X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця і часу

Завантажити презентацію

Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця і часу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця і часу

Слайд 2

Тема: Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця і часу Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядними місця і часу, формувати вміння впізнавати такі речення, з'ясувати, за допомогою яких сполучників, сполучних слів приєднуються підрядні місця і часу до головного речення; удосконалювати пунктуаційну грамотність, розвивати мовлення, увагу, мислення, поглиблювати навички правильного інтонування речень; виховувати в учнів любов до рідної природи, повагу до таланту майстрів художнього слова.

Слайд 3

Запамятай! Складнопідрядним реченням з підрядним місця називається таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на місце чи напрям дії, про яку йдеться в головному реченні. Підрядні частини місця відповідають на питання Десь там моя Вітчизна неземна, де пахнуть зорі, ніби євшан-зілля (Д.Павличко).

Слайд 4

З головною частиною підрядні з'єднуються сполучними словами Цим словам можуть відповідати співвідносні тут, там, десь, всюди, туди, кудись, скрізь, звідти І серце полинуть бажає туди, де ще воля гуляє (Б.Грінченко).

Слайд 5

Із секретів синтаксису Підрядні частини місця можуть стояти: після головної частини речення: Там ясна світлиця, де красна дівиця (Нар.творч.). перед головною частиною: Де творчості немає, там і життя нема! (В.Сосюра). всередині головної частини: Там, де рідні кожна стежка і стеблина, бродять мої думи і пісні мої (В.Сосюра).

Слайд 6

Поміркуй! У кожному реченні вкажи головну й підрядну частини, постав до підрядної частини питання. Де рідний край, там під вербою рай (Нар.творч.). Світлом рожевим там степ паленіє, промінь де ллється іскристий (Леся Українка). Там, за порогами, в степах, де землі щедрі і розлогі, сидять лелеки на стовпах (Л.Костенко). Україна моя починається там, де доля моя усміхається(П.Осадчук).

Слайд 7

Прочитай речення, додержуючи правильної інтонації Там, де зорі сяють з-за гори, над водою гнуться явори(А.Малишко). Там, де втомно в темінь тоне кучерявий вечір, хтось невтомним дзвоном дзвонить про чарівні речі (Д.Загул) Ми підем, де трави похилі, де зорі в ясній далині (А.Малишко). Над водою, де калина білим цвітом одцвіта, тихо явір-яворина задивляє крізь літа (В.Женевський)

Слайд 8

Запам'ятай! Складнопідрядним реченням з підрядним часу називається таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на час або тривалість дії, про яку йдеться в головному реченні. Підрядні частини часу відповідають на питання Чому ж стоїш без руху ти, коли ввесь світ співає? (Олександр Олесь) Коли? Як довго? Відколи? Доки? На який час? З якого часу? З яких пір?

Слайд 9

З головною частиною речення підрядна частина часу пов'язується сполучниками коли, як, поки, доки, відколи, тільки що, як тільки, ледве, лиш, скоро, щойно, складеними сполучниками в той час як, після того як, перед тим як, до того як, з того часу коли, яким можуть відповідати слова тоді, доти, до тих пір, до того часу тощо. Є скарби, допоки їх шукають (Л.Костенко).

Слайд 10

Із секретів синтаксису Підрядні частини часу можуть стояти: перед головною частиною складнопідрядного речення: Відколи на світі пісні гомоніли, такої не чути ніколи (Л.Костенко). після головної частини: Ітиму, доки вистачить снаги (Л.Костенко). всередині головної частини: Уночі, як Чумацький шлях сріблисту куряву простеле, вийди на Дніпро! (П.Тичина).

Слайд 11

Поміркуй! Визнач головну й підрядну частини, постав питання до підрядної частини. Коли я йшла стежиною до річки, травинка із-під ніг мені всміхнулась (О.Омельченко). Поки ранки ще блакитні й білі, босоногий хлопчику, побігай! (М.Самійленко). Коли зоря в ранковім небі погожий віщувала день, мене будив пташиний щебіт і повнив серце молоде (Б.Дегтярьов) Допоки жити буду я, в моїй душі живе жар-птиця (В.Загороднюк).

Слайд 12

Завершити народні прислів'я, визначити частини головну й підрядну Доки баба спече книші, … Це буде тоді, … Як пішов по масло, … Тоді просо засівається, … Загоїться, … Для довідок: … як п'явка крикне, … як сухий дуб розвивається, … в діда не буде душі, … поки весілля скоїться, … то в печі погасло.

Слайд 13

Зразок письмового розбору Речення розповідне, неокличне, складне; складнопідрядне з підрядною частиною місця; дві граматичні основи: діти перестають любити й поважати і кінець усьому. Складається з двох частин: одна – підрядна, друга – головна. Підрядна приєднана до головної за допомогою сполучного слова де; відповідає на питання де?, розкриваючи значення вказівного прислівника там – обставини місця.

Слайд 14

Подумайте і дайте відповіді Яке речення називається складнопідрядним із підрядною частиною місця? часу? Наведіть приклади. Назвіть засоби приєднання підрядної частини часу, місця до головної. У якій позиції відносно головної частини складнопідрядного речення можуть стояти підрядні частини місця і часу?

Слайд 15

Федосєєва Тетяна Михайлівна вчитель української мови та літератури Калениківського НВК Золотоніського району

Слайд 16

Список використаної літератури Глазова О.П. Рідна мова. 9 клас: Плани-конспекти уроків. – Х.: Веста: В-во “Ранок”, 2004. Гордєєва Л.М. Українська мова. 9 клас: Плани-конспекти уроків. – Х.: Ранок, 2000. Програма для загальноосвіиніх навчальних закладів. Українська мова 5-12 класи. – К.: “Перун”, 2005. Рідна мова. Підручник для 9 класу гімназій, ліцеїв та шкіл з поглибленим вивченням української мови/М.Я. Плющ та ін. – К.: Освіта, 2002. Українська мова: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр.мовою/М.І. Пентилюк та ін. – К.: Освіта, 2009. Українська мова та література. Комплексний довідник: 3-є вид., доп. та перероб./Укладачі Марченко А.С. та ін. – Харків: ФОП Співак В.Л., 2011. Українська мова. Українська література. Довідник за курс середньої школи/Упоряд.: О.П. Левченко, О.А. Мисник. – Х.: ТОВ “Нова тема”, 2010.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова