X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів

Завантажити презентацію

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами Урок-презентація з української мови у 8 класі Учитель Бортник К.І.

Слайд 2

Епіграф уроку Як парость виноградної лози, Плекайте мову. Пильно й ненастанно Політь бур’ян. Чистіша від сльози Вона хай буде. Вірно й слухняно Нехай вона щоразу служить вам, Хоч і живе своїм живим життям. М.Рильський

Слайд 3

Перевірка домашнього завдання Бесіда: 1. Що таке обставина? 2. Які є види обставин за значенням? - Зачитати речення із обставинами відповідно до їх значення.

Слайд 4

Актуалізація опорних знань. “Мікрофон” Який зворот називають фразеологічним? Які ще звороти ви вивчали? Що таке дієприкметниковий зворот? Який зворот називається дієприслівниковим? Яку синтаксичну роль виконує дієприкметниковий зворот? Яку синтаксичну роль виконує дієприслівниковий зворот?

Слайд 5

Лінгвістичне спостереження Прочитайте епіграф уроку. Випишіть з поданого тексту словосполучення зі значенням порівняння. Пригадайте з художньої літератури, що називається порівнянням.

Слайд 6

Завдання уроку: ознайомитися із порівняльним зворотом, його виражальними можливостями; формувати вміння виділяти порівняльні звороти розділовими знаками; розвивати логічне мислення, увагу.

Слайд 7

Сприйняття учнями нового матеріалу - Теоретичний блок Особливості звороту Порівняльний зворот образно характеризує предмети, дії, ознаки шляхом порівняння їх з іншими предметами, діями, ознаками. Порівняльні звороти вводяться в речення за допомогою порівняльних сполучників як, мов, мовби, немовби, наче, неначе, неначебто, ніби, нібито, буцім тощо. У реченні порівняльний зворот є одним членом речення і здебільшого виконує синтаксичну роль обставини способу дії. Наприклад: І горобці, неначе з-за куліс, упали табуном на просо.

Слайд 8

Зверніть увагу! Потрібно розрізняти прості речення з порівняльним зворотом і складні речення, у яких порівняльна частина приєднується сполучниками як, мов, ніби, наче тощо. Наприклад: Я згадую, як відчинила ти привітно двері у свою кімнату... (К. Герасименко). У цьому реченні частина «як відчинила ти привітно двері у свою кімнату» має граматичну основу «ти відчинила», а отже, є реченням, а не зворотом.

Слайд 9

Виділення зворотів Порівняльні звороти в усному мовленні виділяються інтонацією, а на письмі - комами. Якщо зворот стоїть у середині речення, то коми ставляться з обох боків. Порівняйте! 1. Люблю, мов сонце, материнську мову. 2. Мов сонце, люблю материнську мову. 3. Люблю материнську мову, мов сонце. Кома не ставиться Порівняльний зворот не відокремлюється комами в таких випадках: • якщо порівняльний зворот є частиною складеного присудка. У цьому випадку можна поставити тире. Наприклад: Дівчина - мов маківка; • якщо перед порівняльним зворотом є прислівники майже, зовсім. Наприклад: Хлопці говорили майже як дорослі; • якщо порівняльний зворот входить до складу фразеологізмів типу жити як сир у маслі, боятися як вогню тощо. Наприклад: Запахло сіркою, горілим, і дощ линув як з відра (Панас Мирний).

Слайд 10

Зверніть увагу! Не слід сплутувати з порівняльним зворотом прикладку зі словом як, яка на письмі здебільшого комою не відокремлюється. Наприклад, у реченні Франко як поет відомий у світі - вислів «як поет» є прикладкою, а не зворотом (у цьому реченні не порівнюється Франко з поетом, бо він і є поетом. Мовиться про те, що Франко відомий світу в ролі поета). Опрацювати матеріал в підручнику стор. 93 Виконати вправу 141

Слайд 11

- Практичний блок. Два-чотири - всі разом!  Доведіть, що лише в одному з поданих речень перед порівняльним сполучником ставиться кома. 1. На конвертах хат літо клеїть віконця як марки (Л. Костенко). 2. Старенька мати коло хати немов криниця степова (І.Доценко). 3. Посипався як з решета наглий краплистий дощ (І.Нечуй-Левицький)

Слайд 12

Випишіть лише ті речення, в яких порівняльні звороти відокремлюються комами. Звороти підкресліть як члени речення. 1. Тихесенько стукає в шибку бентежне як сон зітхання (Н. Гамалій). 2. На заході півнеба охопили нерухому заграву, дощ лив як з відра (О. Гончар). 3. Веселий дощ посипався мов крізь сито, вмить заснував прозору далечінь (В. Скомаровський). 4. Отак і людина б'ється як та риба об лід (Нар. творчість).5.І вже струмочки наче діти побігли смішно по траві . 7. Капітан Косачів немов прокинувся од сну (Ю. Збанацький). 8. Моя любов як море, що висохнуть не може... (В. Сосюра). II. Попрацюйте в парах. Визначте всі члени речення в першому і другому реченнях, по черзі називаючи слова.

Слайд 13

Творче завдання Утворіть з кожної пари речень одне речення з порівняльним зворотом. Утворені речення запишіть. 1. Одеса крізь туман здалеку височіла на березі. Так височіє кістяк старої шхуни (За Ю. Яновським). 2. Люблю я слово строге і вагоме, пряме, чисте. Таким прямим буває промінь, а чистим - дощ (За В. Бичком). 3. Вже колоски, довірливі, звелись навшпиньки, туляться до рук. Такими довірливими бувають діти (За В. Скомаровським).

Слайд 14

Складіть і запишіть речення з поданими порівняльними зворотами. Звороти підкресліть як члени речення. Мов калина, наче дзвіночки, мов лід, майже як і вчора, як пір'їна, мов золоті сльози.

Слайд 15

Мовознавче дослідження Знайти в реченнях фразеологізми. Пояснити їхнє значення. Дібрати до фразеологічних зворотів слова-синоніми і записати їх. 1. Звичайно, заднім числом неважко все розв’язати. 2. З вами хоч на край світу. 3. Наша робота пішла як по маслу. 4. Ми потрапили під зливу і вимокли до нитки.

Слайд 16

Підсумок уроку. Мовознавча вікторина “Незакінчені речення” Порівняльний зворот – це … член речення, який приєднується за допомогою слів …. Порівняльний зворот виділяється … , якщо він стоїть на початку чи в кінці речення, а … …, якщо він знаходиться в середині речення. 3. Порівняльний зворот не відокремлюється комами в таких випадках: якщо порівняльний зворот є частиною … ; якщо перед порівняльним зворотом є прислівники … ; якщо порівняльний зворот входить до складу … .

Слайд 17

Самооцінювання. Домашнє завдання. Опрацювати матеріал підручника ст.93; написати твір-мініатюру опису природи, використовуючи порівняльні звороти.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова