X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Приголосні

Завантажити презентацію

Приголосні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполу ченням -чн-(-шн-). Підготувала вчитель Бородянської спеціалізованої школи – загальноосвітнього закладу І-ІІІ ступенів №1 Баришенко Лариса Іванівна

Слайд 2

Самостійна робота Дібрати форми та спільнокореневі слова: Мова, ліс, сосна, береза, голова, рука, нога, книга, спів, голос, двір, письмо, осінь.

Слайд 3

До поданих похідних слів доберіть слова, від яких їх утворено. Зразок: Приїхати їхати. Луговий, садочок, розгадати, приказка, праліс, назустріч, безсонний, прибережний, вечірній, голосок. ♦    За допомогою яких значущих частин слова утворено нові слова? Виділіть у словах ці частини.

Слайд 4

Перепишіть. У кожному з похідних слів виділіть твірне слово або твірну основу. За допомогою яких значущих частин це слово утворене? Кобза -> кобзар. Дерево -> деревце; славний —> преславний; робити —> зробити; живий —> оживити; межа —> безмежний; кімната —> кімнатний; дорога —> придорожній. ♦    Позначте у словах орфограми, поясніть написання виділених слів.

Слайд 5

Ознайомлення зі структурою словотвірного словника Навчальне аудіювання ПРО ОСОБЛИВОСТІ СЛОВНИКА Дати відповіді на питання текстового характеру. Словотвірний словник допомагає розібратися: а) у способах словотворення; б) у значущих частинах слова; в) як утворюються слова, з яких значущих частин слова вони складаються. Знання законів словотворення, будови слова необхідне: а) для засвоєння способів словотворення; б) міцного засвоєння правил правопису і для словотвірного аналізу; в) засвоєння законів словотворення. Чуття слова можна розвивати лише: а) уважним ставленням до складових елементів слова; б) через знання лексичного значення слова; в) постійним удосконаленням творчих здібностей. До неправильного слововжитку веде: а) нерозуміння граматичного значення слова; б) нерозуміння значення слова; в) нерозуміння структури слова. Що показано у словнику? А) способи творення слова; б) утворення похідних слів і з яких значущих частин складаються твірні; в) етимологія слова. Підвищенню грамотності й культури мови сприяє: а) добре знання правил зіставного словотворення; б) уміння визначати роль і значення частин українських слів та їх російських відповідників; в) нерозуміння структури слова.

Слайд 6

Навчальне аудіювання ПРО ОСОБЛИВОСТІ СЛОВНИКА В. Б. А. В. Б. Б.

Слайд 7

Ознайомлення зі структурою словникової статті Похідні слова української мови, які підлягають словотвірному аналізу, розташовані в алфавітному порядку і наводяться в початковій формі. Словотвірна структура похідних слів відображена в словниковій статті у вигляді конструкції: твірна основа(твірні основи, якщо слово складне) – словотворчий спосіб(словотворчі способи), що бере безпосередню участь у творенні даного слова; закінчення відділяється рискою. Наприклад: ідей + ний, покірлив + ість, нов +о+ річ + н + ий. Для нульового суфікса використовується знак О: ви + бух + О ; в + бік + О. Морфеми, що входять до складу твірного слова(префікс, корінь, суфікс, закінчення), відділяються скісними лініями, наприклад: по/кір/лив/ий, зем/ля.

Слайд 8

Спостереження над мовним матеріалом З'ясувати, які зміни відбуваються при творенні іменників за допомогою суфікса –ин-. Записати групи приголосних, що чергуються. Вояцький – вояччина, волоський – Волощина, вінницький - Вінниччина

Слайд 9

Робота з теоретичним матеріалом -ськ- + -ин(а) = щ (херсонський -Хесонщина) -цьк- + -ин(а) = чч (німецький -Німеччина) К, ч, ц + -н- = ч (безпека- безпечний, серце-сердечний) Винятки: Вранішній, торішній, сердешний, рушник, рушниця, дворушник, соняшник, мірошник

Слайд 10

Творче конструювання Від поданих прикметників утворити іменники з суфіксом –ин-. Скласти 2-3 складних речення, використовуючи новоутворені слова, про чарівність тієї місцевості, де вам довелося побувати. Донецький, гуцульський, одеський, київський, черкаський, галицький, уманський, полтавський.

Слайд 11

Творчий розподільний словниковий диктант Від поданих прикметників та іменників за допомогою суфікса –ин- утворити іменники і записати їх у дві колонки: у першу – із буквосполученням –чч-, щ, у другу – із буквосполученням -чн-, -шн-. Батрацький, кам’янський, заліський, золотоноський, словацький, батьківський, кріпацький, німецький, лісок, пісок, віск, високий, гайдамацький, козацький.

Слайд 12

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

Слайд 13

Актуалізація опорних знань, умінь і навичок Дати відповіді на питання: 1. Від якої значущої морфеми творяться нові слова? 2. Які чергування приголосних звуків вам відомі? 3. Унаслідок чого відбуваються ці чергування?

Слайд 14

Робота з теоретичним матеріалом г ж = -зьк(ий), -зтв(о) з к ч + -ськ(ий), - ств(о) = - цьк(ий), - цтв(о) ц х ш = - ськ(ий), - ств(о) с

Слайд 15

Творча робота в парах До кожного правила узагальнювальної схеми дібрати 2-3 власні приклади і записати їх. Увести новоутворені слова у прості речення, ускладнені звертаннями та вставними словами.

Слайд 16

Творче конструювання Від поданих слів утворити іменники або прикметники за допомогою суфіксів -ськ-, -ств-. У ліву колонку записати слова, в яких відбувається чергування приголосних, у праву - решту слів. Свеса, Кролевець, боягуз, Хмільник, птах, товариш, Бахмач, Устилуг, гайдамаки, латиш.

Слайд 17

Творче конструювання Утворити суфіксальним способом від слів птах, каліка, Дрогобич, велетень, дослідник, убогий, турист, юнак нові слова. Увести їх у невелику розповідь про необхідність збереження птахів.

Слайд 18

Домашнє завдання Вивчити параграфи 14-15. Повторити параграф 13. Виписати з орфографічного словника 5-6 відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та 5-6 іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о). До кожного виписаного слова дібрати твірне.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова