X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Просте ускладнене речення

Завантажити презентацію

Просте ускладнене речення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Просте ускладнене речення

Слайд 2

Які речення є ускладненими? Ускладненими вважаються такі речення, до складу яких належать однорідні члени речення, відокремлені члени речення, звертання, вставні й вставлені компоненти. Ці речення в структурному відношенні не однотипні.

Слайд 3

Просте ускладнене речення . Міститьусобі Приклади 1.Звертання Мамо,схиляюсьпередіменемтвоїм. 2.Одноріднічлениречення Рішучей завзято почавписати. (В. Шевчук) 3.Відокремленічлениречення Степ,омитийдощем,яскравозазеленів 4.Вставніівставленіслова,словосполученняіречення Сьогодні,ймовірно,підесніг.Мешканцібудинку(переважнолюдипохилоговіку)зранкузібралисьудворі.

Слайд 4

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ Однорідними називаються члени речення, які з'єднані сурядним зв'язком, стосуються одного й того самого члена речення, належать до однієї й тієї ж частини мови, відповідають на те саме питання і характеризують предмет (дію, явище) з одного боку: Серед хвиль і піни, й шуму чайка утлая несеться (П. Тичина).

Слайд 5

Однорідні члени речення характеризуються такими ознаками: а) виконують однакову синтаксичну функцію; б) відносяться до одного й того ж члена речення; в) поєднуються між собою сурядним зв'язком; г) найчастіше виражаються однією й тією ж частиною мови; г) здебільшого семантично однотипні.

Слайд 6

Відокремлені члени реченння Другорядні члени речення, які для підсилення їхньої смислової ролі виділяються в усному мовленні інтонацією й паузами, а на письмі — відповідними розділовими знаками, називають відокремленими. Наприклад: На відстані метра від мене на вікні сиділо галченя, майже доросле (О. Копиленко).

Слайд 7

Відокремлені члени речення означення прикладки (як різновид означення) додатки обставини Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою(М.Коцюбинський) Бійці, здебільшого вусаті статечні чоловіки, зриваються на ноги, нагледівши офіцерів, і завмирають у готовності(О.Гончар) Крім запорожчан, набилося, звичайно, багато і місцевих(Я.Баш). Розплющивши очі, леонід побачив над собою каламутне небо(О.Гончар).

Слайд 8

Звертання Звертання — це слово або словосполучення в реченні, що називає особу, до якої звернена мова. Наприклад:Зоре моя вечірняя, зійди над горою (Т. Шевченко)

Слайд 9

ЗАПАМ*ЯТАЙ Звертання, як правило, має форму кличного відмінка, рідше називного (форма називного відмінка в звертаннях не відповідає нормам української мови). Звертання не є членом речення. Звертання може виражатися як одним словом (непоширене), так і кількома словами (поширене): Не треба сліз, не хмур, кохана, брови й не схиляй лице своє сумне (В. Сосюра). Бідна волошко, чому ти у житі, а не на клумбі волієш рости? (М. Рильський).

Слайд 10

Вставлені компоненти Вставлені слова, словосполучення й речення вносять додаткову інформацію в речення, не будучи граматично пов'язані з ним (отже, як і вставні конструкції, вони не є членами речення). Вставлені конструкції беруться у дужки, рідше відокремлюють з обох боків за допомогою тире: Там батько, плачучи з дітьми (а ми малі були і голі), не витерпів лихої долі, умер на панщині! (Т. Шевченко).

Слайд 11

Вставні компоненти Вставними називаються такі слова або сполучення слів, за допомоги яких виражається ставлення мовця до висловленої ним думки. Вставні слова, словосполучення й речення виражають особисте ставлення мовця до свого висловлювання й не несуть нової інформації, лише певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомлення. Вставні слова, словосполучення й речення не є членами речення.

Слайд 12

Запитання

Слайд 13

Речення вважається ускладненим, якщо у ньому є: А - декілька граматичних основ; Б - звертання; В - однорідні члени; Г - понід два слова; Ґ - вставні слова; Д - відокремлені члени.

Слайд 14

Ускладнене речення у рядку: А - Микита зрозумів слова вчителя з першого разу, що було для нього неабияким досягненням. Б - До мене підійшли дівчата. В - Де це щастя заховалось? Г - Понад чверть століття ми бачимо лише обман, кривду і зради.

Слайд 15

Розділимось на два варіанти

Слайд 16

У якому рядку є речення з однорідними членами? Варіант 1 Варіант 2 а) Ще не вмерла Україна, і слава, і воля (П. Чубинський); б) Хочу бачити, знати, чути, і любити, й творити красу (Л. Первомайський); в) Тиша була переповнена всякими звуками (М. Коцюбинський); г) І чого тільки тепер нема на ярмарку? (М. Стельмах). а) Життя не кінчається смертю, якщо залишається сад (В. Терен); б) Співає осінь ніжно і журливо (Д. Павличко); в) Він не любив гурту (І. Нечуй-Левицький); г) Говорила моя бесідниця дрібно, швидко, дзвінким сопрано (Леся Українка).

Слайд 17

Визначте, чим ускладнене подане речення: Варіант 1 Варіант 2 Здавна в народі шанують подорожник, любисток, ромашку, чебрець, черемху, звіробій . а) однорідними членами речення; б) вставними компонентами; в) відокремленими членами речення; г) звертаннями. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. а) однорідними членами речення; б) вставними компонентами; в) відокремленими членами речення; г) звертаннями.

Слайд 18

У якому з поданих речень є порівняльний зворот? Варіант 1 Варіант 2 а) Наді мною журно шуміли ясени, наче в їхні зелені душі увійшла людська печаль (М.Стельмах); б) Довга густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за вухо, як кінська грива (П.Куліш); в) Як горді лебеді, біліють пароплави на синій течії, що краю їй нема (В. Сосюра); г) Жду твоєї ласки хоч малої, як земля у спеку жде дощу (З журн.). а) Типовий гуцул, Федькович в літературній своїй діяльності відзначається всіма добрими й слабими прикметами гуцульської душі| (І. Франко); б) Я не знав, до якого міста виїхали мої рідні (Ю. Смолим); в) А хіба не святий ставав той день, коли ти сам проводив свою першу борозну? (М.Стельмах); г) Голубіє земля, оповита прозорим серпанком (В. Симоненко).

Слайд 19

У якому рядку є просте ускладнене речення? Варіант 1 Варіант2 а) Всі наддніпрянські околиці були мобілізовані на боротьбу з повіддю (Я. Баш); б) Він гриз кулаки, бив чолом до стіни, аби вогонь з очей випав (В. Стефаник); в) Сідай на мій віз, я тебе провезу до мого двора (Г. Квітка-Основ'яненко); г) Рубайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинять вас! (І. Франко). а) Все, що гарне у природі, розцвітає в ці деньки (М. Рильський); б) Рідну, добру, у крові умиту, я тебе нікому не віддам (А. Малишко); в) Він такий, що в неозорім полі уночі обійде хуртовину (А. Малишко); г) Хто вона, та порушниця зачіплянського спокою, баламутка юнацьких ночей (О. Гончар).

Слайд 20

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова