X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Прийменник як службова частина мови

Завантажити презентацію

Прийменник як службова частина мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Караташ Наталя Андріївна - педагог – організатор, вчитель української мови та літератури Караташ Н.А.

Слайд 2

Тема: “Прийменник як службова частина мови” Караташ Н.А.

Слайд 3

Мета уроку: забезпечити поглиблення знань учнів про прийменник як службову частину мови; удосконалювати уміння знаходити прийменники в реченні та відрізняти їх від інших службових частин мови; формувати уміння самостійно будувати висловлювання з використанням прийменників; збагачувати словниковий запас, розвивати усне мовлення Караташ Н.А.

Слайд 4

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу із застосуванням мультимедійних технологій Караташ Н.А.

Слайд 5

Пригадаймо: Прийменник, сполучник і частка належать до службових (непов-нозначних) частин мови. Службові відрізняються від самостійних (повнозначних) тим, що не мають самостійного лексичного значення (не називають предметів, ознак, дій, кількості). Службові частини мови не мають морфологічних ознак, притаманних самостійним частинам мови (роду, числа, відмінка, часу, особи тощо), і самостійно не виконують ніякої синтаксичної ролі. Вони лише виражають відношення між словами або надають словам, словосполу ченням і реченням різних додаткових відтінків. Службові частини мови — незмінні слова. Караташ Н.А.

Слайд 6

Прийменник — це службова частина мови, що разом із формами непрямих відмінків іменника, займенника, числівника показує їхню залежність від інших слів у словосполученні чи реченні. Караташ Н.А.

Слайд 7

Запам'ятай! Караташ Н.А.

Слайд 8

Караташ Н.А.

Слайд 9

Караташ Н.А.

Слайд 10

Групи прийменників за походженням Первинні (непохідні) Непохідні прийменники не мають у мові співвідносних повнозначних слів. Це одноморфемні слова: без, в, від(од),для, з, крізь, та, над, перед, по, проти, при, серед, через… Караташ Н.А.

Слайд 11

Вторинні (похідні) прийменники Похідні прийменники – мають у мові співвідносні повнозначні форми: Іменниково – прийменникові форми: в ім'я, за винятком, за допомогою, з нагоди… Прислівники: близько, вздовж, всупереч, довкола… Дієприслівники: зважаючи на, незважаючи на Прислівники + прийменники: відповідно до, залежно від, порівняно з … Іменники у відмінкових формах без прийменників: край, круг, протягом, шляхом… Караташ Н.А.

Слайд 12

Караташ Н.А. Увага! Не слід плутати прийменники з омонімічними їм прислівниками: прийменник уживається разом з іменником, тоді як прислівник — самостійно.

Слайд 13

Караташ Н.А. Прийменники: стояти поруч батька, іти попереду (позаду) батьків, знаходитись всередині приміщення Прислівник стояти поруч, іти попереду (позаду), знаходитись всередині

Слайд 14

Групи прийменників за будовою Прості (первинні) в, на, з, під, для, над, по, перед, між та ін. Складні (утворені з’єднанням двох чи більше простих) попід, понад, поміж, з-за, з-під, посеред, з-попід та ін Складені (складаються з кількох слів) у зв`язку з, незважаючи на, відповідно до, залежно від та ін.

Слайд 15

СХЕМА РОЗБОРУ ПРИЙМЕННИКА Повнозначна чи службова частина мови. З яким іменником (числівником) ужитий (значення якого відмінка уточнює). Група за значенням. Група за походженням. Група за будовою. Караташ Н.А.

Слайд 16

Завдання Караташ Н.А.

Слайд 17

Прочитайте. Визначте службові частини мови. Поясніть відмінність між службовими та самостійними частинами мови. «Не вбрання прикрашає людину, а розум», — стверджує народне прислів'я. Проте й зовнішній вигляд важливий. Разом із манерами поведінки й мовленням одяг створює так званий імідж. Важлива не вартість костюма, а манера вдягатися. Щоб знайти власний стиль, потрібно вивчити особливості своєї фігури та погортати журнали мод. Поділившись своїми міркуваннями й попросивши поради в батьків і друзів, треба зробити вибір. Якщо ти стежиш за своєю зовнішністю і вмієш чемно поводитися, до тебе завжди ставитимуться із симпатією. За А. Єланською. Караташ Н.А.

Слайд 18

Прочитайте речення. Визначте прийменники, з'ясуйте, з яким словом кожний із них пов'язаний за змістом. Якими частинами мови є ці слова? За одежею зустрічають, а за розумом проводжають. Зірка сніжно-біла на рукав злетіла. Усім по сім, а мені таки вісім. Удар лихом об землю! Стій за правду горою, то й люди з тобою. Сонце на всіх однаково світить. Народна творчість. Караташ Н.А.

Слайд 19

Підсумок уроку Назвати службові частини мови. Що називається прийменником? Поясніть роль прийменників у реченнях Караташ Н.А.

Слайд 20

Домашнє завдання Записати 5-6 прислів’їв і приказок, підкреслити прийменники.

Слайд 21

Дякую за увагу! Караташ Н.А.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова