Замість брехати – помилятися, говорити неправду, відходити від істини.

Слайд 10

Стилістичні фігури, побудовані на основі антонімів Антитеза – це протиставлення різко контрастних понять для створення художнього образу. Оксюморон (оксиморон) – це стилістичний прийом поєднання двох антонімічних понять, що логічно виключають одне одного.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова