X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Просте речення. Члени речення

Завантажити презентацію

Просте речення. Члени речення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Просте речення. Члени речення 11 клас

Слайд 2

Просте речення

Слайд 3

ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ Присудок Підмет головний член речення, що означає предмет чи особу, про які говориться в реченні, і відповідає на питання хто? що? головний член речення, який називає дію, стан або ознаку підмета і відповідає на питання що робить підмет? що з ним робиться? який він є? що він таке? хто він такий? Сади пишалися в снігах. (М.Стельмах) Пользователь - null

Слайд 4

Простий: іменник; займенник; інша частина мови у значенні іменника; неозначена форма дієслова. Способи вираження підмета Складений: фразеологізми; власні назви; синтаксичні або лексичні нерозкладні словосполучення; речення.

Слайд 5

Складений іменний: Способи вираження Простий дієслівний: дієслово дійсного способу; дієслово умовного способу; дієслово наказового способу; неозначена форма дієслова; звуконаслідувальні слова; вигукова форма дієслова, яка передає коротку дію; фразеологічне сполучення. присудка Складений дієслівний: Дієслово у неозначеній формі Допоміжне дієслово у будь-якому способі та часі Іменник, прикметник,прислівник, займенник, числівник, нерозкладне синтаксичне словосполучення Дієслово-зв’язка у будь-якому способі та часі

Слайд 6

Запишіть прислів'я, вставляючи пропущений підмет. Підкресліть граматичну основу в кожному реченні. Хвалилася … своїми дітьми. Кожна… своє болото хвалить. Веселий … - сім’ї радість. Довідка:гість, жаба, сова.

Слайд 7

  я д к у щ с 1) Прочитайте прислів'я (читати потрібно за годинниковою стрілкою, пропускаючи одну клітинку); 2) Складіть речення про родину, використовуючи словосполучення: треба берегти, можна радіти, повинні допомагати; 3)Якими членами речення виступають ці слова у реченнях, які ви склали?   о а я д в л к а р і т   р о н у и м д о

Слайд 8

Тренувальна вправа Запишіть речення. У кожному з них визначте підмет, зробіть висновки щодо способів вираження підмета. 1. Дуби сплели кошлаті віти, шумлять в задумі ясени (Л. Дмитренко). 2. Багато вітрів прошуміло над головою (О. Довженко). 3. Жити у небі, гинути в леті – осуд старих журавлів (Л. Первомайський). 4. «Завтра» прозвучало як вирок (З підручн.). 5. Несподіване «тс-с-с» зупинило всіх (Леся Українка).

Слайд 9

Самостійна робота Запишіть речення. У кожному з них визначте присудок, зробіть висновки щодо способів вираження присудка. Запахла осінь в'ялим тютюном та яблуками, та тонким туманом, і свіжі айстри над піском рум'яним зоріють за одчиненим вікном. (М. Рильський) Старий наговорив синам сім мішків гречаної вовни, незважаючи на святу п'ятницю. (І. Нечуй-Левицький) Небо глибоке, прозоре, блакитне. (М. Івченко) Починав жевріти схід сонця. (І. Нечуй-Левицький) А дівчина була як сонце. (Марко Вовчок) Осінь – улюблена пора року багатьох поетів. (З підручн.)

Слайд 10

Бажав я для скованих волі, для скривджених кращої долі, і рівного права для всіх… (І.Франко) другорядний член речення, який означає предмет, на який спрямована дія або по відношенню до якого ця дія відбувається; відповідає на питання непрямих відмінків Кого?Чого? Кому?Чому? Кого?Що? Ким?Чим? На кому? На чому?

Слайд 11

Додаток Прямий Непрямий Непрямі відмінки Іменник, займенник, прикметник, числівник, дієприкметник, прислівник у значенні іменника, вигук, неозначена форма дієслова, власне назва Іменник у З. в. чи Р. в. без прийменника Предмет, на який спрямована дія Оксана насторожилась, аж голову підвела і вухо до батьків наставила. (А. Головко) Сонячний промінь пробивався крізь гущавину віт. (Григорій Тютюнник)

Слайд 12

Завдання Допишіть речення використовуючи додатки. Прочитайте речення вголос. Зробіть синтаксичний розбір додатків. Це допоможе … у… . Ви зустріли свого … ? Я не чекав нікого з … . Він побачив … . Любити … . Я до … підхожу та й бачу… .

Слайд 13

Означення другорядний член речення, який вказує на ознаку предмета, його якість, властивість, приналежність, кількість і відповідає на питання який? чий? котрий? скільки? Узгоджені: узгоджуються з означуваним словом у відмінку, числі й роді (для однини) Неузгоджені: поєднуються з означуваним словом способом керування або прилягання Батьківська тепла і привітна хата давно, давно заждалася тебе. (А. Малишко) Сила миру не в зброї, а в людях доброї волі. (Нар. творчість) Прикладка: означення, виражене іменником, яке дає предметові другу назву

Слайд 14

Виписати словосполучення підряд у дві колонки залежно від того, яке в них означення: 1) узгоджене; 2) неузгоджене Хлопець в окулярах; інший випадок; марна спроба; тюк завбільшки з копицю;згаслий звук; гостра потреба; книжна істина; колишня пригода; пропаща справа; одяг захисного кольору; щира правда; усякі бувальщини; видовище не з приємних; сніг з дощем; статечна поведінка; рука товариша; густий туман. Ключ. У кожному словосполученні підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте початок вислову давньогрецького байкаря Езопа. “…ніхто, крім неї самої, не звертає уваги ”

Слайд 15

Обставина В и д и о б с т а в и н другорядний член речення, що виражає ознаку дії і відповідає на питання як? коли? де? для чого? чому? яким способом? та ін. Способу дії Місця Міри і ступеня Умови Причини Мети Допустовості Часу

Слайд 16

В П Р А В И Поширте усно речення різними обставинами, визначте їх розряди і спосіб вираження Двері відчинилися, і ввійшла дівчина. До нього приходили друзі. Він зайшов у свою кімнату і ходів по ній. Річка несла свої води. Доповніть подані граматичні основи обставинами і запишіть речення. З'ясуйте стилістичну роль обставин. Річка протікає… Стежка в'ється… Дорога веде… Море бушує… Хвилі набігають… Сонце світить … Ліс шумить… Гори височать…

Слайд 17

ПРАКТИКУМ Випишіть виділені обставини, згрупувавши їх за значенням: способу дії, міри і ступеня, місця, часу, причини, мети, умови, допусту. 1. І подам вам раду щиру: і при щасті знайте міру. (Л. Глібов) 2. Трошки вірить серце в забобони логікам усім наперекір. (М. Рильський) 3. Не спитавши броду, не лізь у воду. 4. Не хвались, ідучи в поле, а хвались, ідучи з поля. (Нар. творчість) 5. Восени поїхав я в справжнє місто освіту здобувати. (Ю. Збанацький) 6. Віник задля сміття виник (Нар. творчість) 7. Степові птахи посивіли від пилюки. (О. Гончар) 8. Листя з суму жовтіє, а деяке з туги кривиться. (Остап Вишня) 9. В понеділок вранці щось дуже рано засвітилось у Хомишиній хаті. (І. Нечуй-Левицький) 10. Всі струмки біжать весною в лоно гордого Дніпра. (М. Рильський) 11. Над верховіттями – блакить… Тут спокій днює і ночує. (В. Крищенко) 12. Поет стояв на самому краю світу, на його останньому крузі. (Ю. Мушкетик) 13. Ледачий двічі робить, скупий двічі платить. (Нар. творчість)

Слайд 18

Назустріч тестуванню Головні члени речення 1. Простий підмет ужито в реченні: А. Чумацький шлях освічує дорогу від Криму до Києва. Б. Крізь щілину пробивається кілька сонячних променів. В. Кілька парубків скочило до танцю, потягши за собою дівчат. Г. Оця реальна мить вже завтра буде спомином. 2. Підмет виражено неозначеною формою дієслова в реченні: А. Ми нічого спинити не в силі. Б. Сідати за стайню збирається сонце. В. Намотати на вус – означає добре запам'ятати. Г. Іти мені додому неблизький світ. Д. Стати хліборобом радили мені з дитинства. 3. Простий дієслівний присудок ужито в реченні: А. Вести всі роботи з дотриманням графіка – золоте правило. Б. Найбільша наша турбота – виробити спільні рекомендації. В. Гарним був Київ цього свіжого осіннього ранку. Г. Передавати досвід молодим – найбільше щастя. Д. О вісімнадцятій тридцять будь обов'язково вдома.

Слайд 19

Другорядні члени речення 1. Додаток виділено в реченні: А. Від козаччини до Чорнобиля – усе українське життя стає епосом. Б. Колись велика ріка Конка сьогодні стала річкою. В. Весна – художник дуже знаменитий. Г. Нашу індивідуальність створює пам’ять. Д. Митець – створіння примхливе й складне. 2. Означення виділено в реченні: А. Творчість завжди мрійна і тривожна. Б. Якою красивою є людина в праці. В. Усі ми дужі дружбою своєю. Г. Спадають млосно вечори липневі. Д. Тиха вода завжди глибока. 3. Обставину виділено в реченні: А. Теплий туман налив балку по вінце. Б. Жити лише для розваг, для гри в ніщо – це аморально. В. У ресторанах світу популярна наша котлета по-києвськи. Г. Команда з Одеси перемогла вже на останньому етапі. Д. Ще назва є, а річки вже немає.

Слайд 20

Установіть відповідність Член речення 1. присудок. 2. обставина 3. означення 4. додаток Приклад (виділене слово) А. Козак не без долі, дівка не без щастя. Б. Козак мовчить, а все знає. В. І холод не страшний, коли козак молодий. Г. Не братайся з козаками мед пити. Д. Козакові Омелькові картопельки тепленької А Б В Г Д 1 2 3 4

Слайд 21

Список використаної літератури 1. Авраменко О. М., Блажко М. Б Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. – К.: Грамота, 2011. – 552 с. 2. Українська мова за новою програмою: 11 клас / упоряд. Н. Коржова, Н. Корнієвська. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”) 3. Українська мова: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою: академ. рівень, профіл. рівень / С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ, В. І. Тихоша. – К.: Освіта, 2011. – 416 с. 4. Шелехова Г. Т. Українська мова: підруч. Для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. з укр. мовою навч. : академічний, профільний рівень / Т.Г. Шелехова, Н. В. Бондаренко, В. І. Новосьолова. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 184 с. : іл., табл.

Слайд 22

РОБОТУ ПІДГОТУВАЛА вчитель української мови та літератури Михайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кам’янської районної ради Черкаської області Ромашина Валентина Миколаївна

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова