X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Прийменник як службова частина українськоЇ мови

Завантажити презентацію

Прийменник як службова частина українськоЇ мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Прийменник як службова частина мови Кифорук Оксана Вікторівна, Танський навчально-виховний комплекс “Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Уманської райради

Слайд 2

Я така частина мови, Що належить до службових. Я буваю лиш одним: Похідним – непохідним. Задля, посеред, крім, в, під, на, за. І для мене це знаменно, Що всі звуть мене… (О.Фесенко)

Слайд 3

ПРИЙМЕННИК близько із-за про між попри над в за крізь у через понад на

Слайд 4

Ключові питання Прийменник як службова частина мови. Смислові відношення. Уживання прийменників. Походження прийменників. Способи творення. Будова прийменників. Правопис прийменників.

Слайд 5

Що таке прийменник? Прийменник – це службова частина мови, що виступає разом із відмінковою формою іменника, займенника, прикметника та числівника для вираження залежності її від інших слів у словосполученні. Про нього створюють багато-багато легенд і чарівних казок.

Слайд 6

Смислові відношення

Слайд 7

Уживання прийменників

Слайд 8

Порівняйте:

Слайд 9

Походження прийменників непохідні (первинні) похідні (вторинні) без, в (у), до, для, з, за, об, від, на, над, по, під, між, при з-під, з-поміж, поза, понад, заради, край, у разі,шляхом, навколо, обабіч, поблизу, близько

Слайд 10

Способи творення похідних прийменників П О Х І Д Н І П Р И Й М Е Н Н И К И УТВОРЕНІ ШЛЯХОМ ПОЄДНАННЯ ДВОХ І БІЛЬШЕ НЕ ПОХІДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ УТВОРЕНІ ШЛЯХОМ ПЕРЕХОДУ ІМЕННИКІВ АБО ПРИСЛІВНИКІВ УТВОРЕНІ ШЛЯХОМ ПОЄДНАННЯ ІМЕННИКІВ ЧИ ПРИСЛІВНИКІВ З НЕПОХІДНИМИ ПРИЙМЕННИКАМИ з-поміж, задля, поза, попід, з-над коло, кінець, протягом, навколо з метою, у справі, в інтересах, на відміну від

Слайд 11

БУДОВА ПРИЙМЕННИКІВ прості складні складені без, до, по, при, край, мимо, коло, з, перед, кінець з-над, із-за, з-поза, поміж, поза, з-поміж, заради, довкола згідно з, відповідно до, у зв'язку з, незважаючи на

Слайд 12

Правопис прийменників РАЗОМ ЧЕРЕЗ ДЕФІС ОКРЕМО понад, вздовж, навкруги, назустріч, поруч, попід, довкола згідно з, незважаючи на, за винятком, з метою, під час, незалежно від з-за, із-за, з-над, з-під, з-поміж, з-посеред, з-поза

Слайд 13

Похідні прийменники пишуться РАЗОМ: утворені від прислівників; утворені від іменників; утворені від інших прийменників. Не всяка дорога проходить коло села Сидить батько кінець стола, на руки схилився.

Слайд 14

Похідні прийменники пишуться ОКРЕМО: утворені шляхом поєднання прислівників з непохідними прийменниками; утворені шляхом поєднання іменників з непохідними прийменниками. Минають тисячі років, і голова комети зменшується за рахунок танення льоду. Учні взяли ноутбук у комп'ютерному центрі з метою підготовки проекту з історії.

Слайд 15

Похідні прийменники пишуться ЧЕРЕЗ ДЕФІС: утворені шляхом приєднання до прийменника з (із) інших прийменників. Хустинка в неї зсунулась набік, і з-під неї вибилась хмарка лляного волосся, білого й легкого як пух.

Слайд 16

Алгоритм правопису прийменників Чи це похідний прийменник з І частиною з (із)? 2. Це злиття непохідних прийменників? 3. Це злиття непохідного прийменника з іменником чи прислівником?

Слайд 17

Виконайте тестові завдання: Визначте правильну відповідь: Прийменник – це: а) змінна самостійна частина мови; б) не змінна самостійна частина мови; в) змінна службова частина мови; г) незмінна службова частина мови.

Слайд 18

2. З яким відмінком вживається прийменник у поданому реченні? Тече вода з-під явора… (Т.Шевченко) а) з родовим; б) зі знахідним; в) з місцевим; г) з називним.

Слайд 19

3. У якому реченні прийменник написано правильно? а) Три явори з попід грому нахилились низько. б) Під час бою враження Козакова поступово змінювались. в) І про між нас живе ця людина. г) Якось дощ линув по серед ночі.

Слайд 20

4. Який прийменник слід вставити у реченні на місці крапок? І блідий місяць на ту пору…хмари де-де виглядав. а) з; б) із; в) зі; г) із-за.

Слайд 21

5. Укажіть складений прийменник: а) близько; б) всупереч; в) проти; г) у зв'язку з.

Слайд 22

Розподільне завдання Прийменники записати у три колонки: у І – прості, у ІІ – складні, а в ІІІ – складені. за, понад, у, поперед, згідно з, з-поміж, мимо, у зв'язку з, при, в, заради, відповідно до, із-за, незважаючи на, довкола, до, без.

Слайд 23

Знайди помилку Знати по газетах – знати з газет . По цілих днях – цілими днями. Добрий по натурі – доброї вдачі. По напрямку до лісу – у напрямі до лісу.

Слайд 24

Список використаної літератури: Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т., Рідна мова:підручник для ? Класу. –К.:Грамота, 2007.-296с. Омельчук С.А., Ляшкевич А.І., Чаловська М.В. Усі уроки української мови в 7 класі /Упорядник С.А.Омельчук.-Х.: Вид.група “Основа: ПП Тріада+”, 2007.-352с. Шабельник Т.М. Рідна мова. 7 клас:Плани-конспекти уроків.-Харків:Веста:Видавництво “Ранок”, 2009.-288с. – (Майстер-клас). Шляхова Г.Т., Тихоша В.І., Корольчук А.М. та ін. Українська мова.5-12 класи: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:ВТФ “Перун”, 2005.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова