X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Культура мовлення.Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення

Завантажити презентацію

Культура мовлення.Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МОВЛЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ І КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ВСТУПНИЙ УРОК У 11 КЛАСІ АВТОР: Голуб Ірина Володимирівна м. Мелітополь Спеціально для сайту «Тинейджери»

Слайд 2

Мова — засіб інтелектуального освоєння світу. Мова дістає відображення в мовленні — без нього вона не може існувати,здійснювати комунікативну функцію. Проте мовлення, а відтак і комунікативна діяльність неможливі без мови. Мовлення завжди індивідуальне. Хоча люди й користуються однією мовою, їхнє мовлення, залежно від віку, освіти, професії, середовища, у якому вони живуть, різниться особливим добором слів, манерою будувати речення тощо. Ще давньогрецький філософ Сократ сказав: «Заговори, щоб я тебе побачив», указуючи тим самим на велике значення мовлення в характеристиці людини. За А. Корж. МОВЛЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ І КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

Слайд 3

Леся МАЙДАНЕЦЬ. Українське сонце

Слайд 4

Поясніть значення вислову інтелектуальне освоєння світу. Які функції мови ви знаєте? Розкрийте значення терміна комунікативна діяльність. Чи синонімічні терміни комунікативна діяльність та спілкування? Поясніть. Які ви знаєте види мовленнєвої діяльності? Роздивіться репродукцію картини Л. Майданець і поясніть її назву. Чи можна вважати мистецтво засобом інтелектуального освоєння світу, формою міжкультурного спілкування? Поясніть на конкретних прикладах.

Слайд 5

Процес спілкування являє собою різні види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо. Форми спілкування бувають різні: полілог (групова розмова), діалог (розмова двох людей), монолог (наявність співрозмовника не обов’язкова). Отже, мовлення — це діяльність, пов’язана з функціонуванням мови, це спілкування засобами мови, тобто через посередництво мовних одиниць. Мова і мовлення нерозривні. Спілкування — це передавання певної інформації, обмін нею між людьми.

Слайд 6

Загальнонародна мова — це сукупність слів, граматичних форм, особливостей вимови й наголошення, що їх використовують люди, для яких українська мова є рідною. Загальнонародна мова охоплює діалекти, просторіччя,професійну лексику, жаргони тощо. Вищою формою загальнонародної мови є літературна мова. Розмежовують поняття загальнонародна мова і літературна мова.

Слайд 7

Літературна мова — відшліфована форма загальнонародної мови, що постає на основі її писемної форми і в усному та писемному виявах обслуговує життя нації: державну діяльність, законодавство, науку, культуру, художню літературу, театр, засоби масової інформації. Сучасна українська літературна мова опрацьовується науковцями, письменниками та іншими діячами культури і науки. Шанобливе та дбайливе ставлення до літературної мови є ознакою патріотизму й високої духовності.

Слайд 8

Прочитайте. Укажіть навмисно наведені в уривку лексичні помилки. Виправте їх. На обличчі дівчини скидалася судомна хвилька, коли з гомону завсідників кав’ярні виривалися й долинали окремі вигуки: — Слідуючий рік. — Хватить! — Привлікати інвестиції, найблагоприємніші часи. — Любий випадок, люба перевірка. — Приведу приклад. — Я рахую, що це правильно. — Знаєш, часом мені здається, — сказала дівчина, — що в мене все — і душа, і тіло пробиті цвяхами отаких висловів. Такими цвяхами терористи начиняють заряди. Для більшого ефекту. — Розумію. Може, мені «хватить» глузду, щоб сказане мною могло «видержати» «любу» перевірку, нічого не «насаджало» й не «наносило шкоди»? За А. Морозом.

Слайд 9

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Поспостерігайте за своїм мовленням і мовленням ваших однокласників. Які помилки в ньому найпоширеніші? Як ставитеся до мовленнєвих помилок ви? Ваші однокласники? Батьки? У чому це виявляється? Розкрийте значення вислову «У душ красивих і красива мова, убогість мови — це убогість духу!» (В. Іващенко). Чи згодні ви зі словами поета? Поясніть. Наскільки важливо володіти літературною мовою? Назвіть професії, у представників яких мовлення має бути бездоганним. Пригадайте твори художньої літератури про українську мову. З чим порівнюють її митці? Доберіть і запишіть власні порівняння. Роздивіться репродукції картин Т. Пати, М. Приймаченко та Б. Єрьоміна, на яких зображена калина, і поясніть вислів «наша мова калинова». Спробуйте створити візуальні образи літературної та загальнонародної української мови.

Слайд 10

Отже, літературна мова — це оброблена, унормована форма загальнонародної мови, яка відзначається високим рівнем нормативності. Саме унормованістю літературна мова протиставляється іншим різновидам національної мови: діалектам, жаргонам, просторіччю. У писемному та усному різновидах вона обслуговує культурне життя народу. Українська літературна мова постійно розвивається й збагачується. Цей процес супроводжуваний усталенням, шліфуванням обов’язкових для всіх мовців літературних норм.

Слайд 11

Я — РЕДАКТОР Визначте, які мовні норми порушено в кожному реченні. Відредагуйте речення (усно). 1. Журнал «Україна» не тільки добре читається, а й добре дивиться. 2. Принагідно завважити, що в процесі теледискусії появляються дзвінки з усієї України. 3. Хочу переконати вас у слідуючому: до мовних норм я відношуся зі значною пошаною. 4. Більша половина синтаксистів пропонує школярам користуватися Жовтобрюхом. 5. По зрівнянню з іншими видами транспорту таксі в нас дуже коштовні.

Слайд 12

Прочитайте. У кожній парі словосполучень визначте нормативне. • Скласти іспит, здати іспит. • Дякую вас, дякую вам. • Самий активний учень, найактивніший учень. • Зустріч зі школярами, зустріч з школярами. • Вчитися на протязі життя, вчитися протягом життя. • Скажіть у двох словах, скажіть двома словами. • Переливаю[цs5:а] вогні, переливаю[тs5сs5а] вогні. • Завдавати шкоди, наносити шкоду. • Задавайте питання, ставте питання. • Зміни впадають в очі, зміни кидаються в очі.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова