X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПІДМЕТ, СПОСОБИ ЙОГО ВИРАЖЕННЯ

Завантажити презентацію

ПІДМЕТ, СПОСОБИ ЙОГО ВИРАЖЕННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПІДМЕТ, СПОСОБИ ЙОГО ВИРАЖЕННЯ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Творче спостереження з елементами аналізу 1.Прочитати текст. Визначити його стильову належність. Дібрати заголовок. Виписати слова або сполучення слів, що становлять граматичну основу речення. 2.Пригадати з уроків української мови в 5 класі, що вам відомо про головні члени речення. 3.Звернути увагу на способи вираження підмета в тексті. 4.Які ще теорії походження назви нашої країни вам відомі?

Слайд 3

Робота з опорною схемою 1.Розглянути схему. Запам’ятати, що означає підмет, на які запитання відповідає, з яким членом речення пов’язується та чим виражається. 2.Яка інформація про підмет є для вас новою? 3.Сформулювати повне визначення підмета.

Слайд 4

Підмет Відповідає на запитання хто? що? Пов’язується з присудком Виражається іменником, займенником, числівником, а також сполученням двох і більше слів Означає предмет, опредмечену дію чи ознаку, абстрактне поняття, істоту тощо

Слайд 5

Дослідження-характеристика 1.Прочитати вислови вголос. Визначити їх тематику. Які з них можна вважати повчальними? Довести це. 2.Списати, виділяючи головні члени речення. З’ясувати, чим виражені підмети. Зробити висновок про способи їх вираження, використовуючи матеріал схеми.

Слайд 6

Способи вираження підмета Сполученням числівника з іменником або двох займенників: Є в нашому житті ще чимало об’єктів для нещадної сатири (О. Гончар); Усі ми дужі дружбою своєю (В. Стефаник) Поєднанням двох іменників: Там над водою купка людей лагодилась сідати в човен (М. Коцюбинський) Власною назвою: Справжнім центром формування культури спілкування в Україні стала Києво-Могилянська академія (Т. Чмут) Інфінітивом: Сміятися над розумними людьми – це привілей дурнів (Жан Лабрюйєр) Субстантивованим прикметником, числівником, займенником, дієприкметником: Розумні вчаться для того, щоб знати(Нар. творчість) ; В обіймах з радістю журба, одна летить, друга спиня…(Олександр Олесь); Усі повинні мати загальну культуру, інтелект, порядність (Г. Чайка) Числівником: На березі сиділо четверо Займенником: Хто принижує оточуючих, той ніколи не буде великий сам (Й. – Г. Зейме) Іменником: Хай оживає істина стара: людина починається з добра!

Слайд 7

Дослідження-трансформація на основі тексту 1.Прочитати мовчки текст. Дібрати до нього заголовок. Усно визначити синтаксичну роль виділених слів. Трансформувати подані речення за зразком так, щоб ці слова виступали в ролі підмета. Визначити спосіб вираження підметів. 2.Пояснити лексичне значення і походження слів артикуляція і дикція (артикуляція - лат. articulatio - «розчленування»; дикція — лат. dictio - «вимова»).

Слайд 8

Відтворення деформованого висловлювання 1.Визначити межі речень. Списати, розставляючи пропущені розділові знаки. З’ясувати, яким членом речення виступають виділені слова. Дати характеристику підмета, скориставшись схемою. 2.Зробити висновок, чи завжди підмет виражається іменником. 3.Виписати приклади словосполучень з різними видами підрядного зв’язку (узгодженням, керуванням, приляганням). Виділити головне і залежне слова

Слайд 9

АЛГОРИТМ характеристики підмета 4. Визначити спосіб вираження підмета 2. З’ясувати, на яке запитання він відповідає 1. Виділити у двоскладному реченні підмет (підкреслити його) Предмет Абстрактне поняття Істота Опредмечена дія чи ознака 3. Дослідити, що означає підмет

Слайд 10

Творче конструювання (робота в парах) 1.Увести подані словосполучення в речення так, щоб виділені слова виступали в ролі підмета. З’ясувати, чи можна вважати побудовані речення граматичними синонімами. Зразок. Уміти спілкуватися високо цінується в усьому світі. — Уміння спілкуватися високо цінується в усьому світі. 2.Відчувати співрозмовника — відчуття співрозмовника; сприймати виступ — сприйняття виступу. 3.Визначити спосіб вираження підметів у побудованих реченнях. Зробити синтаксичний розбір одного з речень

Слайд 11

Дослідження-відновлення 1.Відновити уривок із вірша В. Самійленка «Патріоти», уставляючи необхідні за змістом підмети. За потреби скористатися підручником «Українська література». З’ясувати, чим виражені підмети. 2.Скласти речення зі словами один, другий, третій так, щоб вони виконували роль означення. 3.Що виражає заголовок вірша? Яку людину, на вашу думку, можна назвати патріотом? Чи вважаєте ви себе патріотом своєї країни?

Слайд 12

ПАТРІОТИ укупі стояли, А ... дививсь оддалі, Як ... гаряче розмовляли Про долю своєї землі. у широкій промові Народні права боронив; докази всі наукові По пунктах як слід розложив. А ... про теє доводив, Як дійде ... своїх прав, І в поступі інших народів Він місце йому показав. Так ... вели язиками Роботу для краю свого, Гукали й махали руками, Де річ вимагала того.

Слайд 13

Домашнє завдання 1. Дібрати з текстів художньої літератури 3–4 приклади речень, у яких підмети були б виражені сполученням кількох повнозначних слів (числівника та іменника, займенника та іменника, фразеологізмом). 2. Як ви розумієте твердження Антуана де Сент-Екзюпері, що «спілкування — це розкіш»? Скласти й записати діалог дискусійного характеру (10–12 реплік) з однокласником на тему «У чому полягає цінність спілкування?» У репліках діалогу виділити граматичні основи. Пояснити, чим виражені головні члени речення.

Слайд 14

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова