X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОЗНАЧЕННЯ УЗГОДЖЕНЕ Й НЕУЗГОДЖЕНЕ В МОВІ

Завантажити презентацію

ОЗНАЧЕННЯ УЗГОДЖЕНЕ Й НЕУЗГОДЖЕНЕ В МОВІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОЗНАЧЕННЯ УЗГОДЖЕНЕ Й НЕУЗГОДЖЕНЕ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Робота з текстом (вибіркова робота) 1.Виразно прочитати вголос уривок із вірша Миколи Руденка. З’ясувати, що виражає заголовок: тему чи основну думку. 2.Знайти означення, виписати їх разом зі словами, яких вони стосуються. 3.До виділених слів дібрати слова-синоніми (таємний — потаємний, секретний, прихований, таємничий; гомінливий — гомінкий, шумний, шумливий).

Слайд 3

Колективне опрацювання схеми Пригадати з уроків української мови в 5 класі, що називається означенням, на які запитання відповідає, чим виражається. Свої висновки зіставити з матеріалом схеми. Означення Пов’язується з підметом або іншим другорядним членом (додатком чи обставиною) Виражає ознаку предмета (його якість; ознаку за приналежністю, за кількісним виявом) Виражається прикметником, дієприкметником, іменником або займенником у непрямому відмінку, інфінітивом Відповідає на запитання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї? скількох? котрий?

Слайд 4

Дослідження-моделювання 1.Змоделювати прислів’я і приказки, дібравши їх продовження з другого стовпчика. Записати вислови, ставлячи означення у відповідній граматичній формі. 2.Визначити спосіб морфологічного вираження вжитих у висловах означень. З’ясувати, до яких слів вони належать. 3.Визначити тематику народних висловів. Працюючи в парах, дібрати самостійно 2–3 прислів’я або приказки. Підкреслити означення

Слайд 5

1.(Мудрий) ніхто не родився, 2.За (один) вченого дають 3.Борода не робить 4.(Розумний) річ 5.(Мудрий) голові досить 6.Не бійся (розумний) ворога, чоловіка (мудрий). приємно й слухати. а бійся (дурний) приятеля. а навчився. два слова. десять (невчений).

Слайд 6

Творче конструювання з елементами зіставлення 1.З поданими словосполученнями скласти речення так, щоб прикметники виконували роль: а) означення; б) іменної частини складеного присудка. 2.Виділити граматичну основу речень. Зразок. В українські степи приходила рання весна. — В українських степах весна була ранньою. Вузька стежка, широкий Дніпро, холодний дощ, невеселий день, безвітряний вечір. 3.Навести приклади речень, у яких у ролі означень виступали б діє-прикметники.

Слайд 7

Виділити означення. Схарактеризувати їх, скориставшись схемою. 1. Виділити в реченні означення (підкреслити його) 2. З’ясувати, з яким членом речення воно пов’язується й на яке запитання відповідає 5. Указати на спосіб вираження означення Неузгоджене Узгоджене Ознака за кількісним виявом Ознака за приналежністю Ознака предмета 3. Визначити, що означає означення 4. Визначити вид означення

Слайд 8

Творче спостереження з елементами аналізу 1.Уважно прочитати мовчки текст. Визначити його стильову належність. Підготувати усний переказ. 2.Виписати означення зі словами, яких вони стосуються. Виділити головне і залежне слова. Указати на вид словосполучення за способом вираження головного слова. З’ясувати, чим виражені означення. 3.Визначити означення у виділених сполученнях слів. Указати на спосіб їх вираження

Слайд 9

Вибіркова робота 1.Прочитати речення. Виписати з них словосполучення, до складу яких входять неузгоджені означення. 2.Визначити спосіб їх морфологічного вираження. 3.Пояснити вживання тире в реченнях.

Слайд 10

Дослідження-трансформація 1.У поданих реченнях за зразком замінити неузгоджені означення узгодженими. 2.Дослідити, чи зміниться зміст речень після трансформації. Зразок. Моральні цінності людства дійшли до нас в афоризмах, прислів’ях і приказках, образних висловах (О. Ханкевич).— Моральні людські цінності дійшли до нас в афоризмах, прислів’ях і приказках, образних висловах.

Слайд 11

Творче конструювання 1.Скласти речення, у яких подані слова і словосполучення виступали б означеннями. 2.Схарактеризувати означення за схемою. Батька, середнього росту, з карими очима, писати, у лінію, зі скла, дівчини, зі Львова, для малювання. 3.Із побудованих речень виписати складні словосполучення. Визначити головне слово. Указати на вид словосполучення за способом вираження головного слова

Слайд 12

Подумати й дати відповіді на запитання: 1.Які члени речення називаються другорядними? 2.Який другорядний член речення називається означенням? 3.На які види поділяються означення за способом вираження? 4.Поміркувати, чи всі означення узгоджуються з означуваним словом у роді, числі й відмінку. Довести це на прикладах. 5.Яку стилістичну роль відіграють означення в художньому мовленні? Відповідь проілюструвати власними прикладами.

Слайд 13

Домашнє завдання Скласти твір-роздум у художньому стилі на тему «А в серці тільки ти, єдиний мій, коханий рідний краю!», використовуючи узгоджені й неузгоджені означення

Слайд 14

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова