X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МОРФОЛОГІЯ ЧАСТИНИ МОВИ

Завантажити презентацію

МОРФОЛОГІЯ ЧАСТИНИ МОВИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МОРФОЛОГІЯ ЧАСТИНИ МОВИ 11 клас Автор: Задорожня Людмила Іларіонівна, учитель Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Жашківського району Як намистини, диво калинове – частини мови Д.Білоус

Слайд 2

Чи ти задумувавсь, відкіль оті у нашій мові злитки золоті? змінні незмінні самостійні службові особлива

Слайд 3

Творча вправа За поданим прислів’ям утворіть речення аналогічного змісту, додавши частини мови, яких немає у прислів'ї. Кінь на чотирьох і то спотикається (народна творчість)

Слайд 4

Іменник! Він узяв собі на плечі велике діло – визначати речі… ЛЗ (лексичне значення) означає предмет; назва істоти, неістоти; власні та загальні назви; конкретні та абстрактні поняття; збірні та одиничні. Іменник СЗЧМ МО (морфологічні ознаки) рід; число; відмінок; відміна; група. СР (синтаксична роль) будь-який член речення, найчастіше підмет і додаток.

Слайд 5

Прикметник дасть іменнику-предмету якусь його ознаку чи прикмету! Прикметник СЗЧМ ЛЗ: виражає ознаку, приналежність; прикметники поділяються за значенням на якісні, відносні і присвійні. СР: означення, іменна частина складеного іменного присудка.

Слайд 6

Завдання за варіантами Доповніть текст своїми міркуваннями у поданих реченнях. І в. знайдіть іменники, визначте їх відміну і групу; ІІ в. знайдіть прикметники, визначте розряд за значенням. До неоціненних коштовностей українського фольклору належать прислів'я та приказки. Вони є узагальненою пам'яттю народу, висновками з життєвого досвіду. У своїй сумі прислів'я і приказки становлять начебто звіт правил, якими людина має керуватися у повсякденному житті.

Слайд 7

Числівник може визначить тобі число речей, порядок при лічбі. Числівник ЛЗ: кількість, порядок при лічбі. Числівники поділяються на кількісні (власне кількісні, дробові, збірні), порядкові. МО: рід, число, відмінок. СР: означення, іменна частина складеного іменного присудка, означення

Слайд 8

Поміркуй! Чому безкінечна кількість чисел позначається обмеженою кількістю числівників - близько ста слів. Провідміняй числівник сто.

Слайд 9

А поспитай звичайного займенника, за кого він у мові? За іменника! ЛЗ: вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. Займенники поділяються на особові, зворотний, вказівні, питальнім, відносні, присвійні, неозначені, заперечні, означальні. Займенник СЗЧМ МО: рід, число, відмінок. СР: підмет, додаток, означення.

Слайд 10

Завдання Прочитайте прислів'я, знайдіть займенники, визначте розряд за значенням. Хто любить музику, той не може не любити життя. Не смійся зі старих, сам такий будеш. У всякого своя доля і свій шлях широкий.

Слайд 11

Ну а візьмімо назву – дієслово, само підказує, що діє слово! ЛЗ (лексичне значення) означає дію або стан; Дієслово СЗЧМ МО (морфологічні ознаки) вид; спосіб; час; стан; число; особа; рід (у мин. часі); дієвідміна; перехідність. СР (синтаксична роль) найчастіше присудок, рідше інший член речення.

Слайд 12

Мовний аукціон Пригадайте прислів'я, в яких уживаються дієслова у формі наказового способу. Н.: Вік живи – вік учись.

Слайд 13

Прислівник звик, незмінюваний в мові, ознаки різні виражать при слові. Прислівник ЛЗ: ознака дії, стану, предмета, ознака іншої ознаки. Прислівники поділяються на якісно-означальні (способу дії, міри і ступеня), і обставинні (місця, часу, причини, мети). МО: незмінний; якісно-означальні можуть утворювати ступені порівняння; СР: обставина, неузгоджене означення, присудок в безособових реченнях.

Слайд 14

Завдання Знайдіть у поданих прислів'ях прислівники, виконайте морфологічний розбір їх, утворіть від них найвищий ступінь порівняння. Риба шукає, де глибше, а людина – де краще. Хто вище злізе, дужче падає. Близько лікоть, та не вкусиш. (народна творчість)

Слайд 15

Цікава роль у скромного прийменника: завжди на службі він в іменника й займенника. Сполучник каже: скромну роль я маю, але слова у мові сполучаю. І частка мовить: слово я службове, але людині чесно я служу. І будьте певні, в інтересах мови і так, і ні, де треба, я скажу. Частина мови ЛЗ МО СР Роль у мові Прикметник – Нз Самостійно не виконує; разом з іменником – обставина, додаток. Уточнює граматичне значення іменника Сполучник – Нз – Поєднує однорідні члени речення або прості речення у складному. Частка – Нз – Надає словам, словосполученням, реченням додаткових відтінків у значенні.

Слайд 16

Завдання У поданому тексті назвіть всі службові частини мови, схарактеризуйте їх. Прислів'я не тільки констатують якийсь факт, а й рекомендують, застерігають або засуджують, повчають. Бо за ними стоїть авторитет нашого народу, його етика і мораль.

Слайд 17

А вигук може пролунать, як дзвін, у мові, мабуть, найщиріший він! Вигук Ос.НзЧМ ЛЗ: не має; МО: не має; СР: не виконує. Не виконує службових функцій. Роль у мові: виражає почуття, емоції, спонукання до дії, наслідування звуків.

Слайд 18

Проведіть дослідження На основі поданих прикладів, дайте визначення мовних явищ. Суплетивізм: Одна голова добре, а дві – краще. Прономіналізація: Сабо пан, або пропав – третього не дано. Субстантивація: Ситий голодному не товариш.

Слайд 19

Творча робота (у мікрогрупах) Доберіть прислів'я і складіть із них звіт правил, якими людина має керуватися у повсякденному житті. Яка частина мови найчастіше вживається у народних висловах? Проведіть дослідження і зробіть висновок.

Слайд 20

Список використаної літератури: Програма МОНУ 2011р. Українська мова 10-11 кл. Академічний рівень. Білоус Д. Диво калинове. Глазова О.Л. Рідна мова. 10 кл. Плани- конспекти уроків. Голобородько Є.П. Усі уроки української мови в 11 кл. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. 7 кл. Зубков М.Т. Українська мова: універсальний довідник. Скуратівський Л.В. Пізнавальні завдання з української мови.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова