X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Практикум з правопису української мови

Завантажити презентацію

Практикум з правопису української мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Факультатив "Практикум з правопису української мови “ 8 клас Учитель Миколаївської ЗОШ № 28 Стаднік Марина Анатоліївна

Слайд 2

Мета факультативного курсу відновлення й поглиблення, закріплення й розширення, узагальнення й систематизація правописних знань з основних розділів української мови; вироблення практичних умінь і навичок удосконалення власного й чужого усного та писемного мовлення; формування орфографічної та пунктуаційної грамотності, що є основою розвитку комунікативної компетенції особистості школяра.

Слайд 3

Слайд 4

Структура факультативного курсу ПРАКТИКУМ З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Слайд 5

Найефективніші форми роботи під час формування орфографічних і пунктуаційних навичок: семінарські заняття; уроки-практикуми; уроки ділової гри; уроки-проекти.

Слайд 6

Види робіт: неускладнене й ускладнене списування; навчальні, вибіркові, попереджувальні, творчі, вільні диктанти, диктанти "Перевір себе“; розгорнуте виконання орфографічних і пунктуаційних завдань; творче моделювання, конструювання, трансформація мовних одиниць тощо.

Слайд 7

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів знати основні поняття фонетики; принципи українського правопису; закони милозвучності української літературної мови; уміє робити фонетичний аналіз слів; працювати зі словниками; знаходити вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою правил; знаходити й виправляти орфографічні помилки на вивчені правила; граматичні ознаки частин мови; помічати й виправляти граматичні помилки і стилістичні недоліки у вживанні іменних частин мови….

Слайд 8

Приклад завдання з вивчення теми “Правопис”

Слайд 9

К Л Ю Ч И К

Слайд 10

ОРФОГРАФІЯ

Слайд 11

Подані іменники стоять у давальному відмінку однини (кому? чому?). Усі приголосні перед -ці вимовляються м'яко. Запишіть слова в дві колонки: 1) у які вставили м'який знак; 2) у які не треба вставляти м'якого знака. Квіт..ці, жін..ці, авос..ці, бджіл..ці, очеретян..ці, жмен..ці, гус..ці, свин..ці, галуз..ці, стеблин..ці, кізон..ці, мис..ці, однокол..ці (візок на двох колесах), внучен..ці, снігурон..ці, колисці, оболон..ці, нян..ці, тріс..ці, сопіл..ці. Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв повинен скластися початок вислову В. Сухомлинського; «...— то найвища людська освіченість».

Слайд 12

Подані іменники стоять у давальному відмінку однини (кому? чому?). Усі приголосні перед -ці вимовляються м'яко. Запишіть слова в дві колонки: 1) у які вставили м'який знак; 2) у які не треба вставляти м'якого знака. Квіт..ці, жін..ці, авос..ці, бджіл..ці, очеретян..ці, жмен..ці, гус..ці, свин..ці, галуз..ці, стеблин..ці, кізон..ці, мис..ці, однокол..ці (візок на двох колесах), внучен..ці, снігурон..ці, колисці, оболон..ці, нян..ці, тріс..ці, сопіл..ці. Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв повинен скластися початок вислову В. Сухомлинського; «...— то найвища людська освіченість». Авосьці

Слайд 13

Авосьці Жменьці Кізоньці Внученьці Снігуроньці Няньці Квітці Стеблинці Жінці Мисці Бджілці Одноколці Очеретянці Колисці Гусці Оболонці Свинці Трісці Галузці Сопілці

Слайд 14

Авосьці Жменьці Кізоньці Внученьці Снігуроньці Няньці Квітці Стеблинці Жінці Мисці Бджілці Одноколці Очеретянці Колисці Гусці Оболонці Свинці Трісці Галузці Сопілці Вміння відчувати добро – то найвища людська освіченість.

Слайд 15

. Правопис префіксів

Слайд 16

Вставте з або с. Слова запишіть рядками у дві колонки: 1) з вставленою буквою з; 2) з вставленою буквою с. Ро..пис, вро.сип, ..кат, ..цементувати, ро.чин, ..формувати, ..тискач, ..чепити, ро..кис, ..прожогу, ..пад, бе..крилість, ..ковзко, ..сох, ро..сунув, ..чавити, ..хов, ро..сіл, ..шити, не..проста, ро..тин, бе..платно. Ключ. З останніх букв виписаних слів прочитаєте вислів Й.-В. Гете.

Слайд 17

Вставте з або с. Слова запишіть рядками у дві колонки: 1) з вставленою буквою з; 2) з вставленою буквою с. Ро..пис, вро.сип, ..кат, ..цементувати, ро.чин, ..формувати, ..тискач, ..чепити, ро..кис, ..прожогу, ..пад, бе..крилість, ..ковзко, ..сох, ро..сунув, ..чавити, ..хов, ро..сіл, ..шити, не..проста, ро..тин, бе..платно. Ключ. З останніх букв виписаних слів прочитаєте вислів Й.-В. Гете. Розпис, врозсип, зцементувати, розчин, зчепити, розкис, безкрилість, зсох, розсунув, зчавити, розсіл, зшити, розтин, безплатно. Скат, сформувати, стискач, спрожогу, спад, сковзко, схов, неспроста.

Слайд 18

Вставте з або с. Слова запишіть рядками у дві колонки: 1) з вставленою буквою з; 2) з вставленою буквою с. Ро..пис, вро.сип, ..кат, ..цементувати, ро.чин, ..формувати, ..тискач, ..чепити, ро..кис, ..прожогу, ..пад, бе..крилість, ..ковзко, ..сох, ро..сунув, ..чавити, ..хов, ро..сіл, ..шити, не..проста, ро..тин, бе..платно. Ключ. З останніх букв виписаних слів прочитаєте вислів Й.-В. Гете. Розпис, врозсип, зцементувати, розчин, зчепити, розкис, безкрилість, зсох, розсунув, зчавити, розсіл, зшити, розтин, безплатно. Спинись, хвилино, ти чудова! Скат, сформувати, стискач, спрожогу, спад, сковзко, схов, неспроста.

Слайд 19

Учні виконували такі завдання: Складали тестові завдання; складали схеми до вивчених тем; кросворди; вправи; готували повідомлення.

Слайд 20

Дякую за увагу!!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова