X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СИНОНІМІКА СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ СЛІВ, ЩО З’ЄДНУЮТЬ СКЛАДНІ СПОЛУЧНИКОВІ РЕЧЕННЯ

Завантажити презентацію

СИНОНІМІКА СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ СЛІВ, ЩО З’ЄДНУЮТЬ СКЛАДНІ СПОЛУЧНИКОВІ РЕЧЕННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СИНОНІМІКА СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ СЛІВ, ЩО З’ЄДНУЮТЬ СКЛАДНІ СПОЛУЧНИКОВІ РЕЧЕННЯ

Слайд 2

Поміркуйте та визначте, в яких реченнях слово що є сполучником, а в яких — сполучним словом.

Слайд 3

1. Не сумуй, моя тополе, що дощ, не сумуй посеред поля уночі (Т. Петровська). 2. Ми працю любимо, що в творчість перейшла (М. Рильський). 3. Могутні дуби, що густою лавою стояли понад озером, повилися густими тінями (С. Васильченко). 4. Треба показати, пояснити, що світ наш не замерзає і не згасає (О. Довженко).

Слайд 4

Замініть виділений сполучник (сполучне слово) будь-яким іншим, що підходить за змістом.

Слайд 5

1. Я пам’ятаю, як урочисто проводжали в поле плугатарів з раннім плугом (М. Стельмах). 2. Земля прекрасна, тому що на ній живуть дзвінкоголосі малюки (Ю. Бедзик). 3. Я вхопив корзину, почимчикував у кінець городу, де сріблилася розлога, гілляста верба (В. Дрозд). 4. Над ставком, над садками миготіло, грало, лилося хвилями золоте марево, неначе на повітрі ворушилися якісь пасма тонких золотих ниточок (І. Нечуй-Левицький). 5. Коли б сталась перемога, то це було б лише від Бога! (Олександр Олесь).

Слайд 6

Перекладіть, запишіть речення українською мовою, продовжуючи кожне з них так, щоб утворилися складні речення. За потреби для зв’язку частин складних речень, використайте сполучники та сполучні слова з довідки.

Слайд 7

1. Городок вплотную* окружали сосновые леса. 2. Влажное утро с трудом пробивалось сквозь осенний туман. 3. Вверху шумел ветер и срывал листя с деревьев. 4. Мы с Павлом разожгли костер. 5. В Одессе любят и ценят шутку. Довідка: коли, як, який, а, яка, але, бо, де, та.

Слайд 8

Опрацюйте теоретичний матеріал, поданий у таблиці. Випишіть нову для вас інформацію.

Слайд 9

Сполучники підрядності Сполучні слова Сполучники належать до службових частин мови Сполучні слова належать до самостійних частин мови. Серед них: відносні займенники (хто, що, який, чий, котрий, скільки); прислівники (де, коли, куди, звідки як, доки, відколи, чому, навіщо) На сполучники не падає логічний наголос: Брат повідомив, що приїде влітку Сполучні слова часто логічно виділяються: Олег пригадував, що потрібно взяти із собою в похід. Сполучники не бувають членами речення: Учитель записав у щоденник, що батько має прийти до школи. Сполучні слова виконують роль членів речення: Учитель нагадав учням, хто поїде на олімпіаду з українознавства. Сполучники можна замінити синонімічним сполучником: Одсіяють роки, мов (як, наче) хмарки над нами (В. Сосюра). Сполучні слова можна замінити синонімічним словом: Ми попрямували до лісу, що (який) виднівся за горою У складнопідрядному реченні зі сполучником підрядну частину не можна перетворити на питальне речення: Чи ти чула, дівчинонько, як я тебе кликав? (Народна творчість). У складнопідрядному реченні зі сполучним словом часто підрядну час- тину можна перетворити на питальне речення: Тоді Довженко спитав, звідки я, з якої сім’ї, скільки у нас дітей, яка в нас річка(М. Вінграновський). Сполучники й сполучні слова можуть бути синонімічними. Наприклад: що — щоб — як; який — що; який — де. Порівняйте: 1. Ніхто того не бачив, що хлопчик сумував. 2. Ніхто того не бачив, щоб хлопчик сумував. 3. Ніхто того не бачив, як хлопчик сумував. У цих реченнях з’ясувальні підрядні частини пов’язані з головними частинами синонімічними сполучниками. Вони мають одне значення: доповнюють головну частину. Проте кожна підрядна містить певний відтінок значення (зі сполучником щоб — непевність; зі сполучником як — спосіб дії).

Слайд 10

Які синтаксичні засоби зв’язку можуть вступати у синонімічні відносини? Чим відрізняються сполучники від сполучних слів?

Слайд 11

Складіть лінгвістичну казку з темою уроку.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Українська мова