X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Написання маленької букви «ї»

Завантажити презентацію

Написання маленької букви «ї»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель – методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Лексична робота (Зошит, с. 22) Їжачиха з їжаком їдуть бричкою лужком. Назбирали в козубеньки сироїжки і опеньки, їхні діти — їжачата — зустрічають маму й тата.

Слайд 3

Лексична робота (Зошит, с. 22) Робота над віршем Про що у ньому розповідається? Де їдуть їжачиха з їжачком? На чому вони їдуть? Які гриби вони назбирали? Куди вони складали гриби? Хто їх зустрічає?

Слайд 4

Лексична робота (Зошит, с. 22) Словник Бричка — … 4-колісний легкий відкритий ресорний кінний екіпаж. Козубеньки — … кошики.

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Звуко-буквений аналіз слів Які тварини їдуть у потязі? Хто машиніст? Назва якої тварини відповідає поданій звуковій моделі? їжак

Слайд 8

Ознайомлення з буквою їжак Вимовте напівголосно слово «їжак». Які звуки ви чуєте на початку слова? [й, і] Це сполучення звуків на письмі позначається буквою, яка має назву «ї».

Слайд 9

Звуко-буквений аналіз слів Скільки складів у цьому слові? Який склад наголошений? Назвіть окремо букви і звуки.

Слайд 10

З'єднайте схему з відповідним словом

Слайд 11

Ознайомлення з буквою Ранні птахи солов'ї, Покажіть нам букву ї! Буква ї така ж, як і, Тільки крапок зверху дві.

Слайд 12

Графічний аналіз букви Показ і пояснення вчителем написання букви «ї» на дошці Пам'ятає буква «ї» рідні всі слова свої. Легко їй їх розпізнати — крапки дві повинні мати. Ось і в їжачій сім'ї усі мають букву ї. Назвіть усіх членів їжачої родини. Їжак, їжачиха, їжаченята.

Слайд 13

Письмо малої букви ї

Слайд 14

Письмо малої букви ї

Слайд 15

Письмо малої букви ї

Слайд 16

Письмо малої букви ї

Слайд 17

Робота в зошиті на с. 23 Діти записують рядок букви ї в зошиті. ї

Слайд 18

Письмо буквосполучень Прочитайте буквосполучення. Доберіть слова з цими буквосполученнями. ї л ї в ї з д

Слайд 19

Письмо слів Прочитайте слова біля схем на с. 22, назвіть послідовно букви. Якщо нахил буде у всіх елементів однаковим — слово буде красивим. Звертається увага на поєднання букв: д у , ї ж , ж а

Слайд 20

Письмо слів Прочитайте слова біля схем на с. 22, назвіть послідовно букви. д у , ї ж , ж а Країна, їдуть, їжа. К р а ї н а , ї д у т ь , ї ж а .

Слайд 21

Списування речень, поданих друкованим шрифтом Їжаки їжакуваті їли їжі небагато. Ї ж а к и ї ж а к у в а т і ї л и ї ж і н е б а г а т о .

Слайд 22

Списування речень, поданих друкованим шрифтом На клумбі ростуть півонії. Н а к л у м б і р о с т у т ь п і в о н і ї .

Слайд 23

Списування речень, поданих друкованим шрифтом А поруч – конвалії. А п о р у ч – к о н в а л і ї .

Слайд 24

Гра «Кращий фотограф» Списування з друкованого шрифту Наша дружба над усе, дружба радість нам несе. Дружба всім нам дорога, у навчанні помага.

Слайд 25

Гра «Кращий фотограф» Списування з друкованого шрифту Н а ш а д р у ж б а н а д у с е , д р у ж б а р а д і с т ь н а м н е с е . Д р у ж б а в с і м н а м д о р о г а , у н а в ч а н н і п о м а г а .

Слайд 26

Диктант із коментуванням Із садка в холодну пору поспішав їжак в комору. Він давно не їв, чистив ніженьки свої.

Слайд 27

Диктант із коментуванням І з с а д к а в х о л о д н у п о р у п о с п і ш а в ї ж а к в к о м о р у . В і н д а в н о н е ї в , ч и с т и в н і ж е н ь к и с в о ї .

Слайд 28

Підсумок уроку Яку нову букву подарував вам їжачок? Чи важко було писати цю букву? Назвіть слова з цією буквою, які ви писали на уроці. Чого навчалися на уроці? Які звуки завжди позначає вивчена буква?

Слайд 29

С. Г. Заброцька. І.Р. Дунець. Уроки навчання грамоти М.О.Володарська, Н.О.Ковальчук, А.І. Настенко, В.М.Сисоєва. Мій конспект. Навчання грамоти. Письмо Шаблон: Доброгорська Г.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова