X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Повні й неповні речення Тире в неповних реченнях

Завантажити презентацію

Повні й неповні речення Тире в неповних реченнях

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПОВНІ Й НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ. ТИРЕ В НЕПОВНИХ РЕЧЕННЯХ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Творче спостереження з елементами аналізу 1.Прочитати висловлювання. Схарактеризувати речення за повнотою висловленої думки. 2.Назвати неповні речення. 3.З’ясувати, у якому неповному реченні пропущені члени визначаються з попереднього контексту, а в якому — пропущений член установлюється зі змісту самого неповного речення.

Слайд 3

Творче спостереження з елементами зіставлення 1.Прочитати два уривки висловлювань. 2.Дослідити, як впливає зміна дієслівної форми на вид речення за повнотою вираження думки. 3.Визначити, у якому уривку вжито двоскладні неповні речення, а в якому — односкладні повні. 4.З’ясувати, який член (головний чи другорядний) пропущений у неповних реченнях.

Слайд 4

Творче моделювання 1.Змоделювати висловлювання так, щоб зміст неповного речення визначався з попереднього контексту. 2.Записати змодельовані висловлювання, поєднавши за змістом речення правого й лівого стовпчиків. 3.Визначити, яку синтаксичну функцію виконують виділені слова.

Слайд 5

Дослідження-характеристика 1.У поданих висловлюваннях виділити неповні речення. 2.Чи зрозумілий зміст цих речень без відновлення пропущеного члена? Методичний коментар. Такі речення за змістом (семантикою) є повними, а за структурою — неповними.

Слайд 6

Граматична трансформація 1.Подані повні речення трансформувати в неповні, вилучивши з них дієслова-присудки. 2.Записати, ставлячи на місці пропуску присудка тире. 3.Чи потрібний попередній контекст, для того щоб зрозуміти зміст відновлених неповних речень? 4.Зробити синтаксичний розбір третього речення, скориставшись алгоритмом.

Слайд 7

АЛГОРИТМ синтаксичного розбору неповного речення 5. Схарактеризувати другорядні члени речення 3. Виділити граматичну основу. Довести, що речення двоскладне Неповне Повне Непоширене Поширене Неокличне Окличне Спонукальне Питальне Розповідне 4. Визначити вид речення за наявністю другорядних членів 2. Указати на вид речення за емоційним забарвленням 1. З’ясувати вид речення за метою висловлювання 6. З’ясувати вид речення за повнотою вираження думки

Слайд 8

Вибірково-розподільна робота 1.Прочитати речення. Визначити в них функцію тире. 2.Вписати номери речень у відповідну колонку таблиці. 3.Сформулювати правила вживання тире між підметом і присудком у повному реченні й уживання тире в неповному реченні. Тире між підметом і присудком Тире на місці пропущеного члена речення

Слайд 9

Пунктуаційний практикум 1.Записати народні вислови, розставляючи потрібні розділові знаки. 2.Яку роль виконує тире в неповному реченні? 3.З’ясувати, до складу яких складних речень входять умовно односкладні речення. Визначити їх вид.

Слайд 10

«Ти - редактор» 1.Записати речення, уникаючи невдалого повтору слів. 2.Пояснити вживання тире у зредагованих реченнях. 3.Виразно прочитати зредаговані речення. 4.Яка інтонація властива неповним реченням на місці пропущеного члена?

Слайд 11

Домашнє завдання 1. Записати 5–6 народних висловів, у яких уживається тире на місці пропущеного члена. Усно розкрити зміст одного з висловів. 2. Скласти й записати діалог (10-12 реплік) на побутову тему, використовуючи неповні речення.

Слайд 12

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова